Kako napredovati

Danes je postalo odločilno vprašanje kako napredovati. Kako definirati napredek in slediti duhovni poti, ki zagotavlja zavedanje, razvoj in ustrezna znanja.? Ali smo postavljeni pred preveliko obremenitev okolja? Oziroma kako znotraj v sebi odkriti nove resurse za aktivacijo ustrezne samozavesti za ta čas.

Napredovanje na področju zdravja, dela, odnosov in ustvarjalnosti ne sme biti enigma. Kljub vsemu kar nas obremenjuje, je izziv iskati nove načine preobrazbe, kot nosilne sile napredka.

Za napredovanje je ena največjih težav definiranje kaj hočeš in kaj nočeš. Posledično postaja polje delovanja konfuzno. Tako nam govorijo številni primeri, ki obtičijo v bolezni, družbeni slepi ulici ali kratkih stikih sodelovanj- v panogah socialnega življenja. Nič ne pomaga, če sebe ne definira posameznik in tudi civilizacija: kdo pravzaprav smo.

Napredovanje je postalo dandanes sila vprašljivo, če sledimo množičnim negativnostim. Vedno je napredek prizemljen, ko se soočamo s stanjem tako kot je in ga spreminjamo. Ne glede na stopnjo problema. V interakciji dveh polov nastaja preobrazba. Zemeljski pol sprejema realnost. Duhovni pol vnaša novo, daje iniciacije, uvide in pogoje za nove odločitve.

Življenjska naloga zapisana ob rojstvu se vleče celo življenje kot nek dokument oziroma pogodba s samim sabo. Redno jo je treba podpisovat do samega sebe, ob ciklih ki prihajajo naproti, da se vest osveži. Soočanje z usodo je sedaj tematika številka ena: kakšno imamo nalogo za aktualne razmere prav vsi na skupnem imenovalcu, imenovanem planet Zemlja.

Vplivi preobrazbe so večplastni. Vsekakor deluje svetla in senčna plat. Vsaka na svoj način. Kako smo v interakciji in kako se spreminjamo je lastna izbira in delovanje. Vkolikor se zdrsne v dramo, se svetla plat zasenči s senco vsesplošne motnje. Stanje zavesti določa kako se senca preobraža.

Živimo v času preizkušenj. Nastala kriza je kompleksen proces, katerega velja pogledat z odprtimi očmi, s sprejemanjem realnosti taka kot je in duhovnim razumevanjem vzrokov in posledic. Najslabša opcija je gledanje na nastale razmere črno belo. To ne pomaga. Privede na nerešljivih sklepov. Pasti napačne reakcije so številne. So značilne preizkušnje aktualne prelomnice, ki lomi staro paradigmo dualizma. Ta je zaznamovala obdobje dobe rib. Z konflikti med dvema poloma, nasprotovanji med različnostmi, ekstremi in povzročanjem polarizacije dobro slabo. Ta notranji konflikt je potrebno pozdraviti v sebi. Je predpogoj za pot preobrazbe današnjega časa. Značilna v sintezi in združevanju svetlobe in sence. 

Soočamo se z intenzivnimi sporočili kako se svet spreminja. Razbiramo jih vsakodnevno v dogajanju okolja in v nas samih. Prelomnice ali se gre v inercije ali v nov ciklus so postavljene pred naše odločitve. Zaobjemajo kompleten izziv po potrebi za nov način življenja. Tako se sprašuje vsak ki hoče zavestno poskrbeti za učinkovite prehode v novo obdobje.

Scenarij dogajanja ki smo mu priča, ima v sebi dodelano vzdrževanje visoke voltaže zmedenosti. To je za psihologijo množice pogubno, če zapade v posledice izgubljenosti iz zavedanja realnosti. Priti nazaj na realna tla ni tako lahko, vkolikor si član velikega scenarija. Izbira je na vsakemu: kako usmeriti svojo svobodno voljo.

Soočamo se z naraščanjem duhovne invalidnosti. To povzroča izklapljanje zavedanja kdo smo kot posamezniki, družba in kultura. Posledično je vedenje monotono, rutinirano v avtomatizem, imenovan odsotnost iz sedanjega tukaj in zdaj. Zato velja opozorila vzeti resno pri sporočilih prebuditi duha za zavedanje biti živ.

