geo-info

V Zagorskim selima pri Kumrovcu razvijamo projekt geomantijskega zelenega turizma in holističnega wellnesa. V raziskavi sem odkril pomenljiv geomantijski sistem PLANETARNEGA PASU. ima prevladujoči položaj in vpliv v kraju. Potreben je posebne pozornosti. To je intenzivno informacijsko polje ki se premočrtno razsteza po diagonali kraja. 

Image title

V njem so razporejena energijska žarišča skupine različnih planetov. Vibrirajo v značilni frekvenci elementa zrak, vsaka točka s specifično signaturo. Energijsko polje tega planetarnega pasu je vertikalno, v značilnem resonančnem mostu med Zemljo in ozvezdjem.

Image title

Planetarni pas pulzira v značilni navpični zavesi svetlobnega polja.

Pokrajina je tukaj bogata z informacijami ki vsebujejo prostorske zapise za prihodnost. Razbrati je mogoče nadaljne kozmične cikle v času in prostoru. Na tej lokaciji je v preteklosti predkrščanskega obdobja bilo preročišče.

Informacije se ne pretakajo samo po računalniških kablih in napravah. To je tehnika. Informacije so v osnovi v oceanu okoljske zavesti in energij.

Prastara prvina geomantije je prav v prejemanju inspiracij v informacijskem polju prostora. Take vrste ustvarjalnost posodabljamo v metodologijo celostne ekologije in trajnostnega načrtovanja. Kreativno delo v partnerstvu z Zemljo.

V tem segmentu GEOmantijskih INFOrmacij radiestezijski instrumenti nimajo pravšnjega dometa. So pa uporabni za določanje energijskih žarišč.

Zaključna točka krajinskega planetarnega pasu je na področju stavbe občine Zagorska sela. Tukaj je resonančna točka planeta Merkur. Ima značilnost komunikacijskega upravljanja. 

Lokacija našega projekta je umeščena v geomantijski trikotnik. Image title

( širši makro trikotnik sega do Podčetrtka ) V drugi točki lokanega trikotnika je cerkev sv. Katarine, v tretji točki občina. Medtem ko cerkev sv. Katarine prosto spodbuja dihalni sistem kraja, je indikator pozicioniranosti stavbe občine Zagosrkih sela občutljiv.

Image title

Stavba občine okoljsko občutljivo vpliva na tovrstno cirkulacijo kraja z zaznamujočo tenzijo. Zato je potreben strokovni okoljski povdarek k razvojnim spremembam- na ravni nadaljnega prostorskega planiranja kot razvojnih smernic občine. 

Image title

Zagorska sela so sicer v tej fazi razvojno statična, prostorsko relativno razpršena, brez arhitektirnega kiča. Nimajo še vzpostavljene prostorske dominante. Niti v negativnem, niti v pozitivnem.  Imaju pa veliko število prisotnih elementarnih bitij. ZS še iščejo težišče do večjega kraja. ( Podčetrtek je eden od  od teh ..) Morfološka raznolikost terena ne omogoča prodor kompromitiranih utilitarno utrujajočih urbanih modernih tokov. Kar je prednost za razvoj zelenih in trajnostnih programov.

Leta 2004 se je vzpostavila Turistična cona Sutla – dolina izvora zdravja, v sodelovanju z SLO občino Podčetrtek.

Image title

Geomantijska analiza karakteristike obravnavanega prostora našega projekta v vključenosti z občino Zagorska sela podaja izhodišča za razvoj lokalne skupnosti, v povezovanju s SLO območjem Kozjanskega parka in širšim okoljem.

Image title

Image title

Image title

Image title