ITP Integralni turistični produkt

ZASNOVA SRČNEGA ZELIŠČNEGA VRTA “MOČ ZELI ZA VSE LJUDI”

Samostan Mekinje
S svojo danostjo duhovne povezave ima stik s kolektivno dušo. V tej zaznamovani prepoznavnosti, izstopa usoda samostana na lokaciji.  Istovetno temu poslanstvu, vodeno iz kolektivne duše, prežema okolje.
Vstop kozmičnim silam je veliki atrij. Dela v vlogi ogledala. Omogoča doživetje ogledala. Zagledaš svoj in kolektivni notranji in zunanji obraz. Funkcionalno odbiva in usmerja duhovno prelivanje navzven v okolje. Dajalna funkcija se v fazi prelivanja navzven spotencira s kozmičnim napajanjem.
Hkrati ritmično nazaj, mali atrij sprejema temo vase, preobrazi navzgor v svetlobo in preda k nebesom. Transformacijski učinek predelovanja teme iz okolja, je energijsko primerljiv s prostori bolnic. Toda z dodano duhovno dimenzijo, ki jo po tradiciji premorejo templji v pomoči človeštvu ( dandanes poznan izraz služenje ).

Seveda je očitna razlika s časi, ko so v samostanu živele in delovale nune. Srce samostana je sedaj na družbeni ravni v mirovanju. Angelska navzočnost se odmika stran. Ampak ostalo je vzdušje, ki je nenavadno čisto ( vemo da ni malo religioznih prostorov, ki so s svojo zgodovino dualističnega verovanja in funkcioniranja pustili nekje na lokaciji evidentno temno liso frustracij itd ).

Strukturna podlaga danosti lokacije in stavbe je temeljna značilnost prostora. Vrt, veliki atrij, cerkev in dvorišče so omreženi s podlago dveh zrcalnih trikotnikov. Tovrstna karakteristika kaže, da je vrt v dominantni strukturni vplivnosti samostanskega karakterja. Samostan drži sakralno vrt ¨v šahu¨.
Izhodišče : ustvarjati na podlagi upoštevanja značaja tradicionalnega reda samostana. Sicer v primeru kreativnega odklona, prostor neusklajeni zasnovi posledično umakne duhovni program podpore. 
Razumljivo pa je kot naročeno za prostorsko zasnovo klasičnega tipa, neke vrste svete geometrije.
Planetarna zvezda ima ugodno danost prenosa subtilnih ravni na zelišča in do uporabnika. Prostor odgovarja pritrdilno, da je pripravljen opravljati vlogo združevanja svetov oziroma dimenzij, tudi med starim in novim časom, na danem prostorskem potencialu.
Lahko rečemo, da so danosti tega prostora že iz neba postavljene za zeliščni vrt. Geomantična zvezda planetov kaže na posebnost predispozicije samostana. Odraža posebnost lokacije v duhovni dediščini. Samostan ima z lokacijo in vrtom močne duhovne predispozicije S svojo lego deluje učinkovito do okolja. Ima energijski stik s središčem Kamnika. Stavba samostana deluje kot stimulator krajinskega kozmičnega snopa.
Geomantijski fenomen samostana pošiljanja dobrote v okolje in prejemanja teme vase. Transformacijski učinek deluje ritmično.
Samostan zahodni krak ženski pol & cerkev vzhodni del moški pol
Veliki in mali atrij in vrt v sredini povezuje hrbtenična os.

Veliki notranji atrij :
obraz navznoter in navzven,
usta za vhod kozmičnim silam navzdol v atrij in usmerjanje snopa kozmične podpore navzven v Kamnik,
prizemljevanje duhovne kvalitete svetlobe barvnih žarkov milosti navzven v teren temnih področij življenjskega okolja

Mali notranji atrij :
Notranje srce samostanu : zaobjema prostore samostana
Srce za zunanje okolje : Temo iz okolja sprejema vase v center in usmerja v nebo, poduhovljanje teme v svetlobo

Vrt :
planetarna zvezda mreža 6 planetov in živčni sistem telesa samostana
Kozmični zapis na zemlji.
Planetarna zvezda – mreža včrtane krožnice : središče sonce, planeti na krožnici : luna pluton, venera, mars, jupiter, merkur

Vibracije vseh planetov so odprte eterično. Informacijski zapis je dragocena danost vrta. Krožnica je širine 3m.
Odlična predispozicija za zeliščni vrt in meditativne programe kontemplacije.
Sinhrono delovanje planetarne zvezde s kozmičnim in srčnim centrom samostana : tok svetlobe prizemljevanja navzdol in tok teme poduhovljanja v nebo.
Kozmični cikel dnevno – zjutraj solarni tok navzdol in zvečer nazaj navzgor v nebo
Žarki planetov se lahko s pravilno zasnovo zlahka kultivirajo. Potem bo vzdušje takoj meditativno posebno.

