Konferenca Preobrazba Zemlje in človeka

Video posnetek: KONFERENCA PREOBRAZBA ZEMLJE IN ČLOVEKA 2023

  • Robi Lavin: Podnebne spremembe in pomoč okolju
  • Violeta Bulc: Voda, bitje, ki dviguje svoj glas
  • Karel Gržan: Kozmično spodbujen – osvobojen dvig zavesti iz ujetosti v manipulativno resnico
  • Semir Osmanagić: Kalendarji, kozmični cikli in energija Zemlje
  • Ana Vovk: Samoobnovitvena moč narave je neizmerna
  • Jože Prah: Gozd je ljubezen in očutenje
  • Karin Lavin: Dialog z naravo in nova ustvarjalnost

Zimski solsticij 21.12. 2023. Organizator Zavod Anima Mundi.