IZS za boljši svet

Image title

3. Mednarodna konferenca:
INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA BOLJŠI SVET
Integralna zelenaSlovenija, Evropa in svet na poti k ciljem trajnostnega razvoja

Ljubljana, 31. januar2017

Spoštovani,
vabimo vas, da se udeležite 3. Mednarodne konference: Integralno zeleno gospodarstvo boljši svet, ki bo v torek31. januarja 2017 med 9hin 17.30h potekala v prostorih Hiše Evropske unije, Dunajska 20 vLjubljani. Konferenco o Integralni zeleni Sloveniji, Evropi in svetu, na kateripostavljamo trajnostni razvoj kot osnovo za novo evropsko renesanso,organizirata Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo in Center zaintegralni razvoj Trans4m  v sodelovanju s Partnerstvom za zeleno gospodarstvo Slovenije in večkot 20 institucijami in organizacijami.
 
Konferenca je namenjena socialnim inovatorjem z različnih področij in izrazličnih sektorjev, vključujoč odločevalce in oblikovalce razvojnih politik.Zasnovana je na lani izdani knjigi Integral Green Slovenia in na predhodnih dogodkih na temo integralne zelene ekonomije indružbe. Na konferenci bodo sodelovali tudi strokovnjaki iz mednarodnegacentra Trans4m.
 
Konferenca bo s povezovanjem znanstvenih, strokovnih in civilnodružbenihprispevkov iskala odgovore na vprašanje, kaj lahko pristop integralne zeleneekonomije in družbe, s Slovenijo kot pilotno deželo, prispeva k novi evropskirenesansi v kontekstu uresničevanja Agende 2030 za trajnostnirazvoj, ki je bila soglasno sprejeta na Vrhu OZNo trajnostnem razvoju 25. septembra 2015.  

“Agenda 2030 zatrajnostni razvoj predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti zaodpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščiteokolja za sedanje in bodoče generacije. V ospredju nove razvojne agende je tudispoštovanje človekovih pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje,miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti. Agenda 2030 za trajnostni razvoj nauravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko,socialno in okoljsko – in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, kijih bo potrebno uresničiti do leta 2030.  Pomembna značilnost nove agendeje univerzalnost: ob upoštevanju nacionalnih okoliščin bodo njene ciljeuresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot tudi razvitedržave.”

Po uvodnemplenarnem delu bo delo potekalo v treh tematskih sklopih, njihove predlogebomo povezali v skupno pobudo v zaključnem plenarnem delu:

1. Kulturna in naravnadediščina v povezavi s skupnostjo za integralno prenovo Slovenije in Evrope
2. Socialno na znanju temelječe gospodarstvo: prednosti in priložnosti vSloveniji in Evropi; perspektivna pot k Ciljem trajnostnega razvoja 2030
3. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj in za integralno dobo

Programskiin organizacijski odbor konference:
dr. Darja Piciga, dr. Nevenka Bogataj, prof. Ronnie Lessem, mag. Andrej Kranjc,prof. Alexander Schieffer in Tadej Slapnik.

Več informacij o dogodku v programu v angleščiniin na spletni strani https://integralna-zelena-slovenija.si/.Udeležba na konferenci je brezplačna.  Potrebna je predhodna prijava naE: integralnaslovenija@gmail.com (navediteime in priimek, organizacijo, kontaktne podatkein izbiro tematskega sklopa: 1, 2 ali 3). Delovni jezikkonference je angleščina, zato so nadaljnje informacije in gradiva v temjeziku.
 
Vljudno vabljeni!

Tadej Slapnik
državni sekretar
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana
W: www.vlada.si/zeleno
E: tadej.slapnik@gov.si
M: 031 348 930