Geomantijsko vodenje

Geomantijsko vodenje v votlini Rifnik

Za čas poletnega solsticija 2014, v nedeljo 22.06., pripravljamo geomantijsko vodenje v votlini Rifnik. 
Ko ciklus sonca & projekta GEOMANTIJA KRRES doseže svoj vrhunec in preobrat, v časovni konstelaciji poletnega solsticija 2014 in prostoru GEOVOTLINE RIFNIK izvajamo za javnost novo vrsto turističnega vodenja zelenega turizma. 

Image title

Program poglobljenega turizma geomantije je naslednik starodavnega romanja na svete kraje. Utemeljen je na svetovni duhovni dediščini romanja, poznani tudi v slovanskem izročilu. Kakšne so skrivnosti starega romanja geomantije ? V Zemlji se zrcali naš mikrokozmos. Z intuitivnim doživljanjem narave – imanentno doživljamo svojo notranjost. V geom. vodenju cel prostor narave razumemo kot prostor uvajanja v lastno duhovno bistvo. Rezultati regeneracije se zgodijo spontano. Vodilo je postati eno s prostorom in spoštovati blagoslov- da se skozi geomantijsko vodenje kvalitete narave podoživi v sebi. 
Ne gremo se nobene ezoterike. Nadaljujemo tradicijo meditativnih poti in romanja, kjer ni razdvajanja med duhom in telesom. Vse je normalno. Da ima narava duha in bioenergijo – pojmujemo normalno. Da se obiskovalec pogovarja z drevesom je normalno. 
Pot do ohranjanja zdravja je enostavna. Stres odpravljamo po naravni poti. 
Gibalne meditacije, naravne terapije in intuitivne vaje nas povezujejo s celoto, v negovanju skladja duha in telesa – v povezanosti z naravo. Percepiramo prostor in telo hkrati. Prav tako, percepiramo sebe in naravo hkrati. Brez razdvajanja. Ključna formula je enost. 
Vse kar počnemo, je v skladu z izročilom geomantije – pot k ohranjanju ravnotežja. Brez nobenih skrajnosti. Nasprotja združujemo. Pot duhovnega samospoznavanja skozi naravo doživljamo normalno. 
Prav tako se ne gremo nobenih komercialnih energijskih parkov, ki z vdorom materialističnega človeka izčrpavajo naravo. Vse to so stereotipi, katere velja izprazniti iz svoje glave in napolniti svoje srce s spoštovanjem Zemlje v obliki srčnega odnosa – v dajanju in prejemanju. Prostoru vedno nekaj damo. Gradimo na partnerskem odnosu, ki se poglablja. Prostor s tem razvija svojo samopodobo in samozavest. 
S projektom pričenjamo z markiranjem zelene turistične infrastukture Rifnika, ki bazira na platformi geomantijske analize. 
V votlini postavljeni menhirji z izdelanimi znamenji sakralne geometrije so posvečeni označevanju identitete lokacije in oživljanju vitalnosti naravnih virov – zdravilnih vrelcev Rifnika. Postavili smo jih za čas zimskega solsticija lani : 21.12. 2013. Ker so menhirji zaradi zemeljskega YIN značaja prostora postavljeni v spiralni obliki kače ( tradicionalna forma svetih kamnov za jame, votline in območja preobrazbe ), smo prostor poimenovali KAčŒJA VOTLINA. 
Kamniti menhirji so v votlini postavljeni po mojem navdihu, ki sem ga prejel v času vodenja izobraževanja v projektu. Navzočnost elementa kamna je utemeljena v obujanju naravne in kulturne dediščine izdelave mlinskih kamnov, ki so jih na tem območju pridobivali pol tisočletja in bili za kamne za mletje rži eno pomembnejših nahajališč za Avstro-Ogrsko. 
Opis avtorjev znamenj je objavljen na spletni strani turističnega portala občine Šentjur :https://turizem-sentjur.com/Aktualno/V-okviru-projekta-Geomantija-KRRES-pod-Rifnikom-postavljeni-prvi-kozmogrami.html. Skupino izobražujem v mentorski vlogi še to leto. 
Pripravljena razvojna izhodišča izhajajo iz geomantijske obravnave območja kot strokovne podlage projektnega načrtovanja, ki odražajo globljo identiteto pokrajine in pri katerih so tvorno sodelovali domačini. Z geomantijskim pristopom, ki temelji na poglobljeni analizi prostora celotnega holona Kalobje – Rifnik – Resevna – Šentjur in individualnih karakteristikah mikro lokacij ter podjetniškim svetovanjem posameznim kmetijam in drugim so bili prepoznani potenciali pokrajine, mikro lokacij in potenciali posameznikov za optimalni sonaravni razvoj, učinkovitost in prepoznavnost. 
