Holistični seminar

Predstavljam vam nov program za preobrazbo, preboj in učinkovitost v 2023. To je holistični seminar geomantija, a pričetkom 21. 03. 2023. Sem Robi Lavin, mentor seminarja. Z Zavodom Anima Mundi organiziramo online izobraževanje, z namenom pomagat z avtentičnim programom za sedanje obdobje.

Program seminarja je plod 23 letnega dela izobraževanj, svetovanj in razvoja na področju holistične prakse. Poseben poudarek je pristop posvečen prav aktualnim razmeram, kako se z njimi soočiti in najti ustrezen odgovor novega delovanja. Skupaj se na seminarju učimo 1 mesec s celostnim programom. Srčika izobraževanja je coaching.

CELOVIT PROGRAM

Program seminar Preboj 2023: Holistična znanja za krepitev zdravja in stik z naravo, mentorska podpora osebni preobrazbi, meditacije in vaje z Zemljo, preprečevanje stresa in izgorelosti, delavnica samozdravljenje in dedroterapija, razreševanje osebnih izzivov, delo na sebi, kreativno podporno okolje v skupini seminarja, coaching, razvijanje delovne učinkovitosti.

SKRB ZASE V STIKU Z ZEMLJO

Nahajamo se v obdobju z novimi izzivi. Potrebujemo podporo preobrazbe Zemlje, ki si jo ustvarjamo sami s svojimi prepričanji in prakso soustvarjanja. Temelj je učinkovita skrb za svoje zdravje, uresničevanje potreb po dobrem počutju in učinkovitost delovanja v aktualni dinamiki. Potrebna je iznajdljivost, spretnost spremembo uresničevati s pravimi rezultati in kreiranje tistega kar ti je prioriteta v tem času.

VEŠČINA SPREMEMBE

Kompleksni izzivi, ki smo jim priča v stopnjevanju sporočil okolja in Zemlje: biti sprememba, nam govorijo pomen skupne naloge pri prevzemanju odgovornosti. Začne se na lastnem pragu. Ozaveščanje vzrokov je osnova. Ponotranjiti zunanjo sliko sveta vase je prvi korak. Pridobiti notranjo moč je cilj. Ta se odpre, ko smo pripravljeni. Dosežemo jo z zavedanjem svoje življenjske naloge, na skupnem imenovalcu z univerzalno. To pomeni odkriti svoje sposobnosti, se z njimi poistovetiti, odpraviti ovire in se začeti postavljati v tok življenja na nov način. Prilagajanje na nove razmere je spretnost. Pridobiti velja veščino spreminjanja sebe. Potem postopoma postajamo učinkoviti pogledati okolje in odnose okrog nas. Na tak način da smo aktivno ustvarjalni, s prispevanjem svoje vloge za skupne spremembe.

ODLOČITVE

Učenje kako se spreminjati in prilagajati na nove razmere je postalo dandanes odločilno. Ni tako važno da se tovrstna znanja preverja z inštrumenti stare paradigme, ki se je iztrošila. Bistveno je dati pomen in veljavo glasu srca. Ta združuje razum in intuicijo. Potem je na vrsti odločitev. To je ključen korak pri preobrazbi. V primeru da stojiš na mestu, se ti stara zgodba ponavlja. Zato posluh v sebi do notranjega glasu, ko je na vrsti aktivacija novih sprememb.

NOVA POSTAVITEV

Smo v času prelomnic. Preobrazbe so v ospredju. Sprememba je očitna kako se svet kaže kot drugačen. Kako percepiramo nove razmere in kako se vključimo v tok z lastno spremembo je ključen izziv tega časa. Značilnost aktualnega obdobja postaja pomembna iz več razlogov. Ena med njimi je eksistencialno umeščanje v novo postavitev. To je iskanje in kreiranje novih temeljev delovanja: v delu in skrbi za zdravje. Potreben je preobrat iz zastarele paradigme v novo. Značilna je po celostnem odnosu do življenja in holistični kreativnosti. Program seminar preboj 2023 ponuja podporo pri te vrste spremembi.

GLOBLJI POTENCIALI REŠITEV

Spoznavati svoje globlje potenciale kot rešitve za preobrazbo. Vzpostaviti povezavo z Zemljo kot temelj. Aktivirati nove veščine skrbi zase in soočanja z izzivi. Vaditi holistično prakso za učinkovitost. Postaviti se v nov fokus delovanja. To so pristopi seminarja.

PODPORNO OKOLJE

Podporno okolje seminarja je nosilni steber za udeleženca. Z mentorsko podporo vas spremljam in spodbujam pri osebni spremembi, na skupnem imenovalcu s preobrazbo značilno za sedanji čas. Z online programom se učimo poglabljati zavedanje o vzrokih in rešitvah za nove pristope, ki danes delujejo. Pogoj je prepoznati najprej mehanizme, ki ovirajo uspeh in ne delujejo več. Tako se učimo spoznavati notranje reusurse, ki so bili neizkoriščeni. To je osnova za dosego preboja.

