Inovativni model razvoja

Inovativni model razvoja Zavoda Anima Mundi  –  holistično in integralno medsektorsko delovanje, od leta 1999  : z občinami, razvojnimi agencijami, lokalno skupnostjo, šolami, vrtci, zadrugami, posamezniki, družinami, družbeno odgovornimi skupinami, raziskovalnimi inštituti, podjetji, turističnimi organizacijami, ekološkimi kmetijami in v evropskih projektih za trajnostni razvoj

Image title

Image title