Kaj je preboj

Zanimanje za spremembe v tem času je postalo pomembno eksistencialno v samih temeljih. Kljub kompleksnosti družbenih vplivov značilnih za ta čas, obstaja kolektivna zavest izrazito v stanju pozornosti kako delovat in se odzivat. Poleg spremljanja neprenehnih nestanovitnih in pretresljivih dogodkov, se poraja vprašanje kam vodi prevladujoč proces preobrazbe povsod po svetu. Prej ali slej se oglasi notranja vest kako pomagat sebi in okolju skupnosti kjer živimo. Toda učinkoviti postanemo ko spremenimo stanje zavesti v sebi. Sicer smo podvrženi tendenci pregorevanja in delovanja na kratki rok. Da resnično delujemo z odrtim srcem, trezno glavo in ozemljeni na svojih nogah, je potrebno vzdrževati svojo integriteto. Najprej pa se osvoboditi ovir številnih blokad krize, katero velja nujno ponotranjiti in aktivirati preboj.

Soočanje z izzivom spremembe vodi k vprašanju kaj je preboj in kako ga doseči. Smo pred skupnim razvojnim izzivom, kateremu se reče tudi evolucija. Osebna evolucija je na skupnem imenovalcu z univerzalnimi kriteriji preboja. Kako ga v praksi uresničiti velja odgovoriti prizemljeno. Preboj pomeni dobesedno prebiti blokade, zavore, zastoje življenjske energije in pritiske kolektivnih motenj. To je neke vrste notranja revolucija. Osvobodiš svoj potencial življenjske naloge, kateri ti daje sposobnost ustvarjanja, brez ločevanja na področja poklica, odnosov, družine, doma, družbe in okolja.

Članek Kaj je Preboj je posvečen aktualni tematiki v kateri se nahajamo. Na podlagi številnih prošenj, zanimanj in vprašanj udeležencev na izobraževanjih, klientov na svetovanjih in v projektih se poraja cel čas isto vprašanje kako naprej, kako lahko pomagat in kje se tudi ne da pomagat. Ukvarjamo se s seminarji posebej s programi preboja in odzivi udeležencev, ne samo njihovi rezultati, kar je osnova povratnih informacij, ampak tudi pobude naj se posvečamo naprej tej tematiki je motiv da nadaljujemo s tovrstnimi izobraževanji.

Razloga sta še dva, ki sta del poslanstva našega Zavoda za celostni razvoj Anima Mundi. 1. ozaveščanje. Vsi ki se ukvarjamo s pomočjo okolju in ljudem, smo pred izzivom  proaktivnosti, samoinicativnosti in generičnosti. Tudi z ozaveščanjem. Ko uvajamo vsebine zdravljenja in sprememb je potrebno biti korak pred aktualnim obstoječim dogajanjem. Če čakaš na obstoječi sistem da se bo premaknil, si že odvisen od omeujujočih prepričanj ki te dušijo v kreativnosti, Vsak kreativec je pred istim izzivom kako biti korak pred dogajanjem. 2. Izvajanje programov za zdravje, osebno učinkovitost in preobrazbo, v stiku z naravo in Zemljo je postalo prednostno. Ukvarjamo z izvajanjem delavnic že 22 let, toda sedanji čas je postal izrazito drugačen. Potreba po programih skrbi zase je postala prednostna. Po drugi strani smo primorani tudi postaviti merila kdaj je dano pomagat in kdaj ne. Vsekakor ni dano pomagat, če udeleženci pričakujejo instant rešitve, kar je ena od sodobnih bolezni duha sedanjega časa ali če nočejo spremenit svojega načina življenja. Po drugi strani zagotavljamo rezultate za preboj, v zdravju In osebni učinkovitosti ko se udeleženci aktivno vključijo v program..

Pomagat sebi pomeni danes drugače kot v prejšnjih obdobjih. Prilagajamo se na nove razmere in kreiramo nove pristope ki delujejo. Statičnost delovanja je značilna prepreka. Ujamemo se lahko v prepričanja ozkosti. S tem ni dovolj dovzetnosti za novo. Prevladuje staro. Sprememba je pa vedno prehajanje iz starega v novo,s tipičnimi transformacijami zavesti.

Sporočilo te objave je namenjeno podpori pri prizadevanju za premike in preboje, ki jih vsi tako potrebujemo. Da lahko dejansko nekdo predstavlja pristope preboja, mora bit za to suveren v svojem delu. Še posebej v tem času, ki je zahteven kot kriza in izrazita prelomnica. Poleg tega so merila pri takih predstavitvah še 3 ključna: 1.kakšno nalogo imamo pri svojem delu in v določenem obdobju. 2. Kakšne ima dosedanje izkušnje. 3. Kako razume prav posebnost tega časa. Sem Robi Lavin, vodim seminarje, svetovanja in projekte geomantije 22 leto. Posebej se posvečam pomoči ljudem v tem času z seminarji in coachingi. Hkrati redno spremljam stanje biopolja okolja. Pristop ki se je razvil je plod preizkušenih praks. Veseli nas da se na pot preobrazbe podaja vedno več ljudi. Seveda ima vsak neko notranje gonilo, opozorilo ali motivacijo.

