Geomantija Kras

Kras je krasen motivator za geomantijsko izpopolnjevanje s kamnom. Pričenjamo z novo vrsto seminarja. Poleg izobraževanj uvajamo praktično delo s kamnom. Za izdelavo geomantijskega znamenja za svoj ambient. Imenovan geogram*. Geomantijski kamen je posodobljena tradicija menhirjev.

Image title

Seminar geomantija Kras se izvaja v deželi kamna na Krasu. Tukaj imam z družino domovališče. Dobrobiti geomantijskih danosti narave na srečo dodobra doživljam doma. Tudi v tem primeru bo držalo : živeti kar delaš – delati kar živiš.

Vrednost bio/energijskih naravnih virov in starodavnih svetišč geomantijskih območij Krasa mi je prepoznana iz izletnikovanj in raziskovanj v okolici doma po Krasu. Krajina je kot knjiga ki se vedno globlje odpira. Duhovno in energijsko. Toliko kot smo pripravljeni.

Korak za korakom sestavljamo širši energijski zemljevid Krasa. Udeleženci ga prejmejo za uporabo. Geomantijska karta je atribut za geopark Kras. Za ovrednotenje geoloških-geomantijskih potencialov krajine in programe geoturizma.

Geomantijsko odkrivanje skrivnosti Zemlje in narave mi predstavlja hobi, šport, poklicno izpopolnjevanje in romanje. V temeljih v domačem okolju.  Neprenehno impresionira z zaznavo slik prvinsko trdoživih podob življenja. Kraška gmajna velja za eno najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi in širše. Za izvedbo seminarja je potrebna pristojnost in zadolženost- izhajajoč iz lociranih nadrejenih duhovnih koordinat Zemlje.

Image title

Image title

Znamenje geogram* je ustvarjalno osnovna faza pred izdelavo kozmograma v nadaljevalni stopnjiLahko rečemo da se geogram enači s pojmom univerzalnega simbola življenja : mandala oziroma rozeta. To je originalno znamenje harmonične kombinacije povezanih geometrijskih oblik. Simbole geogramov ustvarjamo izvirno. Z zgledovanjem po tradiciji svete geometrije in pravzorcev v naravi. Npr. oblikovanost rastlin.

Image title

Simole kot so rozete in mandale spoznavamo v sakralni, arhitekturni in kulturni dediščini .

Image title

Geomantijski kamen z vklesanim znamenjem obuja starodavne postopke za označevanje identitete in kultiviranje prostora.

Image title

Uporabljale so jih stare kulture na našem prostoru. Kot primer Krkavškega prazgodovinskega menhirja sakralnega značaja.

Znamenja vklešemo na kamen tradicionalno posvečeno. Z namenom univerzalne ljubezni za izbrani prostor. Organizem prostora se oživlja z metodologijo staro tisočletja. Obujamo jo v vlogi ekosistemske znanosti. S paradigmo : PROSTOR JE ŽIV ORGANIZEM.

Image title

Seminar geomantije ni konformističen. Udeleženec postane akter. Osvojena znanja tako neposredno uporabi za izdelavo geograma za svoj prostor. Sklesan kamen se ponese domov. Rezultat seminarja je funkcionalen geomantijski kamen

Moja vloga je mentorska. Z individualno podporo pri praktičnem delu in domačih nalogah.