Težave z zdravjem in dezorientacijo, tudi pri ustvarjalnih blokadah, so pogoste pri odklopu sebe iz celovitosti življenja- v stiku s sporočili prostora. Nastane kontraučinek abstraktnih pristopov in delovanja. Ker ni spoja med osebnim doživljanjem sebe z okoljem, dominira ego maska. Sproščanje tovrstnih zavor je ključno pri novih programih preobrazbe z Zemljo.

Poraba, potrošništvo in negativni izkoristek energije povzroča izgorelosti. Trošenje sebe na dolgi rok odpove. Kako najti izhod iz te družbene formule je lahko vprašanje za miljon evrov, ali pa ne. Odvisno iz kakšne perspektive kreativnosti deluješ. Odpiranje lastnih neizkoriščenih ustvarjalnih potencialov, za skupno dobro, je pot preobrazbe.

V etru je še polno prisotnega preizkušanja. Kadar te preizkuša na tistem dnu podzavesti, potem zavestno sprejmi kar ima za povedat in se odzovi s spremembo. Zemlja sporoča da nas čaka nova pošiljka presenečenj: vse kar je še skrito, se bo pokazalo navzven.

Postavljeni smo v polarizacije globalne in lokalne intenzivnosti. Poskusi prenizke kritične mase ne dajejo rezultatov za preseganje spornih polarizacij. Potreben je prag preboja, ki se razvija postopno, v skupni mreži zavesti z Zemljo.

Prednostna potreba v današnjem času je postaviti prav prednost prioritetam. Komu se bomo posvečali in kaj bomo opustili. Kako se bomo drugače organizirali. Kaj je bilo zanemarjeno in prav sedaj potrebuje da se temu posvečamo. Kako bomo delovali do svojih bistvenih ciljev da se realizirajo. Kakšna vadba je ključna da nam zagotavlja zdravje, ozemljenost in dobro zaščito pred motnjami aktualnega časa in prostora. Kako se bomo povezovali z naravo, da dobimo v svoje počutju okrepljeno naravno frekvenco.

Sporočila življenja so indirektna in direktna. Duhovna slepota modernih trendov briše sledi za nazaj in za naprej. Nujno se velja vprašat, če želimo napredovat, kako prepoznavat znamenja zunaj in znotraj, ki nam dajejo vodilo za globalne in osebne spremembe.

Pred pomembnimi odločitvami se večkrat iznenada oglasi notranji glas. Pokaže nezavedno področje skritih lastnosti. Opominja in opozarja. Navdihuje in nagovarja. Pogosto se oglasi zate, zame in za skupnost. Je univerzalna zavest, v geomantijskem načrtovanju naselij znana kot genius loci.

Pridobivanje znanja poteka preko računalnika in z izkušnjo v živo. Duhovna znanost govori o številnih dimenzijah bivanja, katere spoznavamo neposredno v naravi. Te niso v tehnoloških napravah. Izključit mobitel & kompjuter in vključit čutila zaznavanja je zato za modernega človeka velik uspeh v dnevni praksi.

Moderne bolezni se delijo na dve kategoriji. Tiste ki so pomešane z okoljskimi motnjami in osebne. Večkrat se gre za kombinacijo obojega. Odstranjevati velja moteče faktorje enega za drugim, da prideš postopoma spet v ozemljitev. Takrat se počutiš da stojiš na svojih nogah in da zunanji pritiski ne dominirajo več nad tabo. Potem bolezen popušča in si lahko mirno rečeš jaz sem v redu.

Potrošništvo deluje tako da zvabi všečne ideale da boš lepo živel. Potem ko nasedeš, opaziš da vendar ni pošteno. Toda je že prepozno. Izziv je preprečevati hranjenje potrošnika v sebi. Ker se energija troši, išči načine za generirati zaščito. Opaziš da rabiš stotim stvarem povedati ne. To je pot k sebi.

Planetarne spremembe nas učijo kako prevrednotiti prioritete in spremeniti način življenja. Za to velja vaditi. V geomantiji razvijamo skupno podporno okolje, delavnice, učenje in meditacije, v mreženju novega tipa bivanja in sodelovanja.

Običajno se v dnevu nabere prekomerna doza stresa, če je slehernik v stiski ali tipičnem modernem slogu delovanja številnih obremenitev. Vkolikor se stres iz dneva v dan nabira in ne čisti, nastaja napetost in slabšanje počutja. Delavnice geomantije služijo kot naravno sproščanje stresa in povezovanje s sabo, v učenju kako poskrbeti zase: v stiku z Zemljo v novih razmerah.

