Geomantijsko vodenje.

Vabljeni na geomantijsko vodenje v votlini Rifnik. 

Program poglobljenega turizma geomantije je naslednik starodavnega romanja na svete kraje. S projektom pričenjamo z markiranjem zelene turistične infrastukture Rifnika, ki bazira na platformi geomantijske analize.
Postavitev menhirjev z izdelanimi znamenji sakralne geometrije je posvečena označevanju identitete lokacije in oživljanju vitalnosti naravnih virov – zdravilnih vrelcev Rifnika. Lokacija naravnega parka “Šibenik pod Rifnikom ” je yin regeneracijska točka ekosfere širšega okolja. Deluje v izmenjavi z vrhom Rifnika, kjer je arheološki park. 

Projekt vzpostavlja platformo za trajnostni razvoj območja s celostnim upoštevanjem danosti prostora in vključevanjem naravne in kulturne dediščine v inovativno turistično ponudbo zelenega turizma:

  • izoblikovati smernice razvoja, ki izhajajo iz naravnih in vitalno-energijskih danosti prostora in dediščine pokrajine; 

  • začrtati krovno strategijo krajinske znamke KRRES in spodbuditi razvoj posameznih kmetij & novih dejavnosti, ki temeljijo na ponudbi ekoloških pridelkov in storitev.. 

V projektu zasnovan razvoj območja izhaja avtentično iz bogastva zdravilnih potencialov narave in inovativnega turističnega programa lokalne aktivne skupine geomantijskih vodičev.

https://turizem-sentjur.com/Aktualno/V-okviru-projekta-Geomantija-KRRES-pod-Rifnikom-postavljeni-prvi-kozmogrami.html

www.krres.si