Integralna zelena Slovenija.

Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo je vseslovenska in nestrankarska pobuda za polnovredno življenje v mednarodno ugledni skupnosti Slovenije, ki je začela delovati aprila 2013  https://integralna-zelena-slovenija.si/index.html.
V sodelovanju s Trans4m Centrom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve razvijamo slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe, ki bo podrobno predstavljen v knjigi Integral Green Slovenia (Integralna zelena Slovenija) založbe Gower Publishing.
Zavzemamo se za nov gospodarski in družbeni model razvoja s poudarkom na etičnem, moralnem jedru in na pametni integraciji ukrepov za trajnostni razvoj. Spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega bančništva.
Zgledi za tak model razvoja obstajajo tako v svetu kot pri nas – slednje odkrivamo in povezujemo.
In prepričani smo, da s povezovanjem vseh potencialov, predstavljenih v nadaljevanju, Slovenijo lahko uveljavimo kot pilotno državo integralnega ekonomskega pristopa po načelih trajnostnega razvoja.

V okviru pobude za Integralno zeleno Slovenijo sezavzemamo za nov gospodarski in družbeni model razvoja s poudarkom na etičnem,moralnem jedru, spodbujanju različnih ekonomskih pristopov in na pametniintegraciji ukrepov za trajnostni razvoj. Zgledi za tak model razvoja obstajajotako v svetu kot pri nas – slednje odkrivamo in povezujemo.

Image title

Integralni pristop se je odražal tudi v konceptu posveta Povezovanje potencialov za trajnostni razvoj (1. junij 2015), ki ga je zasnovalo Ministrstvo za okolje in pritegnilo še druge resorje in deležnike. Posvet je izpostavili odlične slovenske trajnostne prakse ter povezoval zeleno in socialno gospodarstvo in aktualne globalne in evropske procese. Odmeven je bil prikaz integralne ekonomije (Lessem, Schieffer), orisali smo pobudo za Integralno zeleno Slovenijo (Piciga). Informacija o posvetu z vsemi predstavitvami je objavljena na spletni strani MOP.

Trajnostni razvoj zahteva spremembo razmišljanja in delovanja še zlasti na gospodarskem in finančnem področju. Ključni konceptualni razmislek v tej smeri sta na posvetu predstavila avtorja nove ekonomske teorije, teorije integralne zelene ekonomije, prof. Ronnie Lessem in prof. Alexander Schieffer iz Centra za integralni razvoj Trans4m v Ženevi. Namesto mehanicističnega in enostranskega neoliberalnega ekonomskega pristopa predlagata, da gradimo na moralnem ekonomskem jedru in spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega bančništva. Njuna teorija je veliko bolj kompleksna, kot sta jo predstavila na posvetu: povezuje in razlaga raznolike svetovno uspešne prakse trajnostnega razvoja, gradi pa tudi na številnih alternativnih ekonomskih teorijah iz zadnjega stoletja in še starejših; med njihovimi avtorji so tudi Nobelovi nagrajenci. Na posvetu sta predstavila štiri svetovno priznane primere, ki so delno poznani tudi v Sloveniji: Grameen (Bangladeš), razvojno podjetje Canon (Japonska), vodilno zadružno podjetje Mondragon (Španija), trajnostno podjetje Interface (ZDA).

Profesorja ocenjujeta, da lahko plodno sodelovanje skupnosti z zaščito narave, upoštevanjem kulturne dediščine, močnimi temelji v znanju, tako na področju naravoslovnih kot družboslovnih znanosti ter nekaj uveljavljenimi javnimi in zasebnimi podjetji, nevladnimi in okoljskimi organizacijami, uglašenimi z naravo in skupnostjo, vse skupaj podkrepljeno z močno državljansko iniciativo ter upoštevanjem majhnosti Slovenije le-to postavi kot vzorčni integralni zeleni model za celotno Evropo. čŒe bodo obstoječe aktivnosti koordinirane, lahko to pripelje do izjemno močnega oblikovanja alternativne poti do gospodarske in družbene trajnosti.

 V Sloveniji že imamo tim strokovnjakov in mrežo organizacij (preko 50 strokovnjakov in več deset organizacij), ki se trudimo uveljaviti pobudo za Integralno zeleno Slovenijo (pod vodstvom dr. Darje Piciga) – le-ta z novimi pristopi povezuje potenciale naše dežele za trajnostno prihodnost. V sodelovanju s profesorjema Lessemom in Schiefferjem razvijamo slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe, ki bo podrobno predstavljen v knjigi Integral Green Slovenia (Integralna zelena Slovenija). Pri slovenski integralni poti dajemo poseben poudarek:
-konceptu pametne integracije politik in ukrepov EU za širše pojmovan trajnostni razvoj (okoljska, družbena, gospodarska in kulturna razsežnost ter vrednote trajnostnosti in družbene odgovornosti),
-in socialnemu, na znanju temelječemu gospodarstvu, kot ga predstavljajo Domel iz Železnikov in evropske zadruge na čelu s španskim Mondragonom.

Rokopis knjige Integral Green Slovenia smo avgusta oddali mednarodno ugledni založbi Gower Publishing, izšla bo čez nekaj mesecev. Soustvarjali smo ga trije uredniki (Piciga, Schieffer, Lessem) in še 42 soavtorjev. Odlične prakse, ki smo jih ustvarili v Sloveniji, in naše izjemne konceptualne prispevke smo v sodelovanju s Centrom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve povezali v nov, slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe. Ta model predstavlja tudi svež pristop k trajnostnemu razvoju.

V knjigi smo v celovit razvojni model povezali razvojne politike in ukrepe za trajnostni razvoj (od zelenega do socialnega gospodarstva, trajnostnega razvoja podeželja, …), ki se že odražajo v mnogih slovenskih trajnostnih praksah. Pri vseh praktičnih primerih in tudi pri celotnem modelu Integralne zelene Slovenije so v središču vrednote (moralno ekonomsko jedro). Spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega bančništva. Zgledi za tak model razvoja obstajajo tako v svetu kot pri nas – slednje odkrivamo in povezujemo.

Teorija integralne ekonomije in integralnega razvoja je bila prvič uporabljena na nacionalni ravni, in to ob upoštevanju slovenske kulture in kulturne dediščine. Vpeljali smo nov koncept pametne integracije politik EU za trajnostni razvoj in na ta način integralno zeleno ekonomijo še bolj povezali s paradigmo trajnostnega razvoja.

Odlične prakse, ki smo jih ustvarili v Sloveniji, in naše izjemne konceptualne prispevke smo v sodelovanju z avtorjema integralne teorije Ronniejem Lessemom in Alexandrom Schiefferjem povezali v nov, slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe. In postanemo vzorčni model tudi za druge države, v Evropi in širše.

Geomantija povezuje starodavna znanja in inovacijo. V okviru slovenskega in svetovnega modela planetarnih sprememb za dobrobiti lokalne skupnosti, regije in skupne domovine Zemlje.