Kozmogram

Kozmogram za vodo Flaška ZDA

Pri svoji izdelavi novega kozmograma za razširjeno proizvodnjo programiranja Flaške za ZDA, v februarju 2014 razvijam nove diagnostične metode za analizo auričnega polja vode. Image title
Kot kaže me življenje kliče k novi ustvarjalni fazi ukvarjanja z vodo. Pred 20 leti sem se radiestezijsko ukvarjal z odkrivanjem vodnih izvirov. Sledi obdobje raziskovanja bioenergije vode in njenega spomina, ki me spremlja od projekta Costella, kjer sem litopunkturno vitaliziral prostor polnilnice vode v Fari pri Kostelu. V primerih ekoloških projektov, me naročniki z zanimanjem sprašujejo o vodi, kako izkoristiti potenciale zemljišča z vodnimi viri. Lani sem na lokaciji Šibenik pod Rifnikom odkril naravno območje bogato z vodnimi viri. V analizi za krajevno skupnost in razvojno agencijo Kozjansko sem predlagal, da se izdela interdisciplinarno hidrobiološko in geomantijsko študijo vode, ki jo velja uporabiti z novimi inovativnimi projekti. 
V teh primerih se praviloma geomant predhodno uglasi z elementarnimi bitji vode. Po tradiciji te duhove okolja poznamo kot Rusalke, Nimfe ali Deve. Vodilo predstavlja intuitivni nagovor, ki se ga predhodno prejme od inteligence narave oziroma angela Zemlje. To je stara šola geomantije, ki jo še vedno uporabljam pri vseh projektih, v dinamiki od pričetka- ki se prične pri točki inteligence narave. Predstavlja mi starodavno zlato pravilo spoštovanja narave, empatije, etike in avtentičnosti pri spodbujanju identitete okolja, ljudi, projektov in proizvodov. Prav vsakič se lahko samo čudim edinstvenemu utripu, ritmu in značaju projekta, ki nastane vedno na svojevrsten način. 
Področje energetiziranja in informiranja vode postaja globalno vedno bolj aktualno. Voda postaja geostrateška dobrina 21. stoletja. 
Maks Vrečko – idejni vodja in protagonist Flaške – si prisluži priklon pri njegovem pionirskem delu na področju skrbi za zdravje vode. Sveže, senzibilno, smelo in novodobno sodelovalno sinergično odkriva nove možnosti za oživljanje latentnih naravnih virov. Steklenica Flaška, z novostmi ki prihajajo, vsebuje reminiscentno reinvencijo na lokalnem in globalnem področju. Veseli me, da prihaja dobrobit Flaške tudi v ZDA, ki kaže svoj obraz in zaščitni znak kakovosti, lastne zgodbe in perspektivnosti na področju zdravja. 
Novodobne dejavnosti, kot je Flaška, so značilne po altruistični pomoči za človeštvo z novo duhovno tehnologijo. V potrošniški trg, ki je prepogosto prenasičen z motnjami -v konfluenci s krizo vrednot- prekrit čez obraz resnice z lasuljo zlaganosti in bolan od egoizma, vnašajo nove vrednote in veščine skrbi za skupnost – z zdravstveno ekologijo, okoljevarstvom, okoljskoodgovornim so-delovanjem in sobivanjem. 
Svetovni val ekoloških sprememb velja loviti inspirativno in operativno. Aktualni duh časa je naklonjen novostim na področju zdravja. 
“Steklenica Flaška je steklenica za pitje vode za redno uporabo. Je preprost izdelek za višjo kakovost življenja na področju zdravja in varovanja okolja, obenem pa vam pomaga še prihraniti nekaj denarja. Steklo Flaške je programirano in spreminja vibracijsko strukturo vode. 

Steklenica Flaška | Prava steklenica za vodo | Flaška

Steklenica za pitje vode Flaška

S Flaško se želi vibracijsko strukturo vode približati strukturi izvirske vode, torej vode v njenem naravnem okolju. V steklo s pomočjo postopka TPS (tehnologija programiranja silicija) se zapiše vibracijski program, ki ga sestavljajo različne informacije iz narave. Ko voda pride v stik s tako programiranim steklom, se informacije nanjo prenašajo prek kvantnih elektrodinamičnih oscilacij koherentnih domen v steklu[1]. 

Postopek TPS poteka tako, da iz steklarne v severni Italiji dobijo “običajne” steklenice, nato pa jih v njihovem proizvodnem obratu obdelajo v štirih fazah, ki vsaka zase pripomore k učinkovitosti Flaške. Glavna faza je programiranje z napravami nemškega proizvajalca Bioaktiv. čŒas trajanja programiranja je 90 minut in v tem času se vibracijski program vtisne v silicijev dioksid (SiO2) v steklu – steklo vsebuje okoli 71 % SiO2.” 
Kozmogram za Flaško, ki sem ga ekskluzivno izdelal za njihov prostor in steklenico- odraža arhetip vode v svojem prvinskem stanju. Imenujem ga tudi VODAGRAM. 

Image title

Vibracijsko je istoveten z univerzalnim arhetipom vode v svoji nativni živi strukturi, ki je identična elementarnemu pravzorcu vsake “žive vode ” v naravi. Njegova dodana vrednost je v temu, da v integraciji s Flaško osredinja vodo v svoje bistvo, to kar v resnici je – v arhetipsko nevtralno stanje, ki je resonančno z izvorom. Temu evidentnemu namenu zasnovana edinstvena geometrija kozmograma Flaške- je prevodna le za pravzorec vode iz narave in neprevodna za disfunkcionalno umetne vplive okolja. Vodo v steklenici varuje. Kozmogram vzdržuje v steklenici Flaška večslojno živost vode.