Kozmogram vode

Image title

Geometrija kozmograma Costella odraža arhetipski zapis izvira vode. Osnovna oblika kozmograma je zvezda z desetimi kraki, ki so prepleteni z valovnicami in spiralami ter zaključeni v krožnico.

Središčna točka zvezde in valovnic s spiralami predstavlja izvir vode. Vse napetosti slike se začenjajo v tej točki izvira in se tudi v njej osredinjajo. Spirale so arhetip vode. Tok valovnic s spiralami predstavlja vzorec toka temeljne energije življenja, ki jo ima voda. Geometrijsko uravnotežena razporejenost linij in črt odraža skladne informacijske in energetske strukture v vodi.

Deseterokraka zvezda z desetimi spiralami se zaključi v krogu, ki odraža homogeno kvaliteto in kvantiteto vode – ki je zaščitena s svojimi krožnimi etričnimi zaščitnimi plastmi.

Sporočilo kodirano v kozmogramu je osnovano na ustvarjanju ravnotežja plus in minus pola življenjske energije vode. V geometriji kozmograma je to razvidno v polarnosti: levih (minus) in desnih (plus) spiral > v obliki in številu,  premočrtnih linij zvezde (plus) in valovnic (minus).

Kozmogram je za naravno mineralno vodo Costella. Prihaja iz izvira v osrčju neokrnjene narave, na obrobju redko ohranjenega evropskega pragozda. Kozmogram Costella je matična energijska točka polnilnice v Fari pri Kostelu.

Image title