Novi časi terjajo obilo prilagajanja na novo in pa vztrajanja v razvijanju celostnega učenja. Ta brez žive izkušnje ne gre. Presenečenja prihajajo spodbudno tudi telepatsko v povezovanju z Zemljo. Vse skupaj nas vodi v novo obdobje sinteze.

Pri delu svetovanja, ki ga opravljam z ljudmi, za pomoč pri odnosu do zdravja, dela in osebnih sprememb v aktualnih razmerah, je opazen značilen simptom kritičnih zdravstvenih simptomatik. Veliko jih ima izrazita zdravstvena nihanja in težave s pomanjkanjem energije ter pogostimi telesnimi obolenji. Skupni imenovalec je pomanjkanje preobrazbe dela na sebi, pri uvajanju novega načina življenja in odpravljanju kroničnih osebnih problemov. Takrat pritisne protisila sence v telo. Vitalnost se zaustavi in prevladuje energijski zastoj. Zato velja spremembe bolj vzetI v svoje roke in se na novo povezovati z naravo..

Ko pride do zdravstvenih težav, je splošen sindrom vedenja da se preveč čaka. Zamujaš in odrivaš samega sebe. Ker ni še na vrsti ta zadeva. Je drugo bolj pomembno. Znak napredka je zato delati na temu, da značilne zdravstvene težave prepoznavaš prej na ravni nastajanja in jih odpravljaš. Potem se imaš rad. Ko vključiš v samopomoči podporo Zemlje se docela ozemljiš vitalno.

Zdravljenje v naravi je bodočnost, vkolikor se bo človek znal prikloniti veličini Zemlje. Zemlja ponuja cel spekter energij za samobnavljanje in sproščanje pred umetnimi motnjami okolja. Prvi del je najprej prizemljitev v naravni pretok. Izvajaj spremembe z zaupanjem v podporo od znotraj, nam govori Zemlja. Znotraj pomeni da se usidramo na vir ki daje življenjsko moč. Priključenost na notranji vir je predpogoj. Potem imaš podporo živo.

Vizija je večkrat pri sleherniku zataknjena, ko se ujameš v zanko obstoječe drame. Počasi posledično vidiš sivino in se barvna slika zamegli. Ukrepat velja čimprej, sicer postaneš pesimist. Tudi trdi realizem ima svoje pasti. Zato je negovanje perspektive preobrazbe nujno za osebno zrelost.

Poleg skrbi zase potrebujemo vsi primerno podporno okolje. To je zaščita št. 2. Temeljno zaščito si dajemo sami sebi. Sledi plast skupnega podpornega mreženja, katera krepi umeščenost v vire razvoja. Varuje pred motnjami in zaokroža hologram enosti.

Sedanji čas ponuja nove izzive in priložnosti kako izkoristiti razpoložljive potenciale v sebi, v stiku z Zemljo, da prerasemo omejitve in blokade in nadaljujemo na novi ravni, v novem toku delovanja, usposobljeni za učinkovito delovanje.

Potrebna so znanja in poglobljene analize lastne situacije in aktualnih razmer skupaj. To nam daje moč za pomoč sebi in svetu.

Učiti se veščino spremembe je vodilo za tiste, ki hočejo prevzeti odgovornost zase in za okolje. Nič ne pomaga zanašanje na obstoječe. Seveda štejejo izkušnje ki dajejo zrelost. Toda sedanji čas rabi uvajanje nove radovednosti in ustvarjanja vizije, s preobrazbo Zemlje.

Ne si zatiskati oči. Treniraj pogledat v to dramo in njeno senco. Umakni se nazaj da si v distanci, hkrati pa ne bežat stran iz realnosti. Poglej v bolečino, katere del smo vsi. To je trening urjenja duha. Pomaga prepoznavat iluzije in odkrivat pot naprej.

V prostoru so značilne protisile. Imajo naboj negacije razvoja. Nasprotujejo spremembam. Hranimo jih s strahom in lastno inercijo. So del kolektivne sence. Odtrgati se od protisil je veščina. Večkrat je potrebno poseči po globljih postopkih preobrazbe, da resnično premagaš pritiske negativnosti. Ti so značilni po duhovni zrelosti soočenja s svojo in kolektivno senco.

