Kozmogram Dude

Litopunkturo uporabljam za izboljšavo bio-energijske učinkovitosti prostora, revitalizacijo in dosego prostorskega zdravja . Za zunanje in notranje prostore.

Kozmogram za komunikacijo dejavnosti jezikovne šole Dude v Domžalah sem postavil v sintezi s svetovanjem HOLISTIčŒNIH SPREMEMB zaposlenih. Učinek litopunkture se enači s CELOSTNIM RAZVOJEM podjetja. Integralno delam na razvoju prostora in ljudi. Interakcija med prostorom, podjetjem, ljudmi in okoljem je soodvisna. Spremembe so seštevek & zmnožek vseh vključenih dejavnikov. Dolgoročni cilj je TRAJNOSTNI RAZVOJ.

Kozmogram je energijsko polje prostora funkcionalno odprl v celotno zaokroženo območje holona mesta.

Image title

Kozmogram je akupunkturno umeščen na področju vhoda, na navzočo visokovredno povezovalno energijsko linijo ( širine 3 metre ), ki je sestavni del geomantijskega omrežja okolja. .

Rezultati pozitivnih litopunkturnih sprememb so po postavitvi – skozi določen čas preobrazbe- nenadoma prezentni. Vidni z jasnovidnimi zapažanji. Prav tako merljivi znanstveno. V primeru prostora Dude evidentno opazim sledeče : S kozmogramom kultivirano komunikacijsko biopolje ambienta je z gotovostjo uglašeno z dinamiko komunikacije ljudi. Cirkulacija bioenergije se sedaj prosto po prostoru odpira, neodvisno od očitnih fizičnih okvirjev zgradbe. Arhetipski značaj vhodnega obraza DUDE se prožno odzivno sporazumeva. Obiskovalec je tako nagovorjen in prežet z dodano vrednostjo holosfere blagodejne komunikacijske kakovosti. Oblikovanost novovzpostavljenih prostorskih energijskih krakov je kot odprta roža.

Image title

Image title

DUDE d.o.o. deluje kot jezikovna šola na področju izobraževanja in prevajanja. DUDE imajo v ambientu duhovno dejavno povezavo. To je rezultat prizadevanja vodstva po kreativno razvojnih vrednotah podajanja znanj. Poučujejoe šestih jezikov angleščine,nemščine, francoščine, italijanščine, španščine in ruščine se izvaja individualno in skupinsko na petih stopnjah, v obliki priprav za študij natujih univerzah in za delo na mednarodnih trgih. Poleti se izvajajo poletne jezikovne delavnice za osnovnošolce. Izvajajo se tudi tečajislovenščine za tujce ter prevajanje iz tujih jezikov v slovenščino ter obratno.Eno študijsko leto je razdeljeno v dva semestra: v jesenski, ki je od septembrado decembra ter pomladni od januarja do maja. Njihovi prostori učilnic so polni dosežene kvalitetne vzgojne srčno- kreativne atmosfere. Učilnice so na zelo dobri frekvenci – v primerjavi s povprečjem stanja šolstva.

Image title

Lastnica Lili Jurman, je duhovno usmerjena voditeljica. Njeno teamsko voditeljsko vedenje je velikodušno in afirmativno. Nadeja si nadgradnje v novih prvinah dela z ljudmi. Jezikovno šolo DUDE, d.o.o.je ustanovila  leta 1997, da bi zadovoljila potrebe tečajnikov po znanju tujih jezikov, za njihovo osebno uporabo, poklicno kariero ter študij doma in vtujini. Za napredovanje tečajnikov je Lili opredeljena novodobno. Izbrani ambient je srce za celoten objekt prodajnega centra Breza v Domžalah.

Njihova vizija je ostati vodilna jezikovna šolana območju osrednje Slovenije, zagotoviti celotno podporo našim študentom priučenju tujih jezikov ter jih spodbujati k samostojnemu sporazumevanju v tujihjezikih.

V primerih VITALIZACIJE AMBIENTOV znotraj stavb je LITOPUNKTURA DUHOVNA geoTEHNOLOGIJA  v učinkovanju presežne rešitve – v odnosu do anomalij arhitektirnih okvirjev omejenih prostorskih predispozicij. Rezultirani efekt litopunkture odlepi zatike arhitekturnih konfluenc. Nepotrebne potratne elektromagnetne nalepke stavbne mase se iz delovnega prostora odlepijo. Prostor se izvije iz prenasičenih umetnih vibracij. V veliki meri se osvobodi pristen prostorski potencial avtonomne komunikacije. Rezultat je SAMOOZDRAVITEV PROSTORA. Stična točka večplastne komunikacije med prostorom in ljudmi je vzpostavljena.