Istria holona kozmogram

Image title

Kozmogram Istria Holona je logotip centra za zdravje v Labinu. Geometrija logotipa izhaja iz kozmograma, ki je litopunkturno umeščen v parku centra. Z značajem elementa eter. Umeščen je na lokaciji, kjer je postavljen litopunkturni krog z 5 kozmogrami 4 elementov + element eter. Logotip je tako ukoreninjen v prostoru dejavnosti.

Image title

Litopunkturni krog parka je postavljen na področju starodavnega svetišča narave.

Image title

Kozmogrami 4 elementov nagovarjajo obiskovalce v vlogah dejavnosti Istrie holone.

Image title

Element zrak : povratek k naravi, element ogenj : kultura in dediščina, element zemlja : sport in rekreacija, element voda : terapija in edukacija. Kozmogrami so energijsko povezani v celoto. Delujejo na različnih ravneh telesa in duševnosti, podobno kot zelišča v naravi.