Značilnost energijske diagnostike je zaznava stanja ki je prisotno bodisi na zdravstveni ravni ali kjerkoli na področju našega življenja, ima energijski duplikat. Druga ravan je zaznavanje nastajanja, ko še ni vidno na telessni ravni. Na tem področju delujejo vse bioterapije. Ta dar me prevzema z ganljvostjo in čudenjem kako je življenje intekigentn in ima svoje globlje zakonitosti. Ko se vedno sčasoma pokaže to kar si že prej odkril duhovno in energijsko. To je hkrati odgovornost pravočasno osveščat in pomagat takrat ko se pokaže zrelo za to.

Kaj pomeni preboj? Definiramo ga na podlagi holistične prakse dela z ljudmi in prostorom. Preboj je vzpostavitev energijskega pretoka. Je odprava blokade toka življenjske energije. Preboj je ozdravitev notranjih vzorcev, ki so prisotni v človekovi osebnosti kot ovira za napredovanje. Preboj je aktiviranje notranje spremembe v odnosu do zunanjega sveta, ne glede na to kakšen je s svojimi okoliščinami. To je preprosto dopuščanje biti v toku življenja.

Za naše ugotovitve je bistveno prepoznat sporočila Zemlje in smernice za prehode v letu 2022. Na ta način šivamo rozeto naše naloge, v mozaiku izkušenj in uvidov za naprej. Ključno je sestavljanje vseh spoznanj in potencialov skupaj. Bolj kot delamo sintezo in kompletiramo različne vidike in nivoje, bolj smo zreli in tudi zaščiteni. Potrebno je odpravit motnje, ki jih je danes na stotine. Ene so pa ključne kot nosilne motnje krize in ko jih odpravimo dobimo učinkovito nosilnost za nove čase za novo postavitev. To je naša naloga. Umestit se v novo postavitev ki jo določa enrgijsko- informacijska struktura nove postavitve.  To so pogoji univerzalnih zakonitosti , ki veljajo za vse, ker je ta zavest in informacija prisotna povsod po planetu kot konstelacija tega časa.

Motnje ki jih je treba najprej odpravit so 3 generalne: 1. Enostranski pristop, ki nima celovitosti, ne integrira izkušenj in ne deluje z duhovnim pristopom gledanja čez problema v rešitvi. Zapada v skrajnosti in trga to rozeto lastne naloge na koščke in je razbit. 2. Pozunanjeno delovanje, deluje pod pritiski od zunaj pretreseno, ne zmore imeti notranje moči, je veliko pod stresom in se izčrpava, na dolgi rok in že prej pregori. 3. Kopiranje sistema ki se ruši, bodisi v pristopu, prepričanjih, projektih, odnosih. Si del sistema stare paradigme in nisi del nove zavesti. Pričakuješ z napačno predpostavko in se vrtiš v začaranem krogu. Nimaš možnosti izstopit iz trpljenja, ker sam podpiraš isti sistem ki te duši.

Da nadaljujemo po poti naprej, je potrebno najprej odpraviti te motnje ki izbijajo novo postavitev, ki je nujna. Tako imamo prosto za ustvarit novo postavitev. Je primeljivo ko zasadiš novo drevo. Mi smo to drevo. Prostor za zasaditev mora bit čist, brez teh motenj. Potem so osnovni pogoji izpolnjeni.

Če so energijsko prisotne motnje, je potrebno preverit zakaj je temu tako, in začet postavljat uspešno energetiko izkoristka energije kaj počneš in kakšne koristi ti daje. Ker v fazi motenj lahko vlagaš v nekaj kar ti ne daje učinkov. Da se prepreči trošenje energije v prazno, je treba pogledat globlje kje so motnje in zakaj in jih odpravit.

Najbolj izrazita prelomnica tega časa je neposredno soočanje z življenjsko nalogo sebe v ogledalu civilizacije. Nahajamo se v obdobju, ki korenito pretresa naše temelje bivanja, delovanja in doživljanja življenja. Zato je nujno izvajati spremembo v samih temeljih. Površni pristopi ne delujejo. Potrebno je izvajati spremembo globlje. Potem nas vedno preseneti kako se odpirajo nove rešitve.

Pri premagovanju ovir je dandanes navzoča vsesplošna podtalna obremenitev prikritih negativnih dejavnikov. Ko jih ozavestiš narediš bistven osnovni preboj. Vsebuje pomen soočanja z usodo, kardinalnimi dejavniki zajemanja naloge obdobja, vplivov preteklosti ki so se nabirali dolga leta, da smo tukaj kjer smo. Lahko rečemo da nas situacija testira v tiste najbolj skrite šibke točke. Prav tako v skrite potenciale. Ti so bistveni za preboj. Nahajajo se globlje v nas in v povezavi z virom rešitve, skupnim nam vsem, to je stik z Zemljo.

