Geopatski stres

Hiše in naselja izpostavljena elektromagnetnemu sevanju potrebujejo realno analizo parametrov vpliva na zdravje. Upoštevati velja uredbo Vlade Republike Slovenije o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96). Določa največje dovoljene ravni EMS.

Potreben je učinkovit sistem informiranja o vplivih EMS in geopatskega stresa do stanovalcev, med stroko, vladnimi službam in javnostjo. Najslabše je priktrivanje dejstvev. Geomantijske meritve sevanj enakovredno obravnavajo življenjske razmere stanovalcev s svetovanjem. Sevanja – Geomantija

Elektrosmog daljnovoda pri bivalni hiši preizkuša stanovalce v odpornosti. Tehnične motnje elektromagnetnega sevanja nedvomno prizadenejo imunski sistem prostora. Geomantično so tovrstni odkloni prostorskega zdravja šibke točke lokacije, katere se preuči kako so locirane v hologramu hiša-stanovalci.

Stres se sešteva. Ko pride do seštevanja notranjega stresa z zunanjim geopatskim stresom, sledi patogena simptomatika in izčrpanost. Elektromagnetni smog velikokrat ruši živčni sistem organizma okolja in stanovalcev. Geomantijske raziskave vpliva daljnovodov in baznih postaj služijo varovanju bivalnega okolja in človeka, pred izpostavljenostjo sevalnim obremenitvam.

Ker prevladuje splošna ignoranca do Zemlje, se posledično podcenjuje pomen vpliva prostora na zdravje. Preberi več: Sevanja okolja – Geomantija.

Moderne bolezni se delijo na dve kategoriji. Tiste ki so pomešane z okoljskimi motnjami in osebne. Večkrat se gre za kombinacijo obojega. Odstranjevati velja moteče faktorje enega za drugim, da prideš postopoma spet v ozemljitev. Takrat se počutiš da stojiš na svojih nogah in da zunanji pritiski ne dominirajo več nad tabo. Potem bolezen popušča in si lahko mirno rečeš jaz sem v redu

Zdravljenje prostora zajema odpravljanje energijskih zastojev bivanja, ki vplivajo na zdravje stanovalcev. Ti so prisotni lahko na več ravneh. Kot geopatski stres bivalnega okolja, bioenergijske motnje zaradi sporne gradnje ali duševni psihosomatski vplivi. Vse skupaj se vedno sešteva v kočno stanje. Kaže hologram učenja o vzorcu načina življenja stanovalcev in kako ga ozdraviti.

Običajno se v dnevu nabere prekomerna doza stresa, če je slehernik v stiski ali tipičnem modernem slogu delovanja številnih obremenitev. Vkolikor se stres iz dneva v dan nabira in ne čisti, nastaja napetost in slabšanje počutja. Energijske motnje ambienta so kot onesnažen zrak, voda, zemlja itd. Te vrste onesnaženje je v eteričnem polju hiše. Pogledati sebe v prostoru bivanja je temeljno ogledalo spoznavanja kdo smo.

Ali je bivalni prostor zdrav ali bolan ugotovimo podobno kot pri človeku. Pregled energijskega stanja pove ali so navzoča le dopustna nihanja in odkloni, ali pa je stanje pod pragom regeneracije in normalne vitalnosti. Odkriti velja na kakšni ravni so nastali zastoji in kako jih odpraviti. Kakšna je korelacija med notranjimi in zunanjimi motnjami. Kako se odziva odpornost do okoljskih obremenitev. Kaj prispeva problem načina življenja stanovalcev. Vse to odgovori prostor kot živ organizem s potrebo izboljšanja po dobrem počutju.

Reševanje bivalnih bolezni in energijskih odstopanj prostora je poznano kot holistična medicina in celostna ekologija. Uravnotežanje in izboljševanje biopolja bivalnega prostora se izvaja s pomočjo kozmogramov. V primerih geopatskega stresa prostoru povrnemo tolikšno vitalnost, da vzpostavi pravo mero odpornosti. Ključen kriterij je podpora prostora k razvoju in preobrazbi stanovalcev, z novo bioenergijsko učinkovitostjo.