Geo odprto učno okolje

Image title

Z inovativnim razvojnim povezovanjem lokalnih deležnikov in z omogočanjem dodane vrednosti pristopamo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Od Pohorja do Bohorja za ohranjanje pristnosti okolja, prepoznavanje identitete lokalnega okolja, osveščanje o pomenu dediščine in njenem razvijanju, razvoj celovitih produktov, vzpostavljanje aktivne družbe in vzgoje publike oz. obiskovalcev.

Projektna novost na območju Občine Slovenske Konjice je geomantijski integralni trajnostni pristop, ki uvaja nov model za zdrav, sonaraven in večfunkcijski razvoj okolja in vključujoče družbe v skrbi za ranljive skupine. Geomantijska študija okolja omogoča usklajenost programa projekta z naravnimi danostmi, identifikacijo prostorskih potencialov in izdelavo projektne platforme za nadaljnje ustvarjalno delo s partnerji.

Mreža geo odprtega učnega okolja je osnovana na geomantijsko preliminarno ovrednotenih lokacijah. Služi vrtcem in šolam za poučevaje na prostem za obravnavo obveznih učnih vsebin in obšolske dejavnosti. Odprto učno okolje spodbuja radovednost in ustvarjalno učenje ter povezanost z domačim krajem in prepoznavanje njegove identitete.

Prepoznane prednosti so obujanje tradicionalnih vrednot z inovativnim vključevanjem naravne in kulturne dediščine v novih dejavnostih za izboljšanje okolja in zeleni razvoj, s partnerji: Občina Slovenske Konjice, Vrtec Slovenske Konjice, Krajevna skupnost Stranice, Mladinski center Slovenske Konjice in Osnovna šola TIC Slovenske Konjice. Okoljske vrednote poglobljene obravnave Zemje in narave, so vir prepoznavanja lastnih korenin sobivanja in soustvarjanja z inteligenco narave.