Globalna mreža geoparkov

Image title

Združeni narodi so razglasili leto 2017 za Mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj (International Year of Sustainable Tourism for Development, 2017 (IY2017). Resolucija prepoznava pomen mednarodnega trajnostnega turizma pri spodbujanju boljšega razumevanja med ljudmi, zavedanja o bogastvu dediščine različnih civilizacij in spoštovanja vrednot različnih civilizacij.

Namen Mednarodnega leta turizma za razvoj 2017 je dvigniti zavest o trajnostnem turizmu za razvoj med odločevalci in javnostjo in skupaj s partnerji dokazali, da je turizem lahko pobudnik pozitivnih sprememb.

Glavni namen partnerstva IY2017, ki ga je sprejel Izvršilni odbor Globalne mreže geoparkov na 1. rednem zasedanju v angleškem UNESCO globalnem geoparku English Riviera v septembru 2016, je promovirati UNESCO Globalne Geoparke kot destinacije trajnostnega turizma na mednarodnem turističnem trgu, promovirati geoparke in vzpostavitvi novih povezave s trgom, povečati vidnost UNESCO globalnih geoparkov med vodilnimi v turizmu, promovirati Geoparke tudi v tej iniciativi Združenih narodov, ki jo vodi Svetovna Turistična Organizacija.

https://www.geopark-idrija.si/si/novica/343/globalna-mreza-geoparkov-je-partner-mednarodnega-leta-trajnostnega-turizma-za-razvoj-2017/