Glasba in prostor

Image title

Glasba ki je ukoreninjena s prostorom, v poslušalcu nezavedno vzbudi pravzorce iz obravnavane pokrajine. Take vrste glasba je odličen posrednik med zavestjo prednikov in zanamcev. 

Primerna referenca na tem področju je glasba Vlada Kreslina. Njegov dosežek približati nas k dediščini je imeniten. Zastopa ljudski in skozi čas & kraje spreminjajoči ustvarjalni izraz. V razmahu tradicionalnega, etno in folk sloga umeščen v pripoved tukajšnjega življenja krajine in ljudi. V obzorju omikanosti avtentično izraženih besed in sporočil, proč od pop klišejev,  Tudi tokrat sem na njegovem koncertu doživel energijsko struno stika z izročilom Prekmurja. Prvovrstno se dotakne kolektivnih vsebin srčne kvalitete skupnosti.

V geomantiji je glasba eden od osnovnih instrumentov povezovanja svetov.