Globalne spremembe

Imperativ globalnih sprememb nas opozarja na nujnost po korenitih spremembah v odnosu do okolja, kot najbrž še nikoli doslej v zgodovini človeštva . Potrebujemo spremembo širše družbene in bivalne paradigme. Ta mora za razliko od izčrpane stare, ki načeloma izhaja še iz industrijske, postati celostna paradigma. Njen temelj predstavlja vzorčen model vzdržnega, trajnostnega, sonaravnega razvoja. Geomantija pripada tovrstnemu poslanstvu. Ta trud gre na dolgo progo.

Svetovno ekološko gibanje je s svojim prizadevanjem za preprečevanje uničevanja okolja v zadnjih desetletjih doseglo razvojno fazo, ki tačas nujno potrebuje nadaljevanje. Saj so žal bili pri tem nekateri vidiki živih ekosistemov popolnoma spregledani, čeprav bi zaradi svoje ključne vloge pri odvijanju življenja v posameznih naravnih okoljih zaslužili bistveno večjo pozornost. Geomantija si prizadeva generirati novo razvojno stopnjo ekologizacije planeta. Iz ustaljenih parcialnih v celostna soustvarjanja raznolikih razsežnosti bivanja. V sodelovanju z inteligenco narave. Ustvarjamo sektorska sodelovanja med panogami. 

K temu nas nagovarjajo sitaucije na terenu. Določena izpostavljena okoljska območja so ožigosana z agresivno družbeno energijo, povzročenimi iz nevarnih destruktivnih trendov, ki so odtujeni od ciklov narave in naravnih zakonitosti, s potrebo po vsestranski spremembi, za dosego povezave s sobivanjem z Zemljo. Dela je veliko. in prav vsak primer šteje, da nastaja primerna kritična masa prebojev.

Atributi geomantijskih projektov so artikulirani s ponujanjem sistemskih rešitev na kronično institucionalno vrzel pomanjkanja projektnega trajnostnega znanja. Ponujamo ekološko efektivne usmeritve vpete v tkivu bio-življenjskega prostora, z varovanjem vitalnih počel narave in zdravljenjem. Ter trajnostnim razvojem. V odnosu na obstoječe kratkovidne načine zastarelega percepiranja prostora s ponavljanjem dejstev nizkega stanja zavesti o okolju, ponujamo integralno delovno prakso, v perspektivi do aktualnih planetarnih preobrazb. 

Nova holistična paradigma projektov geomantije deluje v novem zelenem razvojnem modelu, v skladu s spreminjajočo planetarno geometrijo okolja. Prav vse se spreminja.