Geo konzultacije

SVETOVANJE ZA ZDRAVO BIVANJE IN PROJEKTIRANJE

Po opravljenem pregledu zdravja prostora ter izdelavi geomantične karte je na vrsti SVETOVANJE. 

Z celovito določitvijo načrta harmonizacije prostora in osebnih smernic za napredovanje, vam pomagamo z nasveti. Najprej vas seznanimo s trenutnim stanjem, vam obrazložimo geomantično karto in se vživimo v vašo individualno stanje. Na podlagi skupnega ozaveščanja prostorske in osebne situacije, svetovanje ponuja rešitve za povezujoča področja življenja.

Pri spoznavanju načinov za dosego osebnega napredka se lahko tudi sami ogromno naučite, saj vamb omo ves čas na voljo z razlagami in odgovarjanjem na vaša vprašanja. Prava informacija v določeni situaciji nam lahko dragoceno in odločilno spremeni tok življenja, čeprav si je velikokrat težko priznati da potrebujemo strokovno pomoč. Uporabljamo preizkušene pristope prikaza delovanja prostora z človekom,kot je npr. kinestezija, geo-psihosomatika.., ki omogočajo izostrenod oživljanje človekove povezanosti s svojim prostorom . Prostor je vedno ogledalo človeku.

Vsak pogovor je edinstven. V interaktivni obliki vodenega pogovora se vedno v končni fazi iz vsakega posameznika odprejo njemu lastne strategije za boljše življenje. Na podlagi pridobljene analize zastavimo smernice za ustreznoo zdravljenje prostora in vas seznanimo z vsemi metodami, ki so potrebne za realizacijo želenega cilja, torej za vzpostavitev zdravega bivalnega okolja, v skladu z celovito obravnavo vaših osebnih sprememb.

Svetovanje se uporablja holistično za vsa življenjska področja, individualno za vsakega posameznika, v spodbujanju človekovega potenciala. Ciljno vodilo je, da vsi viri ki jih posameznik potrebuje, so v njem samem ; čigar interes je : doseganje polnega potenciala samouresničitve, osebna rast, doseganje ciljev,sledenje talentom, zdravo duševno in telesno življenje, avtentično osmišljeno življenje.

Humanistična obravnavana rešitev prostora in človeka predstavlja zdravljenje prostora s postopkom litopunkture, v sintezi z odkrivanjem potreb po spremembah tudi pri človeku.. Geomantijska praksa vključuje duševnost kot izvor za (samo ) zdravljenje in razvoj posameznika.

Z dinamičnim pristopom povdarjamo povezavo med zavednim in nezavednim. Svetovanje daje poglobljen pomen povezavi prostora in človeka, v specializiranem prepoznavanju mehanizmov vzrokov in rešitev.