Vrt 80% povezava navzven in 20% s samostanom
Smiselno ga je avtonomno odpreti, ker je že tako energijsko zunaj navzoč
4 osi strani neba :  S samostan : kontemplacija /  J zanamci /  V predniki /  Z skupnost
Duhovna sfera samostana se počasi odmika stran. Neozemljena angelska sfera iz obdobja Uršulink.

Uganka kvalitetne zasnove je kako naj se vrt poveže s srčnim atrijem samostana navznoter in z okoljem navzven, da ni samo samostanski.
Na višji ravni velja kljub edinstvenosti obeh lokacij uporabiti enoten kreativni princip zasnove za zeliščni vrt.
Zgodovinske vsebine skrivanja na lokaciji vrta niso prisotne, so edino znotraj samostana.
Mekinje potrebujejo preboj na materialni ravni uporabnosti. Slivna pa na duhovni ravni usklajenosti različnih interesov.
Lokacije Mekinje je obdarjena s tovstnimi danostmi, na Slivni je treba take vrste potencial še dodatno poiskati. Eden od načinov da Mekinje odprejo vrata je preko molitve.
Planetarna zvezda je eterični internet za zeliščni vrt. Variacije končne zasnove na osnovi geometrije zvezde, so najbolj uspešne ob dodatni preverbi geomantijskega učinka.
Geomantijska raziskava opravljena 13.06. I in 30.10.2019 II.

Slivna

Prvotno je bila iz strani RC Srce Slovenije definirana lokacija Bogenšperk. Geomantijski pregled, opravljen 01.07.2019, je pokazal neprimernost obravnavanega prostora za zeliščni vrt. Zato sem predlagal nadomestni prostor na Slivni. Od razpoložljivih parcel : 2076/1 parcela pred parkom, 2030/1 parcela na poti proti GEOSS, 2040/3 parcela od GEOSS-a proti nog. Igrišču, 2001 parcela izven vasi blizu parka – se je geomantijsko izbrala parcela pred vstopom v pustolovski park.

Geomantijski pregled, opravljen 11.07. 2019, je potrdil primernost lokacije pred vstopom v pustolovski park Geoss, parcele 2074. Komunikacijsko je dinamična. Odstopa kvaliteta osrediščenosti. V tem primeru odločilno merilo za kakovost zasnove za zeliščni vrt.
Prostor sestavljajo 3 sloji : prvi spodaj območje ob cesti, drugi v zaraščenem delu  in tretji na vrhu.

Lokacija je v vlogi ščitnice predprostor območja pustolovskega parka Geoss. Kaže karakteristiko prehodnosti, s slabo osredinjenostjo. Rešitev je kozmogram* v središčni coni zasnove.
V zaraščenem srednjem sloju so elementarna bitja. Ima kvaliteto meditativnega prostora.
Karakter kraja je da hoče biti v ospredju.
Okrog Slivne so 3 krožnice, od vrha navzdol, kot del energijskega sistema vdiha za širši prostor okolja Srca Slovenije. Ta lokacija je na 2 krožnici.

3 sloje konfiguracije terena povezuje energijska osmica. Z zgornjim krakom zahodno, spodnjim krakom vzhodno, osredinja v srednjem meditativnem prostoru el. bitij. Naloga zasnove je da doseže uravnoteženost zgoraj in spodaj, z vasjo in parkom.
Da ne bi postala ščitnica lokacije hiperaktivna s številnimi vsebinami, je ključ rešitve v povdarku na meditativnem programu. Zeliščnemu vrtu daje dodano vrednost.


