Koronavirus

Image title

Geomantijska diagnostika preverja energijsko odpornost prostora in človeka. Določa zaščito pred boleznimi. Odpornost je rezultat vitalnosti, ozemljitve in dobrega imunskega sistema. Aktualni koronavirus je značilni pojav globalne negativne prežetosti z lokalnim. Spada v skupino bolezni, ki oslabijo imunski sistem. Deluje na fiziološki in energijski ravni. Tovrstne bolezenske simptomatike so venomer v resonanci s specifično šibko točko človeka in prostora. Koronavirus se primerja z gripo. Pomembno je pri vsaki bolezni odpravljati številne dejavnike, ki so medsebojno podprti v povzročanju negativnih stanj in krepiti pozitivne dejavnike za izboljšanje.

Geomantijska diagnostika biopolja Zemlje in interakcij z zdravjem človeka velja enako za mikro in makro merilo. Uporablja se identično za naselje, mesto, hišo, gozd, pokrajino in planetarno telo.

Soočanje s koronavirusom velja pogledati realno, v odnosu do celote drugih prisotnih dejavnikov, ki določajo zdravje našega počutja, domovanja, družbe in narave. Tudi ta primer kaže, kako velja navzoče razmere presojati iz več ravni bivanja.

Preverjanje podvrženosti boleznim in padcu imunskega sistema, je aktualna geomantijska diagnostika tudi v primeru koronavirusa. Napačno je interpretiranje simptoma enoznačno, saj tak način ne daje zadostne učinkovitosti pri zaščiti ozirima odpravljanju težav. Tudi na pojav koronavirusa velja pogledati iz različnih zornih kotov, kaj dejansko pripomore k bolezni oziroma zdravju. Geomantijska diagnoza vključuje obravnavo človeka, delovnega okolja, doma in interakcij z širšim okoljem.

Regeneracija v svojem domu je temeljnega pomena. V sodobnem tempu življenja, s številnimi izzivi in delovnimi obremenitvami, je dom prostor počitka, obnavljanja in stika s sabo in družino. Energijsko stanje doma določa kako hitro se regeneriramo. Obstaja cela vrsta negatvnih energiskih tokov okolja, ki lahko slabijo odpornost doma. Delujejo na različnih ravneh. Od duhovne do eterične geobiološke. Koronavirus je tudi geoantropološki fenomen. V ozadju ima vzporedno energijsko motnjo onesnaževanja okolja. Deluje na matrici onesnaženja duhovne svobode. Kvari stik z višjo inteligenco vzporednih svetov narave. Elementarno bitje Pan sporoča, da je potrebno živalim pustiti prosto pot pri izražanju njihove vloge v naravi in okolju.

Veliko je potrebno narediti pri spopadanju z navzočimi globalnimi bolezenskimi simptomi, ki trkajo na vrata našega domovališča in telesnega počutja. Geomantijska diagnoza poda oceno stanja holistično: zdravje doma in stanovalcev, odpornost, interakcije z zunajim okoljem lokalno & globalno, notranja energija stanovalcev, zaščita in bioenergijska živost. Svetovanje je individualno, v analizi vzrokov in rešitev enakovredno na zdravstveni ravni in duhovni. Geomantijska zaščita doma uravnava varnost bivalnega prostora, s krepitvijo energijske kože odpornosti hiše in ozemljitve.

Koronavirus je nov pojav po svetu, s starimi simptomi civilizacijskih anomalij iz duhovnega onesnaženja. Z vsemi posledicami okužb geobiološko. S svojim širjenjem po svetu kaže na tipičen simptom sodobnih civilizacijskih bolezni, v verigi onesnaženja na duhovni in telesni ravni – globalnega in lokalnega okolja. To kar je tam, je tudi tukaj. To kar je duhovno, je tudi telesno. Pogledati v vzroke je začetek zdravljenja. Pomembno je razumeti človeško trpljenje ven iz laboratorijev upravljalcev. Zelo važen nauk čaka civilizacijo in vsakega posameznika, to je pogledati v oči resnici in se soočiti s stanjem, prevzeti odgovornost na skupnem polju skrbi zase in za okolje. Koronavirus deluje na negativne parametre usode. Kolektivno in osebno. Paziti velja da te parametre ne negativizira družba ali posameznik s strahom. Potem se neki dejanski in normalni dejavniki usode preobrnejo v problem. Geomantijska diagnoza pokaže kako izrazit prag predelave življenjskih energij ima človek in prostor.

