IZS razvojni model

V državljanski pobudi za Integralno zeleno Slovenijo smo oblikovali model razvoja, ki vključuje vse ravni družbe in celosten odnos do okolja. https://integralna-zelena-slovenija.si/

Pri oblikovanju modela in urejanju knjige so tvorno sodelovali dr. Darja Piciga z Ministrstva za okolje in prostor ter strokovnjaka Inštituta za integralni razvoj Trans4m iz Švice dr. Alexander Schieffer in dr. Ronnie Lessem.

V knjigi sodelujem z ženo Karin v prispevku Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in s prispevkom K integralnemu razvoju: vključevanje vitalno-energijskih potencialov narave in prostora, ki sva ga pripravila s Karin.

Knjiga z odličnimi praksami integralne zelene ekonomije predstavlja model celostnega razvoja in vključuje različne organizacije od podjetij, razvojnih agencij do izobraževalnih ustanov in umetnikov. Knjiga izide spomladi v Angliji. Pripravlja se tudi predstavitev modela v evropskem parlamentu.

Knjiga je primerno strokovno in inspirativno čtivo tako za organizacije kot tudi za posameznike.

Prilagamo priporočilo predsednika Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC), dr. Hoesunga Leeja :

Endorsement of the book:

 

Integral Green Slovenia

Towardsa Social, Knowledge- and Value-Based Economy and Society at the Heart of Europe

 

This is a fascinating book about anextraordinary journey towards an Integral Green Slovenia, a vision of a sustainablesociety and economy. It argues that values and a moral economic core are thefoundations of long-term sustainable economy and business, comprising allactors and all sectors.

 It shows that local communities, and greenand social businesses, inspired by their cultural heritage and looking beyondnational boundaries and short-term interests, will contribute to a renewedglobal partnership that will help us in caring for our world, for our commonhome.

 The book should be of particular interestfor all those looking for new, complementary, and alternative pathways ofdevelopment. I hope each reader will learn something from this book, as I did.This is a very timely book coming as it does when our entire world faces somany changes. ( Dr. Hoesung Lee, Chair of theIntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)