geo_Akupunktura

Za vitaliziranje prostora projekta geomantijskega zelenega turizma v Zagorskih selih HR uporabljamo geo-Akupunkturo, imenovana litopunktura.

Image title

Image title

Litopunktura je holistična akupunktura prostora : za regeneriranje ekosistema okolja , izboljšanje energijske učinkovitosti vitalnih geomantijskih naravnih virov in označevanja območij naravne in kulturne dediščine.

Litopunktura je posodobljena tradicija menhirjev.Obuja starodavne postopke  za označevanje identitete in kultiviranje prostora, ki so jih uporabljale stare kulture.

Image title

Rezultirane pozitivne spremembe litopunkture v obnavljanju poškodovanega ekosistema so znanstveno dokazane. Testiranja se opravljajo z različnimi instrumenti. Učinek je trajnostni.

Litopunktura je unikana rešitev za prostor in ljudi, z edinstvenim geometrijskim znamenjem.

Image title

Celoten proces izrisa in klesanja uporabljam meditativno.

Identitetno znamenje – kozmogram – katero je postavljeno na lokaciji, se hologramsko uporablja tudi kot logo celostne podobe projekta. Seveda s prilagojeno geometrijsko različico za tovrstno vlogo.

Image title

Po načelih tradicije so tovrstni simboli : mandale  / kozmogrami odraz pravzorcev narave, katere litopunktura na izbranem mestu označuje.

Image title

Litopunktura za prostor v Zagorskih selih se je postavila 10.12. 2015, sočasno s prenovo stare tradicionalne hiše.

Image title

V projektu sodeluje slovenska in hrvaška skupina soustvarjalcev.

Image title

Image title

Image title