Kapnik pri cesti

Image title

Na krožišču pri izvozu iz avtoceste v Divači, nas pozdravlja kapnik. V njegovo sredino so postavili 20 ton težak kapnik. Energijsko polje kamna je na mestu postavitve stabilno ukoreninjeno, več kot 3m globoko. 
Kljub nekaterim pomislekom, da so si na Divaškem dovolili preveč, saj je po zakonu o varstvu podzemnih jam prepovedano uničevati oziroma odstranjevati jamski inventar, ima kapnik po mnenju različnih strokovnjakov ( civilna iniciativa Kras ) “čisto vest”. Kot je pojasnil divaški župan Matija Potokar, je kamen podarila družba Salonit Anhovo, “rastel” pa je v kamnolomu v čŒrnem Kalu oziroma čŒrnotičah. Zamisel za postavitev kapnika na krožišče je po županovih besedah prišla iz Parka Škocjanske jame. Z njim želijo ob vhodu v Divačo povdariti njen kraški značaj. Kapnik deluje kot zastopnik in zaščitnik Krasa. Iz središča krožišča prostor pomirja. S svojim izrazitim zemeljskim energijskim poljem je stabilizator. 10% energijskega polja ceste ozemlji. Pozitivni učinek je vzpostavljen tudi na razpoloženje voznikov.