Geomantijsko zdraviti

Image title

Geomantijsko zdravljenje je energijska in duhovna ekologija.  V projektnem zdravljenju Rifnika smo na predvidenih prostorskih točkah zdravili težo zgodovine, v dobrobiti za nove generacije zanamcev. To je okoljsko odgovorno delovanje, ki si z metodologijo celostne ekologije prizadeva krepiti za zdravo javno dobro sakralne in kulturne dediščine Rifnika. Geomantijsko zdravljenje Rifnika je zajelo energijske točke, ki so bile ZRELE ZA SPREMEMBO, v okviru razpoložljivih možnosti projekta.

Zdravljenje je bilo posvečeno odpravljanju alienacije dediščine Rifnika. Retroaktivne intencije zatečenega stanja Rifniškega okolja so se preusmerile v potrebne preobrazbe za nove razvojne dejavnosti trajnostnega razvoja. Z namenom geomantijsko predramiti in prebuditi duhovno- energijske potenciale dediščine podeželja.

Zdravljenje se je posvetilo duševnemu odtisu iz preteklosti, vezano na vplive daljše in krajše zgodovine. Zajelo je vsebine iz podzavesti prostora, ki so nezavedno zavirali razvoj lokalne skupnosti, kot so programi za trajnostni razvoj, ki ga je izvajal projekt geomantija krres. Z zdravljenjem se je pokrajina podeželja pričela postopoma eterično revitalizirati, s ciljem večdimezionalne odprtosti. Vključuje tudi oživljanje starodavnih potencialov novo-romarske razvitosti kraja.

Z izvedenimi zdravljenji na območju Rifnika, se je pričela geomantijska prenova prostora. Zgodovinska teža podzavesti, ki je regresivno vplivala na zastoj v razvoju – je sprožena v preobrazbo. Kraj pričenja postajati bolj dovzeten za spremembe in sprostitev toka transformacij starih izživetih vsebin v porajanje novega. S tem se je pričel odločilen proces čiščenja preteklosti. Omogoča, da se prostor podeželja odpre razmeram časa tukaj – zdaj.

Zdravilni načrt izhaja iz podlage geomantijske raziskave, ki je v okviru platforme podala oceno stanja in delovne smernice za spremembe. Zdravilni načrt zajema obravnavo vzrokov in rešitev, definiranje domicila energijskih zavor in priroritetnih prostorski točk na katerih se zdravljenje izvede. Zdravljenje se je izvedlo na lokaciji vrha Rifnika, okrog naselbine in v območju gradu Rifnik. Področje gradu Rifnik je bilo obravnavano s posebno pozornostjo, da se je angažiralo pravšnje število kritične mase udeleženih.

Image title

V zdravljenju se je aktiviral pristojen zdravilni impulz, ki je pričel proces odpravljanja energijskega krča vitalnih naravnih virov Rifnika, kateri so bili eskalatorno obremenjeni z čustvenimi odpadki preteklosti. Vrh Rifnika je pričel ponovno komunicirati z okoljem. Dominantni krajinski potencial, ki je zaradi konpulzivne motnje retrogardnosti bil v stanju disfunkcij, se je pričel sublimirati v sakralno odprtost.

V zdravljenju se je poleg dela s posledicami ozavestil pereči problem, ki je s svojo ustaljeno vtisnjenostjo v subtilnem tkivu prostora nezavedno opredeljeval simptomatiko kraja. Motnja se je diagnosticirala kot kompleksen krajinsko sociološki pojav, ki je vseboval devianten zastoj med internalizacijo identitete lokalne skupnosti ter fiktivno razdvojenost med superiorno in inferiorno predstavo do kulturnega spomenika arheološkega parka Rifnik.

Zdravljenje je aktiviralo preobrazbo do pejorativnega odnosa lastne samopodobe in digniteto k pozitivnemu odnosu do podedovanih vrednosti podeželja. Tačas se kaže premik v izboljšanem prenosu duhovnih kvalitet v inkulturacijo krajevne posebnosti Rifnika.

Na akupunkturnih točkah ob robu zida naselbine, ki so bile ohromljene več stoletij, se je transformiral vzorec polarizacije med višjim družbenim razredom in nižjim, v normalno značilnost poistovetenja s svojo individualno identiteto in samosprejemanja na ravni skupnosti. Akupunkturne točke so se po zdravljenju sorazmerno medsebojno povezale.

Zdravljenje se je posvetilo določenim točkam, ki odražajo intrapsihičen vzorec disociacije do lastne identitete kraja. Rezultati se kažejo v večji kompilanci duševne razsežnosti organizma ljudi in prostora. Tovrstni problemi so klasificirani kot temna plat zgodovinskega odtisa, ki jo zdravljenje spreminja v svetlo. Njena osnovna značilnost je v srčnem ljubečem odnosu do sočloveka in narave. Tako kot človek, se prostor sčasoma rehabilitira. Delo s prostorom in delo z ljudmi.