031 559 553     Kontakt

Geo vaja dihanja

Geomantijska vaja dihanja - v stiku z izvornim duhovnim pretokom Zemlje, okolja in Vesolja:

Meditacijo izvajaj z zavedanjem, dihanjem in imaginacijo. Preprosto, zbrano in čuječe.

S pozornostjo se poveži z navpično osjo do središča Zemlje. To je tvoja nosilna povezava z življenjsko energijo tukaj in sedaj. Zavestno se poveži z duhovnim dihanjem Zemlje skozi tebe do celote bivanja.

Vdihuj iz središča Zemlje najprej v svoj spodnji del telesa. Iz področja trebuha z izdihi polneš telo z bazično hranilno silo matere Zemlje. Potem vdihuj iz središča Zemlje v svoje srce in izdihuj iz srca svojo odprtost navzven do okolja. Z izdihi zemeljske kvalitete srčnosti se odpiraš vedno širše nazven v planetarno okolje. V naslednji stopnji vdihuj iz središča Zemlje v grlo in izdihuj skozi usta navzven v Vesolje. Izdihuješ ustvarjalno silo evolucije Zemlje in Vesolja. V zadnji stopnji vdihuj iz središča Zemlje in izdihuj iz temena nad glavo zaščitno sfero odpornosti in objema Zemlje. Z izdihi oblikuješ zaščito v obliki svetlobne krogle. Zaščitni ovoj energijske kože te prežema na razdalji iztegnjenih rok.

Vajo postopnega dihanja od spodaj navzgor ponovi po občutku. Da pridobiš stanje dihalne pretočnosti med Nebom in Zemljo ter zavedanja stika z duhovnim dihom življenja.

Image title