Lokacija naravnega parka “Šibenik pod Rifnikom ” je yin regeneracijska točka ekosfere širšega okolja. Deluje v izmenjavi z vrhom Rifnika, kjer je arheološki park. 
Cilj in namen je celovit pristop k RAZVOJU PODEŽELJA, načrtovanju & urejanju prostora in regionalnem razvoju okoljsko odgovornega turizma, na obravnavanem triadnem območju: Kalobje- Rifnik – Resevna, imenovanem KRRES. Triado Kalobje_Rifnik_Resevna povezujejo kanali življenjske energije( zmajeve linije ). 
V celotnem zaokroženem holonu obravnavanega območja projekta, je triangulacija energijskih meridianov zgovorna. Predstavlja razpoznaven duhovni red prostora. Njegovo elementarno težišče predstavlja votlina. Je maternica v organizmu holona. 
Geomantijsko turistično vodenje izvajamo v okviru projekta GEOMANTIJA KRRES. Predvideno je, da bo plod projekta ustanovitev društva, ki bo prevzelo tovrstno poslanstvo. 
Cilj projekta je vzpostaviti platformo za trajnostni razvoj območja s celostnim upoštevanjem danosti prostora in vključevanjem naravne in kulturne dediščine v inovativno turistično ponudbo zelenega turizma: izoblikovati smernice razvoja, ki izhajajo iz naravnih in vitalno-energijskih danosti prostora in dediščine pokrajine; začrtati krovno strategijo krajinske znamke KRRES in spodbuditi razvoj posameznih kmetij & novih dejavnosti, ki temeljijo na ponudbi ekoloških pridelkov in storitev. 
Je eden redkih novejših programov holistične- ekološke revitalizacije podeželja, predvsem v smislu interdisciplinarnosti realiziranega za slovenski prostor. 
V projektu zasnovan razvoj območja izhaja avtentično iz bogastva zdravilnih potencialov narave in inovativnega turističnega programa lokalne aktivne skupine geomantijskih vodičev.
Vodenje nadaljuje poslanstvo romanja, ki se je z obdobjem materializma kolektivno precej pretrgalo. V votlini razpoznavni naravni viri krajevnih geomantijskih genotipov, so primerni za rehabilitiranje duhovne ohromljenosti in sublimacijo energije. Votlina obiskovalca vrača v prastanje. Hkrati stena votline vzbuja vtis antropomorfnosti. Kot nevidni blagodejni vrač proža nezavedno terapijo človekove virtualnosti in izsrediščenosti. Votlina je prepoznavna kot ANIMA LOCI. Lokacija ki nas zbliža z dušo kraja. V nas budi presežna občutja poglobljene zavesti. 
Globalno spoznavamo da smo se odtujili od evolucije Zemlje in narave. Darvinova teorija evolucije ni pravi kompas. Bilanca stanja je več kot zgovorna. Moderni človek je izgubil občutek za drugega – za druga bitja, sočloveka, skupnost. Romanje razume pejorativno ignorantsko, v sporadični pozi nad naravo, ločen od drugih, nekonsistenten in konflikten sam s seboj. Ne mara svojih fotografij otroštva, niti prednikov in preteklih kultur. Ne mara dreves in gozda. Prepotentno domišljavo se šali na račun šamanske tradicije in huduje ko se mora spremeniti pri samem sebi, še posebej ko se gre za ekološki-dialoški odnos z drugim v okolju. Civilizacija modernega človeka je izrazito egocentrična in antropocentrična, v zanemarjanju osnovnih duševnih potreb po druženju z naravo in skupnostjo. 
Geomantijski vodič si prizadeva ponovno negovati partnerstvo z naravo, v spodbujanju srčnega-sočutnega krogotoka dajanja in sprejemanja med človekom in Zemljo. Dediščinske vrednote sakralne geografije si prizadeva povrniti v uporabne prakse ekologije. Zato je ekološki aktivist in protagonist preobrazbe kolektivnih vzorcev. Eruditsko proučuje znanja starih kultur o naravnih svetiščih . Deluje za energijsko emancipacijo narave in jo varuje pred vsiljeno potrošniško diktaturo, ki izkorišča naravne vire. Geomantijski vodič je po izročilu zaščitnik svetih krajev. 
SVETOST PROSTORA ( svetost življenja ) še vedno nosimo nezavedno v sebi. Spominja nas sicer na kolektivno pozabo, toda hkrati na potrebo po ohranjanju življenja, ki postaja v teh prelomnih časih nemara tudi usodna komponenta.