Jež

Image title

Mejni spori, kreganje v prostoru in hudi medsosedski konflikti, aktivirajo tako agresivno energijo, da postane prostor kot JEŽ Z BODICAMI. To je zunanji obrambni mehanizem in zunanji sloj. Notranji sloj pa je RAVAN VZROKOV in PODZAVESTGeomantijska diagnoza in zdravljenje dela z obema slojema. Naježeno energijsko polje je neprijetno, psihosomatsko problematično in moteče na duševno zdravje.

Konfliti med državami imajo naježeno energijsko polje navzven po širokem območju okolja, ravan vzrokov pa smo vsi državljani.

Na meji med Slovenijo in Hrvaško vrejejo vzorci iz zgodovine. Dogovori iz preteklosti niso našli še premostitve za prihodnost – v konkretnih dotičnih primerih ob meji. Potrebno je predelati stare načrte v novo stanje. Opazovanje energij okolja, na meji med državama, se v geomantiji spremlja v več slojih. Po potrebi potem z ustreznim odzivom, obelodaniti zaznavo zatečenega stanja. Standard geomantije je verodostojni večplastni vpogled : v duhovnem, družbeno duševnem in energijskem polju, na obravnavanem geografskem območju. Gre se za potek meje na morju in na 670 kilometrih kopenske meje med državama. Arbitražni postopki z finalnimi dokončnimi akti povzročijo uveljavitev de facto stanja v okolju. Učinki takih pravnih razsodb so praviloma dolgotrajni.

Lokacije ob državni meji, dobivajo primarne krajinske energije iz druge strani meje, kot signal od mobitela. Energij pokrajine se ne da odrezat ali izničiti. Saj se krajinska ekosistemska območja medsebojno fraktalno prelivajo in prekrivajo eno z drugim. Na ravni države, pa državna meja določa avtonomno mejo v prostoru in integriteto, kot koža organizma. V pripadajočem nacionalnem holonu mora biti meja teritorialno zaključena in hkrati kot membrana prepustna v sporazumevanju, medsosedsko in s svetom.

Aktualna arbitražna odločba ne bo pomirila strasti na terenu. Energijska bariera na meji med državama Slovenije in Hrvaške ni še dosegla stopnje transformacije.  /  članek napisan 02.07.2017