Holistično izobraževanje se posveča potencialu udeležencev na celosten način. Obravnavamo področje osebne spremembe, ustvarjalnosti, dela, odnosov, doma, stika z naravo in povezanosti z okoljem bivanja. Razreševanje aktualne krize je posebno področje šolanja. Aktualne značilnosti tega časa ponotranjimo in spoznavamo svojo osebno refleksijo z družbeno situacijo pri preraščanju ovir. 13.04.

Zdravilno znamenje kozmogram spodbuja biopolje bivalnega prostora in generira zaščito. Današnji čas in prostor je izrazito ranljiv z obremenitvami okolja na več ravneh. Energijsko zdravljenje ambineta pomaga urediti temelje bivanja in sobivanja v skupnosti. Za delovne prostore je to osnova pri odprtosti dejavnosti do družbe s svojo samozavestjo. 05.04.2022

Zaščita bivalnega prostora pred motečimi sevalnimi obremenitvami se doseže z okrepitvijo imunskega sistema lokacije. Potrebno je geomantično proučit obravnavani prostor, kje ima ranljivosti in vitalne vire bioenergijskih območij, ter kako vpliva na zdravje stanovalcev. Na tej oceni stanja se določi avtentičen načrt za energijsko izboljšanje in razrešitev sevalnih vplivov na zdravje. 26.02.2022

Ozaveščanje o pomenu povezovanja z naravo, soustvarjanja z Zemljo in nove paradigme celostnega odnosa do okolja, bomo predstavili na Simpoziju geomantija 01.03. Smo pred odločilno fazo uvajanja novih pristopov pomoči okolju, usposabljanju v različnih poklicih z geomantičnim znanjem za razvijanje intuitivne kreativnosti holističnega delovanja. 21.02. 2022

Holistično svetovanje se posveča poglobljeni analizi stanja, ozaveščanja in iskanja načinov za spremembe. Te se začnejo s primernimi odločitvami in prizemljitvijo nove prakse. Kriterij učinkovitosti je medsebojna povezanost odnosa do sebe, doma, osebnega in delovnega področja ter družbe, narave in Zemlje. 14.02.2022