Konferenca Sij kulturnih biserov

Video posnetek: Konferenca Sij Kulturnih biserov, Rogaška Slatina.

STROKOVNA KONFERENCA: SIJ KULTURNIH BISEROV

Petek 10.11. 2023 od 15h do 20h, Anin Dvor Rogaška Slatina

Ohranjanje in uporaba kulturne dediščine za prihodnji razvoj lokalne skupnosti in turizma v Rogaški Slatini.

Do zdaj se je z različnimi vidiki dediščine in zgodovine Rogaške Slatine ukvarjalo veliko posameznikov, vendar rezultati teh prizadevanj še niso bili celovito predstavljeni.

S podporo Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina in Občine Rogaška Slatina smo v ta namen zasnovali strokovno konferenco, kjer želimo ponuditi celovit vpogled v ključne elemente snovne in nesnovne kulturne dediščine našega kraja. Med cilji konference je tudi zgoščena predstavitev najboljših praks umeščanja kulturne dediščine v turizem (turistične produkte) ter oblikovanje smernic in konkretnih predlogov novih, inovativnih projektov (v izvedbi različnih deležnikov civilne, javne, kot tudi zasebne sfere).

Tematski sklopi:

⇒ voda in dediščina,
⇒ zgodovinski kontekst,
⇒ snovna kulturna dediščina,
⇒ nesnovna kulturna dediščina,
⇒ vpliv kulturne dediščine in njena umestitev v prostor/arhitekturo,
⇒ kulturna dediščina v turizmu, dobre prakse.

Gosti:

⇒ Predstavnik Direktorata za turizem z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport RS
⇒ Predstavnik Direktorata za kulturno dediščino z Ministrstva za kulturo RS
⇒ Izr. prof. dr. Peter Mikša, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, vodja Središča za javno zgodovino
⇒ Izr.prof. dr. Vito Hazler, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
⇒ Dr. Katarina Šrimpf Vendramin, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
⇒ Dr. Borut Batagelj, Zgodovinski arhiv Celje, direktor
⇒ Mag. Aljaž Čoh
⇒ Mag. Nataša Koražija, Knjižnica Rogaška Slatina, direktorica
⇒ Robert in Karin Lavin, Zavod Anima Mundi
⇒ Ljudski umetnik Nani Poljanec, KUNSTHAUS
⇒ Erna Ferjanič

Okrogla miza: POGLED V PRIHODNOST – varovanje in aktivno vključevanje kulturne dediščine v turizem in življenje lokalnega prebivalstva.

Razstava: Snovna in nesnovna kulturna dediščina Rogaške Slatine, kulturna dediščina in turizem.

Moderatorka
Darja Tibaot Ciringer

Glasbeni gosti
Tjaša Drovenik Adamec, M. A., prof. orgel
Vokalna skupina Pegazove muze Pogostitev
Lokalni kulinarik