Geomedtour mediteran

Ukvarjamo se s poslanstvom inovativnega zelenega razvojnega modela za trajnostni razvoj in trajnostni turizem.

Integralni trajnostni pristop smo v 20 letih izoblikovali v realiziranih projektih geomantijskih raziskav, prostorskega planiranja in ustvarjanja, energijskega svetovanja, izobraževanja ter holistične medicine okolja.

S priznano inovacijo za geomantijsko poslovno svetovanje uvajamo holistično metodologijo sinteze dela s prostorom in ljudmi. Holistično soustvarjanje med vsemi panogami človeka in okolja bazira na aktualni novi paradigmi sonaravnege razvoja. Upoštevajoč ekološko vizijo do planetarnih sprememb.

Za projekt MEDITERAN uvajamo vzorčni model GGT :  Geomancy Green Tourism.  

Image title

Image title

Utemeljen je na geomantijski PLATFORMI. To je sodobna prostorska študija celostne obravnave okolja..

Image title

V izdelavi prostorske študije Mediterana so interdisciplinarno vključeni različni raziskovalci. Kot strokovna podlaga služi za avtentično trajnostno načrtovanje. Je strateški razvojni dokument za okoljsko planiranje  bodisi na transnacionalni, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni – za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma na zavarovanih območjih ob soudeležbi vseh ustreznih resorjev.lokalnega prebivalstva, turističnega sektorja in regionalnih destinacijskih organizacij; za spodbujanje udeležbe lokalnega prebivalstva pri načrtovanju turističnega razvoja in lokalnih verig dobaviteljev v turističnih destinacijah, potrebnih za razvoj turizma v lokalnem okolju;  za zagotovitev okoljsko odgovornih deležnikov na strani ponudbe in povpraševanja(trajnostni potrošniki); za zagotovitev sistemskih raziskav za redno spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja na podlagi sistema kazalnikov; za spodbujanje inovacij, vključno z ekološkimi inovacijami, in izobraževanja za trajnostni razvoj, za usmeritev v ekološko gradnjo in zelene naložbe ter prilagajanje nastanitvenih obratov in menedžmenta načelom trajnosti (ekološki menedžment; pridobivanje mednarodnihekoloških certifikatov), za ta namen tudi oblikovanje ustreznih izobraževalnih programov.

Program spremljajo aktivnosti osveščanja javnosti in sodelovanja z police makers na državni in lokalni ravni.

Prostor Mediterana je izredno poememben za Evropski prostor. Daje mu težišče in ukoreninjenost.

Dispozicija Mediterana je v značilnosti spodnjih ravni organizma Evrope. Vkolikor težišče Evrope izgubi svojo vpetost v sredozemlju, in se preusmeri pretirano ven,takrat se bodo pričeli prvi resni znaki ogrožanja temeljev Evropske kulture.

Na podlagi predhodne diagnoze je podano izhodišče za določitev prednostnih nalog tudi pri podpori prostora z revitalizacijo. Potreben je relevanten ekosistemski ukrep.

Okolje revitaliziramo na primernih geomantijskih območjih pomembnih za ekosistem Mediterana.Rezultati projekta bodo testirani na različnih regionalnih lokacijah držav Mediterana.

Vključene partnerje izobražujemo in usposabljamo za razvoj programov zelenega turizma.

Atributi naše projektne vsebine so artikulirani tako, da se ponudi sistemske celostne rešitve na kronično institucionalno vrzel pomanjkanja projektnega znanja trajnostnih rešitev. Ponujamo ekološko efektivne usmeritve vpete v tkivu bioživljenjskega prostora, s prepoznavanjem blagodejnih vitalnih počel narave. V odnosu na obstoječe kratkovidne načine zastarelega percepiranja prostora s ponavljanjem dejstev, ponujamo presežne uvide v perspektivi do aktualnih planetarnih preobrazb. Ustvarjamo transdisciplinarna sodelovanja med panogami.  Projekt ima izrazito sodelovalen pristop do narave in vseh vključenih.Nadaljuje na dosedanjih interdisciplinarnih izkušnjah. Vključujemo različne strokovnjake v številnih sektorjih.

Image title

Image title