Geomantijska analiza OUO

Image title

GEOMANTIJSKA ANALIZA PROJEKT ODPRTO UčŒNO OKOLJE ZA VSE GENERACIJE – Robi Lavin.pdf

Geomantijska diagnostika življ.energije velja enako za gozd, park, hišo, mesto, pokrajino in širše okolje. Življenjska energija Zemlje je temeljna hrana bivalnega okolja in ekosistema narave v biosferi. Geomantijska analiza za projekt Odprto učno okolje za vse generacije je podlaga pri ovrednotenju energijskega omrežja okolja, zdravilnih potencialov Zemlje in stanja projektnega prostora. Iz analize so se zasnovali programi za izobraževanja, turistično ponudbo in vsebine sonaravnega učenja.

Prostor se je tekom raziskave odzival intenzivno. Različni sloji dediščine, energijskih kapacitet narave in okolja so se odpirali v atmosferi učljivosti. Ko sprejmemo dejstvo, da je prostor živo bitje, se nam odpre obsežno polje dialoga. Tudi prostor želi biti učljiv, tako kot želimo sami prepoznati in razviti odprto učno okolje.

Taki kot smo mi, tako se odziva da nas Zemlja. Neverjetno za razumske zadržke, se želi tudi narava učiti od nas, da nam pride naproti kaj pravzaprav želimo. To pa zaradi tisočletne prevlade razumske dominacije do narave, ki je povzročila ignoranco in odrivanje sodelovanja. Določena področja prostora so zato zmedena. Potrebujejo svoj čas.

Preobračanje določenih energijskih polj ne gre kot digitalna tehnologija. Na računalniku smo vajeni doseči željeno s pritiskom na gumb. V tem primeru je to drugačna komunikacija. Temelji na srčni povezanosti in celostni zaznavi. Odziv je res podoben računalniškim principom. Prostor je odziven kot internet. Tekom projekta se je stik z globljimi plastmi prostora obudil in utrdil.

Sodelovanje s prostorom se je potrebno prvenstveno naučiti iz tradicije. To je predpogoj v razumevanju kako so naši predniki preživeli, se učili od narave in iskali prilagajanja s cikli. Po drugi strani nam je vsak dan na razpolago začutiti sedanje stanje v okolju, kako se spreminja in kje se trenutno nahaja v svojem razvoju. Geomantična analiza je temeljito delo postopnega odkrivanja pokrajine. To kar prebivalci nezavedno čutijo kaj so globlji potenciali prostora, analiza ozavesti. Podobno je kot pri človeku, ki potrebuje za razvoj svojih ustvarjalnih potencialov primerno ogledalo mentorja.

V analizi časovnice od časov Žičke Kartuzije do danes se zaznava več prekinitev energijskega utripa pokrajine. Za to so botrovala zgodovinska dejstva. Geneza pokrajine očitno kaže na različne cikluse časovnih obdobij na neki skupni karakteristiki krajev. Geomantijska analiza sledi nosilni časovnici in prostorskemu stanju od nekoč do danes

Geomantija se ukvarja s prostorom in časom. Raziskovanjem dediščine, analizo obstoječega stanja in proučevanjem razvojnih potencialov pokrajine. Vse tri segmente: preteklost, sedanjost in prihodnost povezujemo z vsebinami učenja za vse generacije. Potrebe novih generacij so povsem drugačne. Toda brez stika s koreninami tradicije odpovejo.

Prostor in čas sta plus in minus. Po tradiciji sta temeljni koordinati, ki vpenjata večnost v sedanjost tukaj in zdaj. Kolektivni genij, ki inspirira umetnike, ustvarjalce, znanstvenike in vizionarje je doma v večnosti in sedanjosti. V prostoru je prisoten kot izjemno široka zavest prežemanja pokrajine, s svojo stično točko na zemlji na geomantično posebnih krajih. V času je prisoten kot duh časa. Vsako obdobje nosi svoje kvalitete razvoja. Živimo v prelomnem času menjavanja vrednot, konstelacij bivalnih razmer in evolucije Zemlje.

