Geomantija podjetja

Vloga geomantije za podjetja deluje za  ZDRAVJE DELOVNEGA OKOLJA in RAZVOJA PODJETJA IN ZAPOSLENIH.

Podjetje je živ organizem . Delovni procesi organizma podjetja so v soodvisnosti, ambient in ljudje. V poslovnih sistemih prav tako veljajo naravni zakoni, ne glede na stopnjo avtomatizacije in informatizacije.  Z geomantijsko raziskavo odkrijemo bioenergijo podjetja in poslovnienergijski sistem.  Podamo oceno stanja in izhodišča za razvoj.  Zbrane podatke v nadaljevanju usmerimo v oblikovanje najprimernejših rešitev, ki bodo omogočile spremembo delovnega okolja, ki se bo odražala na vseh plasteh poslovanja, od počutja zaposlenih do uspešnosti poslovnih procesov.

Za uspešen razvoj podjetja mora podjetje ves čas pozorno spremljati svoje poslovno okolje ( kakor zunaj tako znotraj ), ki ga lahko razdelimo na ožje okolje, širše družbeno okolje in notranje okolje: zaposleni, lastniki vodstvo podjetja.

Na podlagi rezultatov geomantijske analize poslovnega okolja podjetja ocenimo, kje se podjetje trenutno nahaja, kakšni so njegovi potenciali,  katere so njegove prednosti in priložnosti, kakšne so slabosti in nevarnosti ter pripravimo ustrezno strategijo za razvoj. 

Vsa delovna mesta se zaokrožujejo v energijski sistem podjetja. Merilo zdravja = vzpostavljen tokokrog.  Geomantijska analiza poslovnih prostorov omogoča sistematičen vpogled v zdravstveno in poslovno stanje podjetja.  Določi HOLISTIčŒNO POSLOVNO VOZLIŠčŒE.  Zagotovi dragocene informacije o tem, kje in zakaj prihaja do energijskih zastojev ter posledično do poslovnih izgub oziroma drugih poslovnih težav. Iz analize sledi individualno svetovanje z vodstvom in zaposlenimi podjetja. S svetovalnim delom se postopoma vzpostavi polje zaupanja in spoštovanja v povezavi z reševanjem konkretnih poslovnih izzivov. 

Namen analize in nadaljnjega pristopa k zdravljenju prostorov je poiskati načine, kako obstoječe stanje izboljšati. Poznamo različne strategije odziva na spremembe v poslovnem okolju.  V geomantijski analizi izdelamo holistično strategijo notranje in zunanje preobrazbe podjetja.  Zastavi se MEDFUNKCIJSKI MODEL RAZVOJA za usmerjeno, sistematično in celovito upravljanje s poslovnimi spremembami.  Uveljavljati se začne procesna organiziranost. Prispevek geomantijskega  znanja se sistematizira in prek procesov izboljšav uvaja v operativno poslovanje. Intuicija in življenjska energija podjetja skupaj tvorita vitalne sile ozaveščenih podjetij. Prva odkriva, druga izvaja. Strateški razvoj podjetja je ciljno usmerjen proces spreminjanja podjetja na bolje. Spreminjanje se nanaša na procese v podjetju, na vodenje podjetja in na poslovno okolje, v katerem podjetje deluje.

Iz analize je razvidno kako se podjetje prilagaja spremembam v svojem okolju in pritiskom interesnih skupin ter se nanje ustrezno odziva.  Identifikaciramo ključne poslovne priložnosti za oblikovanje inovacijskih prebojev. Podjetje se razvija in obdrži na trgu le tako, da uporabnikom vedno nudi kaj novega, izboljšanega ali naprednejšega, skladno s potrebami, ki nastajajo na trgu. Dolgoročno so uspešnejša tista podjetja, ki dajo večji poudarek inoviranju.  Za uspešnost inovacije morajo biti v podjetju zagotovljeni ustrezna ustvarjalna klima ter finančna podpora.  Veliko velja, da vodstva podjetij gradijo na samozavesti in psihofizični kondiciji poslovnih sistemov, ki jih vodijo. Skupni dialog potrebuje strokovne sodelavce, ki se hitro prilagajajo in odzivajo.

Geomantijska opazovanja poslovnega okolja diagnosticirajo številne dejavnike. Začenši od  zapažanja stiska roke zaposlenih podjetnikov. Že na začetku se prepozna ali je podjetje zdravo ali bolano.

Kadar je poslovno okolje harmonizirano, pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja in posledično na poslovne rezultate, po drugi strani pa pripomore tudi k boljšemu počutju zaposlenih ter k njihovemu uspešnemu udejstvovanju in spopadanju z vsakdanjimi izzivi.

Poslovne energije se izrazito prežemajo z vitalnimi energijami prostora. Prihaja do medsebojnega seštevanja in multipliciranja. Skupno energijsko polje deluje navzven do okolja in navznoter do zaposlenih.  Podjetje je velik ojačevalnik bazičnih energij zemljišča. V kakršnemkoli primeru !