Izobraževanje geomantije

Image title

Izobraževanje geomantije so holistična izobraževanja s teorijo in prakso na terenu, mentorsko vodene za skupino in individualno. Opremljene so z vajami samozdravljenja in povezovanja z naravo, vseživljenjskega učenja, razvijanja intuicije in aktivne imaginacije. Izvajajo se na območjih z blagodejnim duhovno energijskim značajem. Apliciramo jih v spoju sproščanja individualnih in univerzalnih ustvarjalnih sil Zemlje. Učenje geomantije je sinteza človeka in prostora. V odprtem učnem okolju se podaja program na poligonu izbranih markantnih lokacij

Delavnice se izvajajo z motivom premagati sodobno nelagodje, ki izhaja iz duhovne odtujitve s sabo in naravo, za vzpostavitev ponovnega dialoga in doseganje sprave, spoja in sodelovanja z duhom časa. So osebna ekologija, za vrnitev k vrednotam sonaravnega razvoja, katere umanjkajo v tej razbohoteni dobi razuma. 

Dodana vrednost tovrstnih delavnic so predstavitve ozadja aktualnih planetarnih sprememb, ki prežemajo globalno in lokalno okolje. Služijo za okoljsko odgovorno ozaveščanje. Pomagajo presegati splošno zaznamovane zavajajoče ali nevrotične domneve, toda spodbujajo slediti drami dogajanja, kreativno z ozaveščanjem, z doživljajskim prebujanjem v naravi, senzibilizacijo čutil, vključevanjem v skupnosti, uveljavljanjem svoje zaznave in stališč ter izpovedovanjem osebnih izkušenj. Tako zagotovimo razkrivanje latentnih potencialov. V skupinski dinamiki eden drugemu krepimo ritem. Skupinsko vzdušje daje ogledalo vsakemu udeležencu. Izobraževanje geomantije združuje tradicijo in sodobne prakse ekologije, psihologije in ustvarjalnosti.