Projekt odprto učno okolje za vse generacije poskuša čimbolj slediti preobrazbam prostora in časa. Potrjuje se, ob primerih projektnih dogodkov, ko se je zbrala skupina udeležencev z domačini, v skrbnem stiku z naravo, da nas duhovno počelo pokrajine podpira.

čŒloveštvo je pred zgodovinskimi vprašanji, zaradi ekoloških podnebnih sprememb. Vsak projekt, ki se ukvarja z okoljem, ima priložnost, da prispeva k izboljšanju odnosa do Zemlje Iz leta v leto se kaže vedno večja potreba ljudi za povezovanje z Zemljo. Opazen je civilizacijski simptom odtrganosti od Zemlje. Odraža se na vseh področjih. Potreben je nujen preobrat k rednemu stiku z Zemljo.

Razkrivanje energijskih karakteristik prostora vzbuja neke vrste razodevanje skrivnosti. Toda prav to je namen projekta, da se učimo nova področja bivanja, ozaveščamo globlje razsežnosti narave in obujamo latentne vire razvoja v prostoru in skupnosti. Vse kar nosi v sebi družba in lokalna skupnost, je vtisnjeno v prostoru. Prostor pravzaprav potrjuje v svoji energiji kaj počnejo prebivalci, kaj so počeli in kaj nastaja novega. Vse te vsebine so prisotne v energijskih zapisih v prostoru in času.

Geomantijska interpretacija blagodejnih območij obravnava pokrajino kot živ organizem s svojo funkcijo. Energijske izvire ne obravnava v stopnjah moči, ker so se časi spremenili. Pojem moči je preveč zlorabljen. Sedaj se uporabljajo novi termini, ki naravi dajejo čar raznolikosti in širine.

Živost energijskih izvirov se tudi spreminja na boljše, ko se lokacije primerno kultivirajo z ureditvijo in programi. Srčni center Slov. Konjice se je z labirintom energijsko pojačal na dvojno potenco: navznoter v osredinjenosti in navzven v odnosu do mesta. Učilnice na prostem v naravnem gaju Špitalič in pri izviru Zverovje ter na hribčku Stranice so z ureditvijo energijskim izvirom dale novo stopnjo odprtosti do skupnosti ter človekove zavesti.

Geomantične ugotovitve obravnavanega projektnega območja je potrebno podučiti mlajši generaciji. Z razvojem sodobnete hnologije bo potrebno v strokovnih podlagah prostorskih načrtov primerno nakazati območja za mehke vsebine in zeleni turizem kot ekološko pomembna območja duhovnega pomena za pokrajino. Trajnostni razvoj se povezuje s trajnostnim turizmom.

Geomantična karta prihodnosti predstavlja prikaz energijskega omrežja prostora za delovanje urbanizma in turizma. Take vrste sodelovanje z Zemljo bo temeljna usmeritev novih generacij. V luči vizionarskega vpogleda na razvoj prihodnosti. Sedanja prizadevanja geomantijske analize so inovativni pristop uvajanja večdimenzionalnega diagnosticiranja obravnave naravne in kulturne dediščine. Zgodovinski podatki dediščine se z geomantijsko analizo razširijo v globljem razumevanju vzročno posledičnih zakonitosti.

Projekt odprto učno okolje za vse generacije je z geomantijsko analizo pridobil 3 dobrobiti: 1. Končno je vključena Zemlja kot nosilec vsebine, z vsemi blagodejnimi naravnimi viri energij. 2.Orientacija v prostoru in razvoj novih programov je prizemljen s temeljnimi danostmi energij narave in okolja, 3.Lokalna skupnost, naročnik,projektni izvajalci in bodoči uporabniki vsebin projekta imajo na razpolago znanja, stara tisoče let, zasnovana za zanamce. Platforma bo predstavljena kot dokument strokovne podlage za občino in LAS projekt.

GEOMANTIJSKA ANALIZA PROSTORA PROJEKTA ODPRTO UčŒNO OKOLJE ZA VSE GENERACIJE Robi Lavin.pdf