Holon

ISTRIA HOLONA

Za projekt zelenega turizma v Labinu smo v 2014 s projektno skupino oblikovali ime nove ponudbe. Poimenovali smo jo ISTRIA HOLONA. 
V oblikovanje blagovne znamke se v našem pristopu vključuje energijsko sporočilo. Izraz zaobjame in posreduje poslanstvo dejavnosti – v likovnem, besednem in energijskem zapisu informacij. Ime ISTRIA HOLONA smo izbrali intuitivno, na podlagi doživetja prostora projekta. Geomantija kot sakralna geografija se posebej posveča tudi odkrivanju identitete projekta ( ime, brand, logo ) v hologramskem identificiranju z identiteto prostora, kjer se projekt izvaja. Imen projekta si nikoli ne izmišljamo na pamet, v stilu všečnosti od zunaj. To je proces, ki te navdahne z nagovorom o zapisu resničnosti, ki je plod univerzalne in individualne kreacije. Transcendira in transformira rutino, dolgčas, monotonost in rigidno shematskost. Dešifrira simbole v polju nezavednega. Odkrivanje zavesti o zapisu informacij je ganljivo, saj transpersonalno združuje sakralna znanja, etimološka pojmovanja, krajinske arhetipe počel bivanja in človekovo ustvarjalnost. Rešitev se v končni fazi pokaže v enostavni formulaciji, balast odpade, bistvo sporočila pa vibrira v enosti s celoto.Ime ISTRIA HOLONA se predstavlja: 
holos – celota , angl. holistic 
HOLONA – dobesedno odraža dejavnost & program nove turistične ponudbe. 
ISTRIA – geografsko fokusira in prizemjuje. Vibracija imena je identificirana homogeno z holonom Istre. Istria izrazito ozemljuje v krajinske korenine. 
Ime je enostavno in istočasno sve zaobjema v svojem pomenu. Dejavnost pojasnjuje direktno – holitičen pristop do zdravja in narave. Tak način je bolj primeren od imena ki bi komuniciralo preko simbola. 
Za djelatnost se je iskalo ime, ki bi odražalo kvalitete prostora v ženskih kvalitetah – HOLONA ima žensko poimenovanje. Deluje mehko in ženstveno. 
Energijski potencial: Zaobjema celoto. Je originalno u identifikaciji njihove dejavnosti. 
Ime HOLONA spominja na dejavnosti vezane za: zdravje, relaksacijo, welnes, masažo in podobno. zato je primerno za področje turizma. 
Naš namen je odpreti dejavnost na mednarodnem področju. Šele v drugem koraku pričakujemo lokalni razvoj in napredek. Prostor bo pridobil nove povezave, goste, turiste in obiskovalce. 


Da povzamem originalno sporočilo projekta, ki ga v LABINU v Istri vodim od lanskega leta 2013 : “ISTRIA HOLONA je centar u sklopu Ville Venera osmišljen kao mjesto za postizanje duhovnog i fizičkog zdravlja onih koji ga posjete. 

Mi smo tim ljudi koji smo se okupili kako bismo pomogli obogatiti živote svojih posjetitelja -opuštanjem u prirodi, primječ‡ivanjem veze koju s njom gajimo od postanka svijeta, ponovnim povezivanjem s njom i samima sobom, a što smo u današnje vrijeme svi pomalo zapostavili. 

Život su nam odreč‘eni materijalnim zadovoljstvima, što nas je otuč‘ilo od svega nematerijalnog. Usklač‘enost s prirodom koja je nekad bila sastavni dio života danas je podreč‘ena tim materijalnim ciljevima i zadovoljstvima koja nas u konačnici ipak ne ispunjavaju. 
Naša je vizija postati centar duhovnog i fizičkog zdravlja naših posjetitelja, mjesto koje č‡e omoguč‡iti svakom tko ga posjeti da se poveže sa prirodom i samim sobom, da nauči uspostaviti i održavati unutarnju ravnotežu i da živi ispunjeniji i kvalitetniji život. Svojim znanjem, iskustvom i podrškom pomoč‡i svim posjetiteljima u potrazi za unutrašnjom ravnotežom; željnima spoznaje kako održati balans duha i tijela. 

Omoguč‡iti našim posjetiteljima da uživaju u prirodi i dobrobitima koje ona pruža. 

