Kreativnost delo na sebi

Razrešitev notranje praznine je razvoj zdravljenja sebe. Ko se notranje izpolnemo duhovno rastemo. Takrat smo bolj koristni za okolje, ker smo v stanju boljšega počutja. Notranja izpolnitev se doseže z meditacijo, ustvarjalnostjo, avtentičnim delom na sebi in odkrivanjem notranjih potencialov zdravja v stiku z Zemljo.

Pot preobrazbe je preobrat iz pozunanjene razpršenosti, v poglabljanje zavedanja in raziskovanja skrivnosti. Več kot zmoreš biti v tem stanju, bolj si notranje izpolnjen. To rezultira v sposobnost sporazumevanja s subtilnimi svetovi Zemlje.

Pogledati čez zaveso je razburljivo. Zavesa je zastor nastavljen od omejujočih prepričanj, ki smo si ga nastavili sami sebi. Najboljši način za tovrstno napredovanje je kreativnost. Omogoča nam neprenehno širjenje zavesti in odpiranje percepcije v nevidni svet vzročnih potencialov. Brez kreativnega delovanja in sodelovanja smo ujeti v monotono formulo, ki daje končni rezultat v negaciji čudežnosti življenja. Ta je nujna za hrano duše. Čudežnost je dana vsakomur, ko si priznamo vrednost ustvarjanja.

Brez sprotnega ukvarjanja s svojim notranjim svetom, bo zunanji svet siv in dvoličen. Prekladanje procesov v predal povzroča pozunanjeno in površno delovanje. Tako je tudi prav vkolikor je opredelitev poštena in realna: v kakšnem okvirju potem gledaš samega sebe.

Kreativnost je tista, ki rešuje automatskega pilota. Z zavestnim ustvarjanjem se vedno zavedamo stanja in ga spreminjamo. Tako se automastko obnašanje odpravlja. Koliko ga kdo uporablja je zgodba posameznika. Znano pa je iz terapevtske prakse: da je automatski pilot dnevno prisoten več kot 90%. Zato nas čaka veliko novih izzivov pri preobrazbi.

Brez treninga se slabša kondicija. To velja za duhovno in telesno vzdržljivost. Nič ne more uspeti samo od sebe. Ko se očistiš napačnih prepričanj o napredku in se postaviš v realen kontekst kaj pomeni sprememba, potem se pokažejo nove priložnosti za biti boljši, za boljše služit v pomoči okolju in za deliti znanja za skupno dobro

Holistično šolanje je integracija svojega notranjega sveta z zunanjim. Temelji na notranji spremembi, ki se odpira navzven iz našega vira dobrega počutja, potenciala preobrazbe in vizije. Kreiranje svojih ciljev tako postane duhovna rast, skupaj s skrbjo za zdravje v stiku z Zemljo.