Kozmogram logotip

Image title

Geomantijsko celovito oblikovanje temelji na vključevanju arhetipov dejavnosti in prostora. V avtentični logotip kozmogram.

Za grafično oblikovanje in izdelavo logotipa, daje izhodišča predhodna geomantijska analiza prostora  V prostoru so na subtilnih ravneh berljivi potenciali dejavnosti in najučinkovitejše smernice za razvoj. Iz prostora se dobi duhovno dovoljenje. To je prvi korak, ki omogoča nadaljevanje v ustvarjalni proces. Izhajajoč iz etičnih normativov.

Logotip oblikovan po načelih celovitega oblikovanja ni le likovni znak, temveč deluje večrazsežnostno. Je kozmogram. Sinergično deluje v večdimenzionalnih ravneh bivanja. Te ravni so izražene v likovni govorici.

Logotip – kozmogram, je identitetno znamenje naročnika. Odraža identifikacijo arhetipskega pravzorca prostora in dejavnosti. Ker odraža individualno identiteto dejavosti v danem prostoru, ima geometrijo unikatno. S svojo večdimenzionalno obliko nagovorja okolje duhovno in energijsko. Vrednostni sistem logotipa kozmograma je so-delovanje dejavnosti človeka za razvoj celote. Preobraža prostorske vibracije involucije v evolucije.

Pri izdelavi logotipov venomer zaznam prepoznaven presunljivi notranji klic za se prepustiti toku. Te okoliščine dajejo namig in dostop do kreativnih podatkov zasnove kozmograma. Pričenja se s hologramskim spoznavanjem naročnika in prostora, do imaginacije istovetnih ustvarjalnih koordinat za izdelavo znamenja. Inspirativni tok se občuti v svoji hipnosti, čarobnosti, svežini in spoju trenutka z vedenjem. Skozi prepuščanje se sprostijo viri podoživljanja edinstvenega sporočila. Deležen si kognitivnega doumevanja. Na duhovni ravni je zapis že dan. Potrebno ga je prevesti v likovno govorico. Zato je take vrste ustvarjalnost spajanje in povezovanje različnih dimenzij skupaj. Duhovni svet z materialnim. Sposobnost ustvariti tako povezavo zahteva celega človeka.

Na obravnavan poglobljen načrtovalski način je v razvoj in promocijo dejavnosti vključena hologramska obravnava. V sintezi potencialov dejavnosti in potencialov prostora.

Vesten in zverziran geomant arhetipske podobe pozna. Razglašajo izvorno naravo bivanja. Razbira se jih s šestim čutom. To je univerzalni jezik sporazumevanja z inteligenco Zemlje. Arhetipski pravzorci kozmogramov izhajajo iz Kozmičnega reda in  naravnih virov Zemlje. Pojavljajo se kot ogromno število variacij univerzalnih pravzorcev življenja, med katerimi je navzoča individualna IZVORNA MATICA. Iz nje črpamo rešitve za oblikovanje.

Arhetipske podobe nezavednega predstavljajo naše duhovno jedro. Izslediti je mogoče njihove korenine, ki jih najdemo v najstarejših zapisih pradavne mitologije in starodavnih modrosti. Za delo geomanta so zakladnica občega metafizičnea znanja.  V tradiciji srečujemo kozmograme v upodobitvah svetišč, arhaičnih PRAOBLIK NARAVE in skrbno kultiviranih prostorov. Odražajo elemente narave in človeka v simbiozi. Poglejmo npr.primer metulja : vsak metulj je kot premikajoči kozmogram po prostoru. Oddaja vibracijo iz elementa zraka naprej v življenje. 

Kdor se ukvarja z globalnimi uvidi – iz opazovanja povezav z arhetipi planeta, podaja hkrati slavospev duhovni eseneci življenja. Arhetipi terjajo temeljito numinozno proučevanje. V primeru skepticizma velja odpraviti pri sebi vzorce indignacije do inspiracije, omejen način mišljenja in nevednost. Izjemen izziv je njihovo tolmačenje na kolektivni ravni Zemlje, skupno vsemu človeštvu.

Logotipov in simbolov je več vrst. Zato je vedno potrebno ločiti, ko se srečujemo s take vrste znaki, ali podjetje uporablja običajno sliko ali kozmogram. V primerih kozmogramov je opravka s celostnim razvojem podjetja.