Karma

Pri premagovanju ovir je dandanes navzoča vsesplošna podtalna obremenitev prikritih negativnih dejavnikov. Ko jih ozavestiš narediš bistven osnovni preboj. Te sile so poznane tudi pod imenom karma. Katera potrebuje točne definicije. Vsebuje pomen soočanja z usodo, kardinalnimi dejavniki zajemanja naloge obdobja, vplivov preteklosti ki so se nabirali dolga leta, da smo tukaj kjer smo.

Ko spoznavamo karmo prostora, pokrajine, podjetja in dežele se nam kažejo nosilni viri ovir in rešitev. Karma oziroma usoda je pravzaprav razvojna matrica. Je debela knjiga informacij, ki so zapisane v vsakem prostoru kot energijska memorija. Naloga karme je proučit to knjigo in napisat novo. Metaforično mišljeno kot razvojni izziv sprejeti preteklost in kreirati prihodnost.

Zgodovina je spravljena v prostoru bivanja tako kot v računalniku. Vse kar se je počelo je shranjeno v podzavesti hiše. Karmična diagnostika hiše pomeni prepoznati to zgodovino in razvojno nalogo stanovalcev. Tako se sprejme svoje temelje taki kot so s svojim značajem in izhodišča za izboljšanje načina življenja ter ustvarjanja doma.

Karma bivalne hiše je tako pomemben pojem, da ga velja obravnavat sistematično. Zajema zgodovino genskega zapisa predniških vzorcev, memorijo razvojnega potenciala iz preteklosti v prihodnost, ter sedanje stanje življenjske naloge v rodovni matrici holograma hiše.

Potencial pokrajine je lahko na določeni lokaciji zgoščen kot zgodovinska vsebina okolja. Ima tako pomembno tematiko, ki zajema dediščino, zapis prednikov in prejšnjih generacij. Sporoča kako je izziv se soočiti s karmo, oziroma usodo danega kraja. V njemu se skriva razvojni potencial, ko se aktivira preobrazba s prebivalci.

Vsak kraj, pokrajina in hiša ima svojo značilnost pravzorca matere in očeta, ki je utelešen v oblikovanosti geomorfološke strukture prostora

Geomantijski pregled bivanja je osnovan na energijski diagnostiki stanja prostora hiše na dani lokaciji. Ko so stanovalci pripravljeni za ozaveščanje celostnega vpogleda v značaj in zdravje ambienta domovanja, potem se pokažejo memorije dediščine zapisa prednikov ter vitalni resursi za razvoj. Ko se podlaga zgodovine prostora prečisti, s pripravljenostjo za novo obdobje prostora in časa, je hiša v novi povezavi aksis mundi

Po prostoru bivanja se pretakajo informacije in energija. Zapis življenjske naloge lokacije je berljiv iz energijske strukture prostora. Predstavlja natalno karto prostora. Geomantija je po tradiciji zemeljska astrologija. Razbira karakteristike usode in razvojnih potencialov krajine in prebivalcev. To je temeljno vprašanje za vse, ki se ukvarjamo s proučevanjem inteligence prostora bivanja. Zapis življenjske naloge, ki ga prinesemo s sabo na svet z rojstvom, se večplastno pokaže na karti okolja kjer živimo, delamo in ustvarjamo. Razdeljen je na cikluse, ki nam pripadajo v skladu z našo fazo razvoja.

Kako se spreminjati v teh časih je vprašanje v ospredju. Odgovor dobimo iz ogledal naših interakcij z okoljem, v odnosih in neposrednih izkušnjah. Zapisan je natančno kot naloga. Bolj kot beremo to sporočilo, bolj se nam odpira tok dogajanja iti naprej.