PREBOJ V PREOBRAZBI

Seminar zagotavlja preboj v preobrazbi. Program se posveča holistični spremembi: z vajami krepitve zdravja z Zemljo, predavanji, coachingom in delavnico doživetja narave v Parku Škocjanske jame. Ukvarjamo se s preizkušenim programom za zdravje, osebno preobrazbo in učinkovitost. Za dosego preboja sledimo holističnemu standardu, ki pomeni postati učinkovit v aktualnem času.

SINTEZA

Znanja za zdravje in preboj se podajajo na seminarju Preboj holistično. Ti pomeni da se učimo sinteze. Ko združimo skupaj vse ravni, od telesne do duhovne, se pokaže rešitev. Dokler sklepamo ločeno, se vrtimo v krogu utečenih predstav. Prave rešitve vedno dajejo nove vpoglede, zagon motivacije in razreševanje ovir. To so viri notranjih kreativnih sposobnosti.

SAMOZAVEDANJE

Najbolj izrazita značilnost nove šole življenja je celovit odnos do sebe in okolja. Na voljo so nam nova orodja samozavedanja in ustvarjalnosti, ki zagotavljajo preobrazbo. Predstavljajo univerzalni vir. Navzoč je v nas in zavesti Zemlje. Deluje neposredno z novimi vpogledi in spoznanji za preboj.

NARAVNA FREKVENCA ZEMLJE

Smo v dobi informacij. Veliko dejavnosti se je preselilo za računalnike. Kaj pomeni delovat naravno? Gre naravno skupaj z digitalnim? Naravna frekvenca Zemlje daje dobro počutje. Stik z Zemljo je naravno stanje. Na drugi strani imamo digitalno frekvenco, v kateri sedaj z računalniki funkcioniramo. Kako doseči ravnovesje med virtualnim in naravnim? Kako ohranjati zdravje, ko večino dneva prevzema računalnik kot glavni motor aktivnosti? Poleg tega vprašanja je značilno vprašanje kaj je zdravje in kaj bolezen. Kaj so posledice in kaj vzroki. Se je življenje tako zakompliciralo, da so zdravi le redki? Ali je trend krize v naraščanju ali upadanju? Kako odgovoriti na temeljna vprašanja današnjega časa?

NOTRANJI IN ZUNANJI POL

Soočanje s spremenjenim stanjem sveta reflektira soočanje s sabo: kako biti ustvarjalec spremembe. To je poglavitno. Odzivanje in kreiranje novega pristopa pomeni osebno preobrazbo. Zajema odnos do svojega notranjega sveta: razmišljanja, vedenja, navad, prepričanj in uporabe svojih sposobnosti povezovanja z naravo. Ko se notranji in zunanji pol združita, delujemo odgovorno do sebe in okolja.

INTUICIJA

Potrebujemo vpogled iz prave perspektive. Ko se postavimo v stanje zavedanja, se slika sestavlja v skladu z resničnostjo taka kot je. Z vsemi izzivi, ovirami in priložnostmi. Z vsemi novimi dejavniki, ki zasedajo prostor in čas z značilno spremembo. Ko dopuščamo spremembo, smo na pravi poti premikov naprej. Ta je vidna v okolju kot nova zavest na ravni informacij, novih znanj in energije. Ključen izziv je prepoznati pozitivne trende novega in negativne. Tiste ki podpirajo razvoj in tiste ki ovirajo. Za to nalogo je kompetentna intuicija. V njej se skriva jedro rešitve novega, ki podpira naše spremembe k zdravju in dobremu počutju duhovno. Notranje počutje pomeni da si zadovoljen v svetu tak kot je in da v njem deluješ v skladu s svojim poslanstvom.

ARHETIPI SAMOURESNIČENJA

Naši skriti potenciali rešitev so navzoči v nezavednem področju. To je vir preobrazbe. Spoznavamo kako deluje, kako smo do sebe naravnani in kakšni pristopi vzpostavljajo odpiranje vira v zavest. Ko aktiviramo ustvarjalne procese, skupaj z zavestjo Zemlje, odkrivamo samega sebe v globljih arhetipih. Ti so značilni po izpolnjevanju naših notranjih potreb po dobrem počutju in samouresničevanju.

SRČIKA SEMINARJA: COACHING

Seminar s pričetkom 21.03.2023 daje zagotovilo za osebni preboj v tem času. S holističnim programom vaj za zdravje, predavanj, meditacij, povezovanjem z Zemljo, delavnicami poglobljenega doživljanja narave in osebno preobrazbo s programom mentoriranja, pridemo do preboja z ustreznimi učinki v počutju in delovanju. Srčika seminarja je coaching. Soočamo se z osebno situacijo izzivov, za jih razumeti celostno, da tako dosežemo uvide v nove rešitve. Trening dela na sebi je zasnovan s posebnimi pristopi samonalize, z šolanjem domačih nalog seminarja. Redno se posvečamo praktičnim vprašanjem o bivanju, zdravju, delu, domovanju, odnosih, stiku z naravo in Zemljo. Seminar traja 1 mesec.