Koronavirus v Sloveniji ni ne prvi in ne zadnji negativni val globalne prežetosti v lokalno. Panika je kot naročena za notranje šibkosti, da najdejo zunanjega krivca. Koronavirus se energijsko zaznava kot temen oblak zmede na področju pljuč. Element zrak je povezan s svobodo oziroma ujetostjo pod kontrolo ali depresijo. Telesni sistemi so zrcalni duševnemu.

Pozornost s pretiravanjem na koronavirus je napačna. Saj smo obkroženi z mnogimi drugimi akutnimi okoljskimi in družbenimi problemi. Koronavirus lahko preusmeri pozornost javnosti stran od bazičnih ekoloških in ustvarjalnih izzivov. Posledično postane lahko posameznik, podjetje in družbena skupina za dalj časa pasivno odzemljen. Zato velja pogledati na situacijo realno in v širšem kontekstu. Prava distanca je že prvi korak k spremembi.

Odpornost človeka se v naravi obnovi. Moderni človek se je toliko odtujil od narave, da se spopada z boleznimi z umetnimi postopki. Nastaja začaran krog obolenj in ukrepov. Narava z vso svojo močjo preobrazbe je pa pravzaprav odločilni dejavnik ozdravitve.

Odpiranje ekoloških in zdravstvenih preobrazb planeta odpira prav tako valove energijskih preobrazb na ravni krajinskih sistemov Zemlje in enako vsakega posameznika. Ti valovi so vidni kot energijski sunki preobrazbe. Hologram krajina, ekosistem narave, mesto, naselje, hiša in človek vibrira vsakodnevno kot energijska membrana.

Kaj sporoča izbruh koronavirusa na Kitajskem ? Kitajska je porušila lasten yin in yang princip, iz duhovne tradicije na lastnih tleh. Z ekonomijo, ki ubija ekologijo. Nauk zgodbe je, da se kršenje naravnih zakonitosti dogaja na ravni civilizacije. Prav tako preobrazba Zemlje. Sedaj je pravi čas za vzeti preobrazbo navznoter pri sebi docela. Pripravljati se velja na povsem nove razmere, o katerih geomantija govori že vrsto let kot planetarne spremembe tam in tukaj.

Vplivi ki so povzročili koronavirus so večplastni. Vsi so v anomaliji sodobne civilizacije negacije stik z Zemljo. Tisti vpliv ki jeevidentno tudi povzročil vse te obsežne posledic je 5G. Gre se za kontrolo doprostora in življenja. Predlagam da se vsak posveti vzdrževanju duhovne zavesti povezave z naravno frekvenco Zemlje. In hkrati skupno povezovanje do sil preobrazbe subtilnih ravni narave.

Planetarne spremembe nas učijo razumeti let ptice na nebu, gibanje ribe v oceanu, premikanje volka v gozdu, pogovarjanje dreves, pretakanje energije rek, izražanje misli po zraku tisočih ljudi, čutenje rastlin, govor mineralov in vseobsegajočo ljubezen matere Zemlje, ki kot planet skrbi za spremembe.

Ekološka gripa: 28.01 sem imel sanje, kako po tv poročajo novice: da smo v resnih razmerah. Predstavljajo stanje kot kugo. Razlagajo da smo kot dekameron. Sanje govorijo, da se ponavlja zgodovinski vzorec splošne družbene krize apatije in neke vrste gripe. Gre se za splošen pojav ekološke gripe. Smo pred izzivom osebne in globalne ekologije: kako pozdraviti posledice in vzroke napačnega odnosa do narave in neodgovornega pristopa do naravnih zakonitosti. Duhovno nas situacija uči vzdrževati notranjo stabilnost in prilagajanje na spremembe.

