Holistični razvoj

Image title

Seminar geomantija uvaja za udeležence holistični razvoj. Celostno učenje je sinteza vadbe za povezanost z naravo Zemljo, razvijanjem intuicije, ustvarjalnosti in osebne rasti. Izvaja se v interaktivni izmenjavi doživetij na poligonu markantnih krajev in izpopolnjevanjem z delom doma – ki ima mentorsko podporo po e-pošti z individualnim svetovanjem, v ciklusu seminarja 2 mesecev. Svetovanje izvaja Robi Lavin, po metodi holističnega svetovanja, ki se uporablja v praksi pomoči ljudem vsestransko.

Tempo in slog modernega načina življenja potrebuje nove uglasitve stika s sabo in odpiranja napram okolju – v iskanju pravih priložnosti za samoizpopolnjevanje in hkratnem opuščanju vsesplošnih vzorcev, ki so zasidrani v podzavesti slehernika, kot so : lenoba, zabušavanje pred prevzemanjem odgovornosti, izolacija pred naravo in družbo, samovoljno kljubovanje pred zakonitostmi življenja in izključenost iz toka življenja. Seminar je delavnica v živo z naravo, s samim sabo, skupino in lastnimi notranjimi resursi, ki se osvobajajo z aktivno sproščenostjo ravnotežja med intelektualnim in intuitivnim. 

Moderni družbeni trendi ne dajejo dovolj smernic za uspešno izpeljavo prehodov pri preobratih človeka, da najde svoje mesto v svetu, domu in naravi. Seminar stremi k zapolnjevanju teh vzeli, z razreševanjem značilnih nezavednih konfliktov med zunanjim in notranjim svetom posameznika. Spoznavamo ovire in neizkoriščene potenciale. Tipični splošni zapleti med notranjim in zunanjim, se tendenciozno kažejo prav tako v navezi med človekom in naravo -Zemljo ter domovanjem. Seminar služi za povezovanje mikrokozmosa človeka in makrokozmosa okolja. Obravnava doma je srčika seminarja. Za seminar ni potrebno predznanje. Tempo učenja je preizkušeno prožen.

Holistično učenje združuje nadzavest & podzavest in obe možganski polovici. Seminar je primeren za radovedne, željne osebnih in duhovnih sprememb – tako v svojem poklicu, odnosu do ljudi in okolja. Učinki seminarja v nadaljevanju se kažejo z razširjanjem zavedanja nezavednih vsebin sebe s svetom, poglobljanja občutenja okolja in prvinskih pretokov Zemlje, postopna razgradnja dominantnih motečih vplivov ter premiki k preobrazbi osebnosti, v uvajanju usposabljanja geomantije. SEMINAR JE SELFNES SAMOSPREMINJANJA V NARAVI.

Skozi seminar vsak najde svoje lastne kreativne usmeritve, senzibilnost in osebne spremembe, za jih vključiti proaktivno v vsakdanje življenje, z razvijanjem nerazvitih in zanemarjenih delov svoje osebnosti in čutenja narave. Seminar je integralen, v skrbi za ponovno ovrednotenje faz življenja, za izpolnitev potreb po napredovanju. Vaje so mentorsko vodene, v kombinaciji metod samospoznavanja v zrcalu okolja, aktivne imaginacije, sproščanja v naravi, učenja v sintezi človeka in prostora, z delom v skupini, parih in individualno, na terenu in z domačimi nalogami. Uporabne metode izvirajo iz izročila prednikov in avtentične metodologije geomantije za sodoben čas.