Kreativnost delo na sebi

Kreativnost ima tisoč kombinacij. Razrešuje, raziskuje in razvija pot naprej. Kreativnost spaja odtrgane dele zavesti skupaj. Kreativnost osrečuje. Je most k vzporednim dimenzijam in inovacijam. Ko dobimo novo idejo, je izziv izraziti univerzalno resnico. Kreativnost je nosilna sila evolucije.

Ko se podaš na pot prebujanja svoje kreativnosti, se prepuščaš pristnosti in predrznosti. Do vseh zavor, kjer se pridno zatikaš zaradi prilagajanja nesmiselnim normativom, je potrebno iti skozi zid. To je zid iluzij, ki so služile za mašilo- pred soočanjem s svojo izvorno iskrenostjo in kreativno močjo preseganja sebe.

Vodilo kreativnega razvoja je sproščanje duha, delitev dobrega za okolje in spoznavanje univerzalne resnice. S kreativnim delovanjem se dotaknemo razsežnosti, ki so prenosniki med duhom in materijo. Tako sodelujemo pri generiranju evolucije, ki nastaja s silami Zemlje in Neba.

Razrešitev notranje praznine je razvoj zdravljenja sebe. Ko se notranje izpolnemo duhovno rastemo. Takrat smo bolj koristni za okolje, ker smo v stanju boljšega počutja. Notranja izpolnitev se doseže z meditacijo, ustvarjalnostjo, avtentičnim delom na sebi in odkrivanjem notranjih potencialov zdravja v stiku z Zemljo.

Napredek prepoznavaš po temu kako razvijaš svojo zgodbo. Jo neguješ, analiziraš, reflektiraš? Ali iz izkušenj nastaja tvoje novo prepričanje in ustvarjalnost? Bolj kot greš globlje v doživetja te zgodbe, bolj postajaš suveren pri sporočanju univerzalne resnice.

Pot preobrazbe je preobrat iz pozunanjene razpršenosti, v poglabljanje zavedanja in raziskovanja skrivnosti. Več kot zmoreš biti v tem stanju, bolj si notranje izpolnjen. To rezultira v sposobnost sporazumevanja s subtilnimi svetovi Zemlje.

Pogledati čez zaveso je razburljivo. Zavesa je zastor nastavljen od omejujočih prepričanj, ki smo si ga nastavili sami sebi. Najboljši način za tovrstno napredovanje je kreativnost. Omogoča nam neprenehno širjenje zavesti in odpiranje percepcije v nevidni svet vzročnih potencialov. Brez kreativnega delovanja in sodelovanja smo ujeti v monotono formulo, ki daje končni rezultat v negaciji čudežnosti življenja. Ta je nujna za hrano duše. Čudežnost je dana vsakomur, ko si priznamo vrednost ustvarjanja.

Brez sprotnega ukvarjanja s svojim notranjim svetom, bo zunanji svet siv in dvoličen. Prekladanje procesov v predal povzroča pozunanjeno in površno delovanje. Tako je tudi prav vkolikor je opredelitev poštena in realna: v kakšnem okvirju potem gledaš samega sebe.

Napadanje sebe se izvaja z neskončnim potrpljenjem za trpljenje. Ko pristajamo na nepotrebne interakcije, ki ne služijo ničemur razen tarnanju. Takrat se napadamo z blokado, ki se imenuje samopomilovanje. Potisnemo nase težak tovor, kjer nosimo na sebi smetnjak čustvenih odpadkov. Očiščenje le tega je odrešitev. Deluje preprosto, z aktiviranjem preobrazbe lastne vrednosti.

Kreativnost je tista, ki rešuje automatskega pilota. Z zavestnim ustvarjanjem se vedno zavedamo stanja in ga spreminjamo. Tako se automastko obnašanje odpravlja. Koliko ga kdo uporablja je zgodba posameznika. Znano pa je iz terapevtske prakse: da je automatski pilot dnevno prisoten več kot 90%. Zato nas čaka veliko novih izzivov pri preobrazbi.

01.02. 2023 sanjam kako berem knjigo v kateri piše: Ustvarjalec gre v ustvarjalnem procesu ven iz obstoječega okvirja realnosti in potem se vrne spet nazaj, z globljim uvidom. Enako kot to berem, se tudi sam počutim in doživljam stanje vzporedne resničnosti, ki se dotika moje zavesti. Sporočilo sanj spodbuja pot v presežno, da najdemo svojo prakso stika z kreativnim virom, ki nas napaja, navdihuje in nagovarja k preraščanju obstoječe paradigme in iskanju novih rešitev.

Brez treninga se slabša kondicija. To velja za duhovno in telesno vzdržljivost. Nič ne more uspeti samo od sebe. Ko se očistiš napačnih prepričanj o napredku in se postaviš v realen kontekst kaj pomeni sprememba, potem se pokažejo nove priložnosti za biti boljši, za boljše služit v pomoči okolju in za deliti znanja za skupno dobro..