Kriza v svetu s številnimi boleznimi in dramatičnimi dogodki je velika priložnost za soočenje z razmerami na ravni planetarnega doma. Večina globalnih anomalij je tudi lokalnih. Preobrati na ravni civillizacije so neposredno povezani z izzivi miljard ljudi po vsem svetu: ali se bodo zgodili ali ne.Preobrat na duhovni ravni pomeni prevzeti odgovornost v svojem kontekstu življenjske naloge, zavedati se vzročno posledične interakcije v katero si vključen in ne glede na vse biti ustvarjalen, v istovetenju z rešitvijo in ne problemom. Pot se potem na svoj način odpira. V sozvočju z ostalimi koordinatami časa in prostora.

Parametri življenjske energije bodo postali ključni pri odpiranju vrat razvoja v odnosu do okolja, prehranski samooskrbi in zdravem domovanju. Trajnostni razvoj potrebuje holistično merilo kako se udejanja. Zdravstvo, medicina, znanost, umetnost, ekologija, ekonomija, geobiologija in številne stroke se soočajo s skupnim izzivom kako si priti naproti, da bodo vedno bolj skupaj soustvarjalno reševale sodobne težave v zdravju okolja in človeka. Simpote bolezni velja prepoznati onkraj obstoječih okvirjev splošne drame. Planetarne spremembe, ki smo jim priča v kompleksnem ekosistemu narave in človeka, se sododvisno odražajo na vseh ravneh, od duhovne do telesne. 

V prostoru se zaznava prisotnost širjenja kolektivnega strahu. Voden je po svoji logiki negativnih sil. Nujno je distanciranje od zaznamujočih vplivov negativnosti in se prizemljiti v realnost procesa preobrazbe, skupaj s svetovi Zemlje. Bolezen človeštva se bo zdravila s številnimi ukrepi, edino s sodelovanjem na nov način.

Geomantijska analiza aktualnih razmer s koronavirusom se posveča zunanjim in notranjim dejavnikom. Simptomatika aktualnega koronavirusa je določen začasen proces. Notranji razlogi navzočih duševnih stanj ljudi, podjetij in družbe so pa daljši časovni proces, ki prežema številne druge zunanje situacije. Pereče za samozavest, uspešnost, sigurnost, dobro počutje in spremembe. Evolucija Zemlje z vsemi nosilnimi energijami transformacij prostora, je ena od temeljnih karaktersitik na dolgi rok. Kot merilo dobre ozemljenosti za vse življenjske izzive osebno, v domu, delu in družbi.

Samoizolacija odpira podzavest. Pripraviti se velja na to obdobje in redno izvajati pristop preobrazbe. Brez priprave je sleherniku tendenca večja za nagib v nezaželjene odklone. Resetiranje dogajanja povzroča vakum. Izziv je kako polniti vakum s primernimi novimi vsebinami za nove razmere. Obstajajo vitalne dejavnosti, strateške in kreativne. Delovanje geomantije govori prav o tem.

5 pristopov za reševanje problemov:
1.Preventivna skrb za svoje zdravje. Z gibanjem, zdravo hrano, načinom življenja, domom in duševnim razpoloženjem. 2.Odpravljanje stresa. Tako osebno, kot prostorskega geopatskega stresa. 3.Vzdrževati notranjo stabilnost in prilagajanje na spremembe. Redno delo na sebi in vzdrževanje fizične in energijske urejenosti svojega doma. 4.Odpravljati notranje stiske, predvsem tiste ki so kronične. To so notranji mehanizmi blokad, ki vlečejo nase zunanje motnje. Z njimi se je potrebno spopadati na ravni miselnih prepričanj in čustvenih prizadetosti. Potrebno se je uriti v zdravljenju duha. Zdraviti se z Zemljo 5.Prepustiti se novim oblikam ustvarjalnosti. Iskati večji stik s samim sabo in svojim poslanstvom, za nove razmere duha časa in prostora. Tako postajamo bolj zadovoljni in odporni

Preberi več: Preobrati iz Koronavirusa: https://www.geomantija.si/aktualno/preobrati-iz-koronavirusa.html

Image title