Geo zeleni turizem

Geomantijski zeleni turizem deluje medsektorsko, za varovanje okolja, dediščine in narave, s programi za zdravje. Z avtentičnimi programi poglobljenega doživljanja krajine omogoča presežna doživetja. Je nov pojav v slovenskem prostoru. Čeprav ima korenine izročila prednikov, katere marsikdo ne pozna. Poznavanje svoje identitete kraja, pokrajine in domovališča je temelj. Iz tega sledi vitalni potencial turizma, katerega velja varovati, negovati in deliti zanamcem čimbolj ozemljeno z Zemljo.

V aktualnih razmerah geomantijski zeleni turizem usmerja ljudi v naravo, uči vrednote povezanosti z Zemljo in skupnostjo. Spodbuja odprtost duha med pokrajino in človekom, starimi in mladimi, tradicijo in sodobnim, notranjim in zunanjim svetom. Zori z ozaveščanjem, izobraževanji in usposabljanji novih akterjev domačinov v lokalni skupnosti.

Geomantijski pristop za zeleni projekt urbanizma in turizma krepi varovanje pred okoljskim stresom, ki zaznamujoče pretresa globalni in lokalni prostor. Z odpiranjem prepoznavnosti pokrajine, energijskim izboljšanjem, sodelovanjem v skupnosti in s programi učenja v naravi, prostor pridobiva odpornost in samozavest, v interakcijah z vplivi sodobnega načina življenja.

Obravnavamo tematska področja narave, pokrajine, kulture in tradicije ter družbene klime. Znanja o zdravju, naravi in dediščini postajajo odločilna za lokalno skupnost, posameznika, družbo in civilizacijo. Predvsem ko govorimo o Zemlji kot planetarnem domu. Geomantijska analiza okoljsko ozavešča o danostih okolja in ponuja smernice za domačine in obiskovalce – kako razumeti korenine lastne identitete.

Čutenje narave nam je prirojeno. Toda od stresnega načina življenja so večini čutila oslabljena. Opažamo, da se zaradi številnih sodobnih bolezni, izgorelosti in potrošniške odtujenosti od narave in dediščine poraja masovna potreba po ponovnem povezovanju z Zemljo.

Na izobraževanjih se posvečamo oblikovanju turističnih programov, na temelju razvijanja senzibilnosti. Osnova je čuječe opazovanje okolja in vračanje na temelje, ki so nam skupni.

Zemlja je živo in inteligentno bitje. Je kot gigantski računalnik v planetarnem telesu, natančno delujoč v vsaki pokrajini. Ima svoj sistem samoregulacije biopolja. Na subtilni ravni bivanja smo vsi soodvisno živ organizem. Tako kot smo naravnani, tako se odziva do nas zavest Zemlje.

Zavedanje, kako posameznik in lokalna skupnost generirata razvoj, je odločilno. Vsak kraj nosi v sebi določeno uganko, kako se spoprijeti z zaostalostjo, ohraniti korenine dediščine, vključiti inovativnost in sonaravne programe. Ekologija in ekonomija postajata pod skupnim imenovalcem, da lahko preživimo. Spoprijemamo se z zapletenim matematičnim, fizikalnim, naravoslovnim, etičnim in duhovnim vprašanjem oziroma računom: kako ponovno vzpostaviti krogotok dajanja in prejemanja.

Učimo se okoljsko odgovornega delovanja. Ponovno se povezujemo z naravo in obujamo čutenje do naravnih procesov, ki predstavljajo bistvo eksistence. Do bodočih turistov ponujamo doživetje, ki je vzgojno, izobraževalno, spoštljivo do prednikov in dediščine, kulturno raznoliko in vitalno izkustveno.

Obiskovalci se sprostijo in notranje odprejo do blagodejnosti kraja, kar dosežemo s preprostimi vajami. Povezanost s krajem omogoča presežna doživetja. Razvijamo avtentične vaje revitalizacije na prepoznanih vitalno-energijskih območjih kot del nove turistične ponudbe. Vaje lahko izvajajo tudi domačini in si tako krepijo zdravje ter prispevajo h krepitvi identitete kraja.

Sveti kraji nam odprejo pozornost v dušo sobivanja z Zemljo. Prevzame nas čudenje in globoko dihamo s tokom nikrmane, kot so življenjski energiji rekli naši predniki. Naša naloga je varovati in negovati globlji odnos sodelovanja. To je zagotovilo, da bomo nadaljevali skozi preizkušnje tega časa, podprti s pomočjo matere Gaje.

Za presežna doživetja sta značilni intenzivnost in pristnost občutenja. Običajno je velik del naše pozornosti odsoten ali neaktivno sodeluje v izkušnji. Poglobljena doživetja nam dajejo pristno doživetje kraja in hkrati povezanost z našim bistvom. Dialog poteka v obe smeri, navzven s pokrajino in navznoter z našim notranjim duševnim svetom.

Domačini kot turistični vodniki v vodenje vključujejo osebne potenciale, izkušnje in zgodbe. V sklopu izobraževanja »Celosten odnos, inoviranje z dediščino in vzpostavljanje novih dejavnosti« so najprej sami prepoznali, vrednotili in zaznali potencial naravne in kulturne dediščine območja ter prav tako vitalno-energijske danosti kraja.

Poglobljeno doživljanje krajev nas prenese od razmišljanja in mentalnih konceptov k čutenju in odnosom. Zavestno vstopamo v odnos s krajem, prepustimo se njegovi lepoti in kakovostim ter dopustimo, da nas prežame. Ko odkrivaš globlje potenciale prostora se ti pokaže zrcalo. Zgodi se nekaj zrcalnega tebi nazaj. Spoznavaš sebe v skritem arhetipu.