Današnji čas nas uči razvijati odpornost pred pritiski negativnih trendov. Te pritiske se izzove tudi z nerealnimi standardi, ki si jih zastavljaš. S tem pritiskaš nase. To je eden od osnovnih zapletov. Ne najdeš ustreznega standarda zase, da bi bil zadovoljen. Ustvarjaš si umetne konstrukte: kako biti srečen. Ker niso doseženi, nastaja razočaranje. Zato je nujno se srečati s sabo in pogovoriti na osnovi samosprejemanja.

Bolj kot raziskuješ zakonitosti kreativnosti in zdravljenja, bolj postajaš pošten do sebe. Ranljivosti se razkrinkajo kot zgodba, v kateri sodeluješ kot glavni igralec. To igro prepoznavaš kot prepričevanje sebe, biti boljši in še boljši. Toda zanka ranljivosti je umeten napor. Spoznavaš razliko med iskrenim in zaigranim vedenjem. Takrat se odpre zavedanje, ki sproži povezave do odkritja svojega zemljevida percepcije. Tudi zunanje igralce postopoma prepoznavaš: kje je igra in kje iskrenost.

Zdravljenje odpre srečanje s sabo. Zavedaš se, da je potrebno se poslušat in upoštevat. Tudi tam, kjer se nisi sprejel v svojih posebnostih. Tako se osebno vedenje začne postopoma izboljševat, v razumevanju sebe in drugih.

Tisti ki trdi da je najtežje sebe spremenit: je realen realist. Tisti ki trdi da je osnova vsega sprememba sebe, je na poti preobrazbe realno z vizijo. Tisti ki trdi da je zmožen spreminjati svet, se sooča z ogledalom: kaj mu svet kaže na lastnem pragu.

Ko se ti glavna želja vrti v začaranem krogu, je vredno poskusit ta krog opustit in vstopit v nov. Morda se vrtiš v stari navadi, ki ničemur ne koristi. Naše nezavedne programe velja redno prevrednotit, v skladu z resničnostjo sprememb. Tako se pojavi do nas nov krog sodelovanja in iskanja skupnih rešitev.

Terapija te pelje toliko daleč kot hočeš. Ti določaš tempo. Saj izvajaš spremembo v sebi. Pri tem se srečaš s številnimi ogledali, ki kažejo tvoje podosebnosti, kvalitete in potisnjene potenciale. Bolj kot pogledaš v ta ogledala iskreno, več verjameš vase v preobrazbo.

Ko se terapija začne, pojdi do konca. Največja radost pride, ko odkriješ svoj notranji zaklad. Tam je vir ozdravitve. Vse zunanje aktivnosti so pomagala. Izvorna pomoč izhaja iz vira, ki ga nosiš v sebi. Do tja prideš s srcem do bolečine in naklonjenosti do svoje zgodbe.

Najbolj zanimiva lastnost dela na sebi je večna uganka kako biti boljši. Pri tem iščeš pristnost preverbe, da prihaja resnično iz sebe in ne iz lažne osebnosti. Bolj kot napredujemo, bolj sledimo svoji resnici. Lažna obnašanja tako popuščajo, ko jih prepoznaš kot trgovino z drugimi. Kjer vsi izgubljajo na vrednosti, kadar je laž sredstvo za razvrednotenje. Razkrinkanje lažne osebnosti je razsvetljenje svojih prepričanj

Holistično učenje je integracija svojega notranjega sveta z zunanjim. Temelji na notranji spremembi, ki se odpira navzven iz našega vira dobrega počutja, potenciala preobrazbe in vizije. Kreiranje svojih ciljev tako postane duhovna rast, skupaj s skrbjo za zdravje v stiku z Zemljo.

Tako ko se slika zemljevida razširi iz geografije v sakralno geografijo, tako se percepcija razširi iz konvencionalne psihologije v transpersonalno. Dobimo vpogled v arhetipske zapise. To so izvorni potenciali dobrega počutja in sobivanja z duhovnim počelom Zemlje in Vesolja. Da pridemo do te ravni, je potreben čas osebnega dozorevanja in prebujanja služenja za dobro okolja.

V zdravljenju duše je ključno odkriti ključ, ki odpira vrata k viru. Bariera bolečine je obdana s številnimi zapisi, ki so plod negativnih prepričanj. Ko jih prepoznamo, bariero odstranjujemo. Prihajamo vedno bolj v stik s procesom preobrazbe. Ta nas vodi kot tok reke v univerzalni ocean. Svojo osebno zgodbo zagledamo v širši perspektivi univerzalnih zakonitosti: kako postati to kar si želiš.