11.08. in 30.10. 2019 se je dodatno raziskalo širše območje obravnave južno na parceli 2076/1, potencialno za dodatno vključiti v projekt. Prostor tega območja je v celoti organ ščitnice. To je tunel po terenu. Žarči v organskem pasu konfiguracije zemljišča parcele 2005/4 in parcele 2076/1 v vijugasti smeri jug-sever. Znotraj tega tunela, po plasteh terena teče dinamični energijski tok širine 10m. Zaobjema ga energijski prstan širine 30m. Kroži iz zgornjega zahodnega roba lokacije do spodnje vzhodne parcele 20174 pod potjo. Geološka struktura terena ima tektonsko prelomnico širine 8m. Navzoča je jugozahodno nad energijskim tokom. Odraža značaj prelomnosti in prehodov. Tovrstne geološke značilnosti terena niso ugodne za vegetacijo in človeka. Prostorska logika v tem primeru govori, da je v tej zavesi pokrajine dinamizem potreben balansiranja.

  Energijska osmica med zgornjo zahodno yang in spodnjo vzhodno yin lokacijo kaže izhodišče za zasnovo uravnotežanja.

Na zgornji lokaciji, do katere se pride po zgornji poti, to je osrednji del zahodne parcele 2073, je svetišče elementarnih bitij za širši prostor, ki je negativizirano iz preteklosti. Svetost prostora je skrunjena, od takrat ko so se vzela življenja. Prisoten pečat usmrtitev iz 2 sv. vojne in še sloj globlje nazaj. Vzorec boja za prevlado. Deloma je ta duševna negativnost tudi v pustolovskem parku.
Karakter kraja kaže prehodnost in nestabilno podlago za zgodbo projekta. Problem svetišča zgoraj reflektira projektu in domačinom, da interesi niso medsebojno sharmonizirani.
Pri geomantičnih projektih se tovrstne energijske zaplete predhodno pozdravi. Pokrajina potrebuje ozdravitev ostankov preteklosti. V dani situaciji je ta faktor 30% ovira pri procesu udejanjanja ideje v prakso.

Zatečene značilnosti obravnavanega območja so izziv za načrtovanje na več ravneh, v pravilnem vrstnem redu izvedbe z uporabniki v življenju vasi Slivna.
Potreben je preplet veliko več elementov v prostoru, za ustvariti novo sidrišče.
Končen sklep geomantijske analize obravnavanih lokacij na Slivni je, da se lahko vzorčen model zeliščnega vrta parcele 20174 aplicira še na druge točke v prostoru Slivne, ob sodelovanju stroke in domačinov, z novimi projekti.

Dodana vrednost središča zeliščnega vrta :
* Kozmogram je zdravilno geometrijsko znamenje za zeliščni vrt. Označuje duhovno počelo pokrajine in osredinja bio/energijsko polje vitalnosti zeliščnega vrta. Unikatni ustvarjalni pristop je utemeljen na tradiciji svete geometrije in sodobni metodi holistične medicine okolja. Zasnovan na podlagi opravljene geomantijske analize. Avtentična izdelava in postavitev.