Podučiti posjetitelje kako da se povežu sa prirodom i samim sobom – svojim biti.Pružiti svim posjetiteljima u potrazi za unutrašnjom ravnotežom, željnima spoznaje kako održati balans duha i tijela da to i realiziraju. Pomoč‡i drugima u postizanju višeg kreativnog nivoa duhovne usklač‘enosti. 
Posjetitelji č‡e se na izletu SREDNJEVJEKOVNI LABIN do starogradske jezgre Grada Labina upoznati s Labinom kakav je bio u srednjem vijeku. čŒuti ce priče o srednjovjekovnim mitovima i legendama, znamenitim osobama i dogač‘ajima, o vlasnicima i stanarima starih zdanja unutar gradske jezgre. 

U Narodnom muzeju ukratko ce se upoznati s poviješč‡u Labinštine od prapovijesti do danas te ce posjetiti repliku rudnika. U izlet je uključen i obilazak memorijalne zbirke Matije Vlačič‡a Ilirika. Ovaj je izlet idealan za one koji vole slušati priče, mitove i legende, istraživati, probuditi svoju maštu i nakratko se preseliti u jedno sasvim drugačije doba od današnjeg.” 
Geomantija je temelj projekta Istria holona, ki se predstavlja s sporočilom za bodoče obiskovalce Istre : “Geomantija je holistička medicina okoline. 
Je drevna i moderna veda za zdravje prostora i ljudi. Integralno udružuje tradiciju evropskog i taoističkog feng shuja, sakralne geometrije, i moderne prakse radiestezije i kinestezije, geofizike i bioenergije prostora , transpersonalne psihologije i geobiologije, kognitivne kreativnosti i cijelovite ekologije. Obuuhvača sintezu istraživanja prirode i prostora, diagnostike energetskog zdravja , planiranja, liječenja, uredživanja prostora i savjetovanja ljudima –na područ‡ju arhitekture, urbanizma, eko turizma, poslovne okoline i individualnih kuča. 

Za liječenje i vitaliziranje ekosistema prostora upotrebljava metod litopunkture- to je akupunktura prostora sa postavljanjem kamena u kojima je vklesana unikatni arhetipski crtež- kozmogram. 

Litopunktura izbalansira životnu energiju na duhovni i eterički razini prostora. Litopunkturni kameni so usporedivi sa neolitskim menhirima, Ime geomantija ima izvor u grčki geomantiji, gdje su korijeni evropske civilizacije. Geo – zemlja i mantos – proučavanje, proricanje i mijerenje. 

U holistički sveobuhvatnosti se geomantija upotrebljava u interdisciplinarnim projektima suradnje različitih struka. Kao sakralna geografija je za cijelovito prostorsko planiranje temeljno znanje za izradu prostorske i programske platforme projekta. U turizmu služi platforma za prepoznavanje duhovnih potenciala u definiranju turističke infrastukture. 


U specifiki zdravstvene ekologije se prakticira u različitim primjerima liječenja prostorskih bolesti i zdravstvenih problema ljudi ( geopatski utjecaji štetnih zračenja, elektrosmog, arhitekturno loše postavljene kuče na zemljištu, psihosomatska opterečenja auričkog polja prostora od ljudi..) 
Kao ( više od 5000 g. stara ) umjetnost stvaranja harmonije u okolišu- preventivno i terapevtsko ostvaruje prostorsko zdravlje , a time i poboljšava zdravlje ljudi. Izliječenju prostora je holističko udružen savjetovalni rad sa ljudima za poboljšanje zdravja u različitim područjima života. 
Geomantijsko obrazovanje je utemeljeno na znanju prirodne, kulturne i duhovne baštine tradicije predaka i proučavanju planetarnih promjena kolektivnog nesvijesnog & transformaciji naše civilizacije. Praktičko se razvija metode geokulture v ponovnom kontaktu sa prirodom – povezivanju, vježbe duha i tijela, intuicije, meditacije, senzibilizacije i učenju nove paradigme cijelovitog razvoja. 

Naslovna – Istria Holona ­

Slide background

EKO TURIZAM GEOMANTIJE je moderan oblik tradicionalnog hodočašča. Na taj način se oživlja historička kvaliteta svetosti života. Podržava razvoj turističkih djelatnost čovjeka u harmoniji s prirodom. U uspostavljanju suradnje meč‘usektorskih i medžugeneracijskih aktivnosti. Udružuje kulturni, obrazovni , zdravstveni, doživljajski, dubinski, duhovni, zeleni turizam. Na inovativni integraciji tradicionalnih znanja u nove aktivnosti i usluge, u cjeloživotnom učenju i otvorenom radnom okruženju, spoznavanju prošlosti kroz priče o bogatom duhovnom i kulturnom baštinom, prirodnim terapijama za goste, da-dožive-ljekovitu-moč‡-prirodnog-okoliša. 

Naslovna – Istria Holona ­