Geotur Slovenija- Hrvaška

Projekt Geotur: Geomantična pot pokrajine in celovita doživetja nove turistične ponudbe.

Projekt bo ovrednotil življenjsko energijo pokrajine projektnega območja v  Sloveniji in na Hrvaškem. Na podlagi geomantijske analize vitalno-energijskih virov in dediščine izbranih lokacij bodo izoblikovani turistični programi edinstvenih (pet-zvezdičnih) doživetij.

V projektu nastali programi bodo obiskovalcem na zanimiv in inovativen način nudili izkušnjo življenjske energije pokrajine in kulture območja: posebnosti kulturne krajine, spomenikov in druge dediščine, vsebin nesnovne dediščine kot so izročilo, pričevanja, veščine in znanja.

Geomantijski zeleni turizem s programi poglobljenega doživljanja narave omogoča presežna doživetja. Pokrajino obravnava celostno. S podajanjem znanj mehko ozavešča obiskovalca o temeljnih duhovno- energijskih karakteristikah lokacije, znanjih dediščine in modrostih narave. Geomantijsko zeleno doživetje temelji na lokalni identiteti. Je zvesto naravi, kulturi in ljudem območja. Z zgodbo podpira identiteto turistične destinacije. Nudi pristno, originalno izkušnjo.

Projekt bo namenil veliko pozornost lokalnemu prebivalstvu in dvigu kakovosti bivanja, saj je za razvoj kraja in turizma še posebej v ruralnem okolju ključno, da so domačini zadovoljni promotorji kraja. Hkrati bodo programi geomantijskega zelenega turizma zasnovani za celosten razvoj območja. Z okoljsko in družbeno odgovornim pristopom bodo regulirani turistični tokovi in hkrati varovana prvobitnost naravnega okolja ob oživljanju dediščine.

Pobudnik in partner projekta Zavod Anima Mundi