Geomantijski zeleni turizem

Image title

Med številnimi projekti v okviru LAS Od Pohorja do Bohorja na Šentjurskem, je prav poseben tisti, ki združuje dejavnosti pod nazivom Geomantija Kalobje Rifnik Resevna oz. krajše KRRES.

Na pobudo biodinamičnega kmeta Acija Urbajsa, s podporo KS Šentjur – Rifnik in projektnim vodenjem mentorjev Robija in Karin Lavin, so se na omenjenem območju izvedle dejavnosti, s ciljem vzpostaviti platformo za trajnostni razvojobmočja, s celostnim upoštevanjem danosti prostora in vključevanjem naravne inkulturne dediščine v inovativno turistično ponudbo zelenega turizma. 

Platforma za trajnostni razvoj območja je nastala s celostnim upoštevanjem danosti prostora na podlagi prepoznavanja vitalnih počel pokrajine v okviru projekta Geomantija KRRES. Platforma za trajnostni turizem in celostni razvoj.

Z geomantskim pristopom, ki temelji na poglobljeni analizi prostora celotnega holona Kalobje – Rifnik – Resevna – Šentjur in individualnih karakteristikah mikro lokacij ter podjetniškim svetovanjem posameznim kmetijam in drugim so prepoznani potenciali pokrajine, mikro lokacij in potenciali posameznikov za optimalni sonaravni razvoj, učinkovitost in prepoznavnost.

V projektu zasnovan razvoj območja izhaja avtentično iz bogastva zdravilnih potencialov narave.

https://www.turizem-sentjur.com/Aktualno/V-okviru-projekta-Geomantija-KRRES-pod-Rifnikom-postavljeni-prvi-kozmogrami.html?hl=Aktualno/V-okviru-projekta-Geomantija-KRRES-pod-Rifnikom-postavljeni-prvi-kozmogrami.html<