GO 2025

GO 2025 poznamo vedno bolj. Sčasoma bo postalo prepoznavno ime: za kulturno identiteto okolja Nove Gorice in Gorice. Nastaja na temeljih zgodovine, toka časa in razvoja prostora, v odpiranju nove perspektive mreženja idej, dogodkov in kreativnega dialoga.

Prostor nas utemeljuje in daje svojo govorico Gorice. Poslušamo kaj nam govori in sledimo skupni viziji, ki postaja vrednota. To je razvijanje jedra lokalne skupnosti, v širših interakcijah z Evropskim prostorom. Mikro okolje, kot ustvarjalni člen makro regije.

Zgodba G0 2025 ponuja sodelovanja, na osnovi preseganja preživetih vzorcev časa in prostora. Podpira nov razvojni model, utemeljen v ustvarjalnem soustvarjanju in združevanju različnosti ter iskanju skupne povezovalnosti. Nova Gorica in Gorica si skupaj prizadevata presegati ovire: mesti, ki so ju razdelile vojne, združila pa sodelovanje in tesno prijateljstvo, sta si postavili ambiciozni cilj – postati čezmejna evropska prestolnica kulture.

V okviru prijave za projekt GO 2025 razvijamo zasnovo za geomantijsko sodelovanje Gorice in Nove Gorice kot Evropske prestolnice kulture l. 2025. Z Zavodom Anima Mundi predstavljamo geomantični pogled na značilnosti mesta, kulturni potencial in atribute za turizem novega časa, pri spoznavanju danosti prostora za razvoj skupnosti in doživetja obiskovalcev.

Na podlagi geomantijske analize vitalno-energijskih virov in dediščine izbranih lokacij bodo izoblikovani turistični programi edinstvenih (pet-zvezdičnih) doživetij. V projektu nastali programi bodo obiskovalcem na inovativen način nudili izkušnjo življenjske energije pokrajine in dediščine območja: naravnih posebnosti, kulturnih spomenikov in druge kulturne dediščine, vsebin nesnovne dediščine kot so izročilo, pričevanja, veščine in znanja. Izvedla se bo analiza mesta, ki obravnava Staro in Novo Gorico skupaj.

Potencial Nove Gorice in Gorice je povezan po naravni osi reke Soče, na markantnih območjih dediščine, v zaokroženem mestnem organizmu. Geomantijski zeleni turizem s programi poglobljenega doživljanja prostora omogoča presežna doživetja. S podajanjem znanj mehko ozavešča obiskovalca o duhovnih počelih in energjjskih posebnostih pokrajine, znanjih dediščine in modrostih narave. Geomantijsko zeleno doživetje temelji na lokalni identiteti. Je zvesto značilnostim okolja, naravi, kulturi in ljudem območja. Z zgodbo podpira identiteto turistične destinacije. Nudi pristno, originalno izkušnjo.

Preberi več: Trg Evrope – Geomantija