Geomantija Zemlje

Image title

Seminar geomantija 2018 podaja celostno znanje o živem organizmu človeka, okolja, narave in planeta. V medsebojni soodvisni povezanosti. Kombinacija vseh dejavnikov določa kakovost bivanja, živost življenja in razvojne potenciale. Na predispozicijah zemljišča lastnega doma v okolišu skupnosti, je hologramsko vključen tudi faktor širšega okolja. Notranji organizem stanovalca hiše in zunanji organizem prebivalcev pokrajine. Seminar predstavlja dodaten segment planetarnih sprememb. Vsesplošno kumulativno aktualne za globalno zavest po planetu v letu 2018. V razumevanju duhovnega kompasa kolektivno in osebno. Za angažma osebne in okoljske ekologije, ter služenja Zemlji. Kot posamezniki smo pred izzivom slediti evoluciji planetarnih sprememb v sobivanju s planetarnim domom. Seminar integrira tradicionalna in holistična znanja v vseživljenjsko učenje, osebno ustvarjalno rast, senzibilizacijo čutil in intuitivno usposabljanje.

Ocena globalnega stanja je splošno znana. Komentarji konstantno krožijo po medijih na miljone besed in pavšalno ponavljajočih interpretacij. Množično pa primanjkuje uvidov duhovne dodane vrednosti, preobrazbenega kritičnega mišljenja, za ozavestiti vzroke za izboljšati odnos do sebe in sveta.  Odnos do ljudi in okolja v vsakdanjih okoliščinah določa našo duhovno zrelost. Današnji družbeni sistem, z zaznamujočimi dekadentnimi trendi, zblaznelim kapitalizmom in propagandami cenenih reklam, namenoma “vzgaja” nevednega in neizobraženega človeka. Kdor tem toksičnim vplivom nasede, zapade v inferiorno zbeganost.  V primeru zavedenosti postaja insajder. V podvrženosti duševnemu potapljanju v tesnobno temno stran kolektivne podzavesti. Z alibijem da ne zmore prevzeti akcije po svoje. Ironija je, da ti mukotrpni masovni vplivi množico potiskajo v blodnjak. Sleherniku proizvajajo statičnost samorazvoja, ki se sčasoma lahko sprevrže v ustvarjalno impotenco in odzemljenost od Zemlje.

Pojavlja se potencirana potreba po kolektivnem prebujanju nove paradigme, presežkov in protagonistov. To so razvojne potrebe družbenega organizma, v katerem živimo. Splošno atrofijo prepoznavamo kot apel k spremembam.

Vznikanje inovativnih in ekološko humanističnih delovanj je odraz pridobivanja preobrazbe družbe. Vznemirjajo s svojo drugačnostjo napram obstoječim normam. Subverzivno do delikatnih razumskih shem. V konfrontaciji do manipulacij masovnih ideologij. S povzročitelji ekološke ogroženosti se spopadajo permanentno. Potrebna je razglasitev večdimenzionalnega življenja in duhovnega ozadja osebno planetarne situacije. Geomantija nadaljuje izročilo prednikov o svetosti Zemlje in življenja, s posodobljenim opazovanjem planetarnih sprememb, kot transpersonalna geopsihologija in holistična medicina doma okolja. Aktualna delovna zapažanja in predstavitve geomantijskega razvoja redno objavljam s prispevki in poročili. Preberi več : Geomantija poročila 

V vsebini seminarja so vključene novosti geomantijskih duhovnih dognanj. Do njih sem se dokopal z raziskovanjem iz delovnih izkušenj. Novosti so dograjene z namenom prispevanja k razvoju poameznika in družbe z novimi orodji, primerno vpetimi v okoliščine sedanjega časa in prostora, saj vstopamo v obodbje prehajanja drugega načina urejanja sobivanja. Zemlja in nam skupne zakonitosti življenjskega okolja se intenzivno spreminajajo. Potrebujemo novo uglašenost s sabo in celoto. Vedno več je posameznikov, ki svoj poklic in družbeno delovanje nadgrajujejo z geomantijo.