Smo v času prelomnic. Preobrazbe so v ospredju. Sprememba je očitna kako se svet kaže kot drugačen. Kako percepiramo nove razmere in kako se vključimo v tok z lastno spremembo je ključen izziv tega časa. Izrazite drugačne koordinate dinamike okolja postaja pomembne iz več razlogov. Ena med njimi je eksistencialno umeščanje v novo postavitev. To je iskanje in kreiranje novih temeljev delovanja: v delu in skrbi za zdravje. Potreben je preobrat iz zastarele paradigme v novo. Značilna je po celostnem odnosu do življenja in holistični kreativnosti.

Za preboje v teh časih so potrebni določeni pogoji. Preboj je mišljen kot sprostitev toka energije iz zavor in blokad aktualnih razmer. Ni za biti naiven da so ti negativni trendi izraziti. Delujejo dominantno kot tiščanje za vrat, s potiskanjem v zatrtost, če se ne osvobodimo teh pritiskov pravočasno. Trening osvobajanja se uresničuje ko izpolnjujemo pogoje po pristnosti stika s sabo in Zemljo ter primerno podporno mrežo. Preboj je danes ključen, da gremo naprej. Konkretno, v odnosu do zdravja in osebnega, skupnega delovanja.

Da lahko dosežemo preboj je potrebno izvajati program, ki te vodi s pristopi ki so preizkušeni, ki poznajo pot od začetka do preboja, poznajo proces in tudi odklone na katere je treba posebej pazit. Razumevanje odklonov in stranpoti je enako važno. Poglejmo stanje sedaj v krizi, zakaj si marsikdo ne zna pomagat, zakaj obtiči v blokadi lahko leta in se počasi vleče ven. Ko pride do energijskih blokad pomeni da je zastoj. Stojiš na mestu in ni izboljšav. Eden od odklonov je napačen pristop z napačnimi pričakovanji. Drugi je naivnost. Tretji so skrajnosti. Od idealiziranja do pesimizma. Četrti je nepriznavanje realnosti kaj se ti dejansko dogaja in kaj je potrebno naredit. Peti je nesorazmerje med vloženim trudom in dejanskim problemov, ni premikov. Pri vseh teh dilemah je skupna ta ali se posvetiš programu ki te to nauči, da lahko potem sam izvajaš. V tem primeru imaš mentorja, ki te spremlja, uči, kaže kje si in vodi po programu do faze, ko potem lahko sam izvajaš.

Holistična diagnostika geomantije deluje z intuitivnim zaznavanjem in zajemanjem informacij, ki so sestavni del celostnega odločanja. Celostno dojemanje poglablja zavest. Na videz nepovezane dogodke povezujemo v celoto. Zavest je običajno obrnjena navzven. Intuicija pa jo obrača od zunaj navznoter. Izhaja iz zgodovine dejavnosti posameznika-družine-podjetja-organizacije-družbe kot živ organizem ter lokacije in kolektivne zavesti okolja. Holistična diagnoza pomaga, da jih ozavestimo in spreminjamo. Spodbuja k inoviranju navad in iskanju celostnih rešitev.

Dobro vemo, da razloge za povečanje zanimanja za intuicijo lahko najdemo v gospodarsko- družbenih razmerah in razvoju zavesti človeka. Razmere so postale prekompleksne, da bi jih lahko reševali z linearnimi pristopi. Toge osebne in poslovne sheme so lahko velika ovira. Za horizontalni oziroma mrežni pristop pa potrebujemo več kot logično mišljenje. Za optimalne odločitve je potreben premik v sistemski način razmišljanja, ki potrebuje čim več informacij iz okolja, ki ga nagovarjamo.

Holistični seminar Preboj omogoča preboj. Vodim vas skozi proces soočenja, razumevanaj nastale situacije, pridobivanja znanja za si pomagat, osvajanja prakse samozavedanja in vadbe, povezovanja z naravo in zemljo in osebne preobrazbe. Delamo redno z domačimi nalogami, kjer mentoriram, redno izvajamo vaje, si delimo spoznanja in posvečamo programu skupaj s skupino vse na online. Individualna pomoč je coaching. Tačas je odprt vpis do zapolnitve prostih mest: Holistični seminar Preboj – Geomantija

Vsi si želimo spremembe. Toda priznati si velja kaj je teorija miselnih konstruktov in kaj znanje uporabno za ta čas. To je znanje povezanosti miselnega, čustvenega, telesnega in duhovnega sveta v samem sebi. Da ne bi prihajalo do razočaranj, ko se poskusi in ne deluje, je izziv prepoznati s svojo intuicijo: kakšen klic življenja se nam oglaša za ponudbo novih rešitev. Vedno pride preko konkretnih izkušenj v naših najbolj pomembnih situacijah. To so zagotovo ključne nosilne vsebine, v katerih je vtkano sporočilo življenja kot kompas. Daje nam posebna znamenja, v posebnih trenutnih se pojavijo kot direktna informacija. Prisluhniti sebi in se odločiti iti naprej je osnova prevzemanja nove stopnje odgovornosti do sebe.