Krajinska zasnova Krasa

JAVNA RAZPRAVA V OKVIRU IZDELAVE KRAJINSKE ZASNOVE KRASA

Republika Slovenija – Ministrstva za naravne vire in prostor (naročnik) in PLAN-KA, planiranje-krajinska arhitektura (izvajalec),v postopku priprave Krajinske zasnove Krasa vabijo na:

JAVNA RAZPRAVA V OKVIRU IZDELAVE KRAJINSKE ZASNOVE KRASA
V SREDO 30. 08. 2023 OB 17.00 V PROSTORIH OBČINE SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 4,
SEŽANA (VELIKA SEJNA DVORANA)

Ministrstvo za naravne vire in prostor je po požaru na Krasu v l. 2022 in izdelanem načrtu
sanacije poškodovanih gozdov zaznalo potrebo po širšem – strateškem pristopu k urejanju
prostora. Namen je določiti usmeritve za ukrepe za varstvo pred naravnimi nesrečami,
varovanje in razvoj krajine in zavarovanih območij ter objektov naravne in kulturne dediščine,
ohranjanje poseljenosti Krasa in druge potrebne ukrepe za ohranjanje in razvoj tega
edinstvenega dela slovenskega ozemlja.
Javna razprava bo prva v nizu javnih srečanj na območju Krasa, kjer bodo predstavljena
izhodišča za pripravo naloge. Ključno pa je zbiranje pobud lokalnega prebivalstva in formalnih
ter neformalnih združenj glede bodoče krajinske zasnove. Prisotne bodo tudi pristojne državne
in regionalne institucije na tem področju. Obenem so vabljeni tudi občani sosednjih občin na
Krasu saj problematika presega občinske meje. Razprava bo moderirana, pobude ter
pripombe se bodo evidentirale.
Krajinska zasnova bo vplivala na podobo in funkcionalnost kraške krajine zato je pomembno,
da skupaj prispevamo k prostorski viziji. Zato vabimo vse občanke in občane občine Komen in
tudi širše, da se javne razprave udeležite ter na njej konstruktivno sodelujete.
Vljudno vabljeni.