Geomantijske analize

Geomantijske analize: za hiše, naselja, bivalne in poslovne prostore ter projekte prostorskega načrtovanja.

Diagnostika zdravja bivanja, celovit pregled naravnega in grajenega prostora, strokovna podlaga raziskave vitalno energijskih danosti okolja za urbanistično in arhitekturno načrtovanje OPPN, karta energijskega stanja hiše, napotki za ureditev -projektiranje , smernice za zdravljenje in svetovanje izboljšanje načina življenja.