Kozmogram Kamenjak

Image title

Kozmogram za Kamenjak – vrh otoka Raba- klešem za zimski solsticij, za projekt geomantija Rab 2017-2018.  Vsaka litopunkturna postavitev v prostoru ima ustrezne časovne koordinate in dinamiko, iz podanega zdravilnega načrta.   Zdravilna znamenja kozmogrami se izdelujejo unikatno. Po tradiciji, se kozmogrami od pričetka izrisa do postavitve – oblikujejo, klešejo in postavijo s posvečenostjo do izbranega prostora naročnika in do ljudi, ki v tem prostru stanujejo in živijo. Ko se kozmogram dela za pokrajino, je obravnavan in oživljen organizem v večjem merilu. Izdelava se posveča za kraj, v spoju narave, prebivalcev, družbenega okolja in za potenciale obiskovalcev. Proces uresničitve kozmograma se kontinualno posvečeno izvede v krogotoku povezanosti – od duhovnega uvida geometrijske risbe, skozi meditativno poglobljen postopek izdelave in postavitve na terenu.

Litopunktura je tradicionalna tehnika akupunkture, svete geometrije ter bivalne geobiologije in sodobno sredstvo holistične medicine prostora, za zdravljenje prostorskih bolezni, krepitev zdravja in dobrega počutja.  Litopunkturna tehnika izvira iz tradicionalne energijske medicine. Predstavlja posodobljeno metodo menhirjev. Svoje korenine ima v tako v tradicionalni evropski kot univerzalni medicini prostora. Postavitev kamna z vklesanim znamenjem na akupunktuno točko Zemlje vitalizira okolje in bivalni prostor. Obuja stare postopke za označevanje identitete in kultiviranje prostora, ki so jih uporabljale stare kulture na našem prostoru in po vseh kontinentih sveta. Rezultirane pozitivne spremembe v obnavljanju poškodovanega ekosistema so znanstveno dokazane. Testiranja se opravljajo z različnimi instrumenti. Učinek je trajnostni. Za projekte geomantijskega turizma se učinek hologramsko odraža v razvoju lokalnega turizma, oplemenitenega z zavedanjem pomena ohranjanja naravne, kulturne in duhovne dediščine okolja za naslednje generacije. Po preizkušenem pristopu sinteze dela z ljudmi, jo uporabljam 20 let. Litopunktura za hiše se umešča na zemljišču, kot tudi znotraj v bivalni prostor stavbe.   V geomantijskem omrežju okolja in bivalnem prostoru se vzpostavijo bio/energijske izboljšave.

Image title