HOLISTIČNO ŠOLANJE

Holističen pristop obravnava izzive celostno. Vse kar se nam dogaja ima vzročno posledično matriko. Učenje na osnovi razvijanja sinteze daje zagotovilo da razrešujemo zaplete zastojev in se odpiramo novemu, da odpravljamo ponavljanja in se prepustimo toku spremembe s pravimi rezultati. Na voljo nam je nov način poglabljanja in odpiranja poti spremembe. Rezultati seminarja so zagotovljeni. Potrebno je učenje kot v šoli. Z izvajanjem domačih nalog in preizkusov znanja v svoji življenjski praksi, ki jo mentorsko spremljam kako napreduje.

PRISTOP PREBOJ

Pristop holističnega seminarja geomantija Preboj: Prevzemanje preobrazbe v svoje roke, z ustreznim znanjem in veščino. Pridobivanje znanja za samozdravljenje v naravi in reševanje osebnih izzivov. Osveščanje aktualnih razmer z duhovnim ozadjem Aktiviranje osebne spremembe v novi učinkovitosti. Meditacije z Zemljo za uglaševanje z nastajanjem nove resničnosti Prebujanje intuicije za stik s samim sabo in tokom življenja. Izvajanje vaj za krepitev zdravja in prizemljitev z Zemljo.

INTEGRALNE VAJE ZA ZDRAVJE

Vaje za krepitev zdravja izvajamo kot temelj skrbi zase. Vodeno vas usmerjam s celovitim programom številnih vaj integralnega tipa. Posvečene so za sproščanje, prizemljevanje, osredinjenost, samozdravljenje, ravnotežje, stik z Zemljo in preobrazbo do različnih kvalitet, ki jih nujno potrebujemo v osebni praksi, svojem delu, odnosih in razvijanju duhovnih transformacij tega časa.

MEDITACIJE

Meditacije za notranjo stabilnost in preobrazbo se bodo na seminarju izvajale z energijsko podporo za skupino in posameznika. Nove meditacije, zasnovane za dinamiko aktualnih razmer leta 2023, so predvsem nadaljevanje večplastnega ustvarjalnega  zorenja geomantičnih univerzalnih meditativnih praks. Tako kot je ta čas večplasten v preobrazbi, tako se nove vaje večplastno razvijajo za uporabo.

INTERAKTIVNO UČENJE V SKUPINI

Online izobraževanje izvajamo uravnoteženo z delavnico v živo v Parku Škocjanske jame. Skupaj z mentoriranjem je program posvečen posebnosti osebnih okoliščin vsakega udeleženca. Učenje v dinamiki skupine je vzporedni potencial, ki omogoča spoznavanje sebe v skupnem interaktivnem ustvarjanju.

OSEBNI FOKUS

Geomantično-holistično izobraževanje se posveča nam skupni zavesti z Zemljo, razvijanjem intuicije, prizemljevanju, samozdravljenju z naravo, kreativnemu soočanju z izzivi z orodji imaginacije, meditacijami, vajami in predavanji. So rezultat spremljanja biopolja okolja in značilnih procesov preobrazbe. Ti so navzoči v nas in okolju. Ko jih sprejmemo z aktivno držo spreminjanja, potem se aktivirajo procesi čiščenja in prebojev v novo obdobje.. Posvečamo se aktualnemu izzivu iti s tokom spremembe. Praktično kombiniramo vaje samozavedanja, sproščanja, poglabljanja na potenciale preobrazbe na fokus svoje osebne spremembe. Bistven je preboj. Zagotovilo za preboj je na seminarju izhodišče. Izhod iz starega stanja in vstop v novo razvijamo z interaktivnimi srečanji online, rednimi nalogami dela na sebi z mentoriranjem.

MENTORSKA PODPORA

Mentorska podpora je ključna, da se udeleženec seminarja usposobi delovat učinkovito. Dokazano je kako se šolanje obrestuje, ko pridobiš znanja od mentorja. Pokaže ti pot, ki je preizkušena, te spremlja kako napreduješ, kaže ogledalo, spodbuja na podlagi tvoje dinamike. Trener holistične prakse razvija vadbo z udeleženci v skupini in individualno s posameznikom.

Več informacij za vpis v seminar: Holistični seminar geomantija PREBOJ 2023 – Geomantija

Robi Lavin: z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi deluje 23 leto: s pregledi zdravja bivanja za hiše in naselja, geomantijskimi raziskavami, zdravljenjem prostora, svetovanji, projekti za razvoj podeželja in ekoloških kmetij, prostorskem načrtovanju v arhitekturi in urbanizmu, programi sonaravnega selfnesa v turizmu ter mentorskim vodenjem seminarjev za osebno učinkovitost, preboj in povezanost z Zemljo.