Izhodišča izhoda iz krize

Dr. Darja Piciga

Integralna ekonomija in trajnostna, zelena Slovenija: UPANJE za prihodnost in POMOčŒ pri izhodu iz krize

Image title

Družba in država, kot smo jo poznali, skupnost, v kateri smo se počutili varne, se sesuva pred našimi očmi. Na eni strani gospodarska kriza in izginjanje socialne države, na drugi moralni razkroj – velike izgube in napake, ki so nemalokrat posledica brezmejnega pohlepa, so »podružbljene«, vsi plačujemo zanje. Dobički in koristi pa so še naprej privatizirani. Ob tem se nadaljuje uničevanje naravnega okolja; Zemlja ne bo nikoli več taka, kot je bila za časa naše mladosti.

Vizija in pot za reševanje nakopičenih gospodarskih, družbenih in okoljskih problemov sta poznana že vsaj dve desetletji: vizija trajnostnega razvoja, s prehodom v zeleno gospodarstvo in nizkoogljično družbo.

To vizijo smo v nekdanji vladni službi za podnebne spremembe sooblikovali skupaj z več kot 250 slovenskimi strokovnjaki in jo zapisali v Osnutek Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do 2050. Izhajali smo iz SWOT analize (analize prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in tveganj), izdelane na več kot 11 delavnicah z različnimi deležniki. Ob tem smo predstavili prepričljive rezultate strokovnih analiz in znanstvenih raziskav o prednostih pospešenega prehoda v nizkoogljično družbo – lahko tudi rečemo družbo zelenega, okolju prijaznega gospodarstva. Ob tem smo predstavili primere dobrih praks, ki so tako kot ugotovitve sodelavcev – praktikov in teoretikov – ter izsledki študij vodili do istega zaključka: Doseganje ambicioznih ciljev zniževanja izpustov toplogrednih plinov ni le možno in praktično izvedljivo, temveč prinaša tudi vrsto drugih koristi, med drugim prihranke in nova delovna mesta, zvišuje gospodarsko konkurenčnost in kakovost bivanja, varuje okolje in zdravje ljudi.

https://www.dpiciga.com/Integralni%20pristop%20in%20Slovenija_3dec12.pdf