UREDITEV

Namen ureditve je optimalno preplesti in sinergično nadgraditi vitalno-energijske in duhovne danosti zemljišča z oblikami ureditve ter notranjo kvaliteto zelišč. V geomantični analizi prepoznane lastnosti lokacij so kultivirane z oblikami ureditve, ki dopolnjujejo kvalitete prostora. Tudi izbrana zelišča s svojim notranjim značajem sovpadajo z vitalno-energijskim potencialom lokacije in s tem omogočajo obiskovalcu posebno doživetje. Poglobljen stik z rastlinami pripomore k sproščanju ali revitalizaciji in podpre zdravljenja z zeliščnimi pripravki kot so čaji, tinkture in podobno.
Ureditev zeliščnih vrtov v Mekinjah in na Slivni omogoča poglobljena doživetja zelišč. S tem spodbuja izkušnje povezovanja in zdravljenja z inteligenco rastlin, kar poznajo stara izročila kot je ajurveda na vzhodu in tudi tradicije evropskega prostora. Ureditev zasaditve zelišč nudi estetsko izkušnjo, senzorni vrt za čutilno doživetje in notranja občutja zelišč.
V Indiji poznajo Devatas – zakon narave, ki pravi, da so za fizično kreacijo rastlin odgovorne duhovne energije. Rastlina vsebuje »inteligenco«, ki ima zmožnost prebuditi spomin na zdravo stanje naših celic in dela telesa. Na inteligenco rastlin vpliva gibanje planetov in mesečeve mene.
Subtilno energijo rastlin lahko zaznamo na več načinov. Nekateri ljudje, ki so še posebej senzibilni, jo lahko vidijo. Vendar za poglobljeno doživetje to ni pomembno. Vsakdo lahko instiktivno čuti navzočnost duha zelišča z uporabo čutil vonja, dotika, okusa in vida.
Za optimalno izkušnjo obiskovalca predlagamo pripravo programa meditativnih vaj kot nujno nadgradnjo zasnove obeh zeliščnih vrtov. Tako oblikovane vaje izhajajo iz lokacij in njihovih temeljnih vitalno-energijskih in duhovnih lastnosti. Izvajajo se na posameznih točkah prepoznanih v geomantični analizi. Drugi sklop vaj obsega poglobljeno doživljanje in stik s posamezno vrsto zelišč, da se obiskovalec učinkovito odpre doživetju in zdravilnim lastnostim rastline. Program nadgrajuje običajne prakse gojenja in uporabe zelišč z vajami občutenja, doživljanja in druženja z zelišči za doseganje povezanosti z rastlino na vseh ravneh.
V vrtovih predlagamo izvajanje vodenih ogledov in predavanj ter kulturnih dogodkov. Z organizacijo kulturnih dogodkov, ki v pomenu in izrazu podpirajo kompleksne vsebine tako oblikovanih vrtov, dodatno prispevamo k zdravilnosti vrta in izkušnji obiskovalca.

MEKINJE

V levem delu dvorišča, kjer so prisotni snopi energij šestih planetov in sonca je speljana peščena pot. Pot teče ob robu dvorišča in tvori rozeto. Umestitev poti v obliki energijskega znamenja – kozmograma zaobjema točke z energijo planetov ter s tem kultiviranja izjemen potencial lokacije.
Ureditev v obliki kozmograma pomeni dodano vrednost za kraj in obiskovalce. Obiskovalcem omogoča globljo izkušnjo lokacije. S hojo po poti rozete pridejo v stik s krajem ter hkrati pripomorejo k njegovemu vitaliziranju.
Pot omejuje polja zasaditve z zelišči, ki so izbrana glede na lastnosti planetarnih točk.
Nizka klopca za opazovanje in »druženje« z zelišči je umeščena na začetek vsake gredice in olajša izvajanje meditativnih vaj.
Ob zunanjem zidu, ki obdaja vrt je speljana spenjava vrtnica, kar poudarja mehek in hkrati močen značaj kraja.

SLIVNA

Zeliščni vrt na Slivni je dvodelen. Obsega travnati in gozdni del, ki ju povezuje pot speljana v obliki osmice. V zaraščenem delu nad travnikom se sčisti podrast in odstrani nekaj grmovja, da je predel prehoden in delno pregleden.
V gornjem gozdnem zeliščnem vrtu se ohrani obstoječe zdravilne rastline, kot so robide, maline… in zasadi dodatna zelišča: arnika, baldrijan, kopriva… Na točkah prepoznanih v geomantični analizi se uredi preprosta sedala za meditativne vaje.
Zeliščni vrt je dostopen s spodnje poti, ki vodi v adrenalinski park in z zgornjega travnika nad gozdom.
V spodnjem delu so na travnati površini umeščeni preprosti leseni ležalniki. Vsak je obdan z gredico zasajeno z enim zeliščem. Ležalniki so nameščeni nizko tik nad tlemi. S tem je obiskovalec v stiku z rastlino, leži sredi gredice obdan z zeljo. Lahko jo opazuje, z rokama se dotika zelišča, kar sprosti vonjave. Zato so izbrana zelišča izrazito aromatična.
V središčnem delu poti na stiku elips, v centru osmice je postavljena kamnita plošča z vklesanim kozmogramom, ki osredinja bio-energijsko polje zeliščnega vrta.
Na okoliškem travniku je prisotnih veliko zelišč: navadna smetlika, dobra misel, rman, trpotec, materina dušica, divja jagoda, šentjanževka…. Kot cvetoči travnik lahko lepo dopolnjuje zeliščni vrt in nudi možnost pridelave senenega drobirja za kopeli.

Geomantijska analiza in zasnova za zeliščni vrt Moč zeli za vse ljudi Samostan Mekinje in Slivna