Geomantijske analize

Diagnostika zdravja bivanja, celovit pregled naravnega in grajenega prostora, strokovna podlaga raziskave vitalno energijskih danosti okolja za urbanistično in arhitekturno načrtovanje OPPN, karta energijskega stanja hiše, napotki za ureditev -projektiranje , smernice za zdravljenje in svetovanje izboljšanje načina življenja.

Svetovanje

Po opravljenem pregledu zdravja prostora ter izdelavi geomantične karte je na vrsti svetovanje. Z celovito določitvijo načrta učinkovite harmonizacije prostora in osebnih smernic za napredovanje, vam pomagamo z nasveti za doseganje boljših osebnih rezultatov. Najprej vas seznanimo s trenutnim stanjem, vam obrazložimo geomantično karto in se vživimo v vašo individualno zgodbo. Na podlagi skupnega ozaveščanja […]