Izstopit iz pijane zavesti aktualne apatije je vsekakor vodilo. To se doseže skupaj z vstopanjem v spremembo, z novim tokom delovanja. Zemlja podpira pot sprememb, v zaokrožanju s procesi transformacije: enako pri sebi kot skupaj.

Tematika strahu je v teh časih tako obsežna da potrebuje pri marsikom strokovno obravnavo. Potem se lahko uspešno pogleda v podzavest in odpre skrite kotičke osebne zgodbe, ki je na pritisku z zunanjo. Terapija samega sebe se izvaja s prevzemanjem odgovornosti pri ozaveščanju in sprejemanju ogledala, za prepoznati svojo nalogo. Ključno je potem pravočasno na nalogi izvajati nov pristop.

Vprašanje tega časa je kako si enak s splošnim stanjem aktualnih razmer. Se istovetiš z negativno sliko sveta ali ne. Kaj narediš da se istovetiš s spremembo. Ko prizemljiš odgovore na taka vprašanja, pomagaš tudi drugim.

Iskanje novih poti je ključno. Veliko vstopanja na novo je povezanega z opuščanjem starega. Soodvisnosti med zapuščanjem preživetega in kreiranjem vizije so neposredne. Za tak korak je potreben pogum in glas srca.

Napredovali bomo, ko se bo zavest preobrazbe povezovala vedno širše po pokrajini, regiji in svetu. Na voljo so nam novi pristopi za medsebojno  povezovanje in sodelovanje. Kritična masa postaja proaktivna na nove načine. Tudi v tem obdobju smo priča presenečenjem, kako se ljudje angažirajo iznajdljivo strateško v krepitvi skupnosti.

Pot učenja novih veščin in dela na sebi je danes nujna. Najti pravo smer in pravi pristop je bistveno. Enako važno je odpravljanje motečih faktorjev. Merilo uspeha pri spremembah je tudi kako sledimo ciklusom znova in znova. Možnosti za uspešno izvajanje sprememb so na voljo. Z znanjem, vajami in osveščanjem sebe v ogledalu iz aktualnih razmer. Potrebno se je učiti nove šole življenja.

Kakšne so koristi seminarjev geomantija?

  • Prevzemanje preobrazbe v svoje roke, z ustreznim znanjem in veščino.
  • Pridobivanje znanja za samozdravljenje v naravi in reševanje osebnih izzivov.
  • Osveščanje aktualnih razmer z duhovnim ozadjem
  • Aktiviranje osebne spremembe v novi učinkovitosti.
  • Meditacije z Zemljo za uglaševanje z nastajanjem nove resničnosti
  • Prebujanje intuicije za stik s samim sabo in tokom življenja.
  • Izvajanje vaj za krepitev zdravja in prizemljitev z Zemljo.

Sem Robi Lavin. Vodim seminarje, svetovanja in projekte 22 leto. Značilnost geomantičnega šolanja je sinteza osebnega razvoja, vseživljenjskega učenja, povezovanja z naravo, razvijanja intuicije in prizemljevanja z Zemljo. Kot mentor spremljam napredek vsakega udeleženca v skupini seminarjev. Prav tako se učimo skupaj z interaktivnim učenjem v podpornem okolju izobraževanj. Predavanja oblikujem na osnovi spremljanja biopolja Zemlje in številnih izkušenj pomoči ljudem in doživetij skrivnosti Zemlje.

S holističnim pristopom svetovanja pomagam pri osveščanju kakšni so dejanski vzroki za nastale težave, kje so vidne posledice v energijskem polju posameznika in prostora in kako zaobjeti proces da bo učinkovit do aktualne dinamike preobrazbe, ki nas prežema vsenaokrog.  Bistvena je pravočasnost pri soočanju in aktivnem spreminjanju. Ključ pri prevzemanju vodenja spremembe je razumevanje večplastnosti procesa. Kakšno ima strukturo, soodvisnost med notranjim in zunanjim. Kje so vzvodi za aktiviranje zdravljenja in krepitvi odpornosti do zunanjih motenj. Vse to so nujna vprašanja na katera velja odgovorit z ustrezno prakso preobrazbe.

Napredovanje je najboljše izvajati sistematično, z načrtnim pristopom, kateri se pravzaprav neprenehno spreminja.