Krepitev zdravja v naravi

Image title

Geomantijska krepitev zdravja v naravi je tradicionalna naravna terapija in sodobna holistična praksa. Značilnost naravne terapije je, da aktivira samozdravljenja organizma. Holistični pristop deluje s celostno obravnavo vseh ravni bivanja človeka. S podporo ustreznega znanja in veščin, se geo terapija z Zemljo uspešno uporablja za reševanje psihosomatskih težav, stresa in neozemljenosti človeka v stiski. Enako učinovito se kažejo rezultati pri izpopolnjevanju udeležencev za vadbo senzibilzacije z naravo.

Zaradi številnih sodobnih bolezni, izgorelosti in potrošniške odtujenosti od narave in Zemlje, se poraja masovna potreba po ponovnem povezovanju z Zemljo.

Geomantisko-zeleno doživetje je celostno doživetje naravnih danosti in duhovnih počel pokrajine, poznano kot tradicionalna naravna terapija, posodobljeno romanje na svete kraje in sonaravni selfness sodelovanja z Zemljo, njeno zavestjo in življenjsko energijo. Obiskovalca nagovarja celostno. Ne zgolj na splošni, ampak tudi na duševni, vitalni in izkustveni ravni. Obiskovalcu nudi občutek individualnosti in hkrati univerzalnosti poenotenja s kvaliteto kraja.

Povezava s prostorom se zgodi v stanju zavedanja, umirjenosti in čuječnosti. V zbranosti v bistvene značilnosti pokrajine, kadar se počutiš da si del njih, se odprejo odgovori in uvidi o trenutni življenjski situaciji.

Obiskovalca velja pustiti posebej v tišini. Da si vzame čas zase in za trenutke samospoznanja v stiku s pokrajino. Predhodno se ga usmeri na pravilen način na markantno geomantično točko. 

Holistični team buildingi, s krepitvijo zdravja v naravi, dajejo učinke za posameznika in skupine na treh ravneh : 1.Ozaveščanje procesov kreativno in poslovno, 2. Soočanje in razrešitev delovnih izzivov, v razmerju preteklo-sedanje-prihodnje, 3. Ponovna povezava s svojim poslanstvom delovnih nalog in okrepitev povezave z Zemljo in okoljem skupnosti ter delovnim kolektivom.

Učenje na vsakem področju potrebuje mentorsko vodilo. Mentor je odločilen. Mentor pomaga kazati ogledalo, informirati z lastnimi izkušnjami in nasveti o univerzalnih zakonitostih delovanja. Mentor pri programih krepitve zdravja v naravi preverja napredek udeleženca, tako s stanjem počutja kot s samozavestjo urjenja samostojne prakse. 

Geomantijske vaje so kombinacija gibov telesa, dihanja in pozornosti na kvalitete kraja in energijske točke.

V svetu se vse bolj širijo programi so-naravnega turizma kot je selfness v naravi in oblike zdravljenja. Geomantijsko izbrana in kultivirana pokrajina nudi možnosti za razvoj programov sproščanja in revitalizacije, s segmenti doživljajskega, dediščinskega, izobraževalnega in zdravstvenega turizma. Poglobljene izkušnje stika s seboj in naravo v programih geomantijskega zelenega turizma obiskovalcem omogočajo pet-zvedična doživetja. Selfness v naravi kot skrb za lastno zdravje in dobro počutje je s vajami poglabljanja in povezovanja z naravo oblikovanimi za posamezne točke zelo učinkovit. Z novimi programi geomantijskega zelenega turizma utrjujemo identiteto in prepoznavnost kraja.

Udeleženci geomantijskih dogodkov so vedno bolj hvaležni, ko se jih vodi v naravo. Opaža se velika masovna podhranjenost. Odtrganost od Zemlje je alarmanten simptom, do katerega velja ukrepati in to je prednostna naloga. Ukrep je nujen na ravni civilizacije, družbe, sistema, projektov in praktičnih udejstvovanj vseh, ki se ukvarjamo z okoljsko odgovornimi poklici in vlogami za dobrobit skupnosti, zdravja človeka in narave.

Geomantijske vaje, doživetja in znanja za krepitev zdravja predstavljamo na izobraževanjih in konferencah ter seminarjih geomantije.

VPIS SEMINAR GEOMANTIJA POMLAD 2020.pdf

 ———————————————————————————————————–

Zavod za celostni razvoj Anima Mundi izvaja inovativen pristop celostne obravnave okolja in holističnih programov za trajnostni turizem. Prvi v Sloveniji smo uvedli geomantijski OPPN ingeomantijski zeleni turizem. Delujemo od leta 1999. Smo soustvarjalci državljanske pobude Integralna zelena Slovenija. Primere dobre prakse predstavljano na konferencah. S podporo STO uvajamo programe krepitve zdravja v naravi, celostnih doživetij in sonaravnega selfnesa. Na podlagi priznanja GZS za inovacijo geomantijsko poslovno svetovanje in po preizkušenem modelu 20 letnega delovanja, projekte vodimo mentorsko. Holistični model vključuje analizo obravnavanega projektnega okolja, smernice za prostorsko načrtovanje, izhodišča za projektne programe,izobraževanja in avtentične turistične produkte.

Geomantija je holistična medicina za zdravjeokolja in človeka, energijsko zemljemerstvo, sodobni feng shui in celostna ekologija. Po tradiciji poznana kot vedenje o življenjski energiji Zemlje.Izhaja iz ljudskega izročila naših prednikov sožitja z naravo, samozdravljenjaz Zemljo in domovanja skupnosti. Posveča se pregledom zdravja bivanja,bio/energijskim raziskavam prostora, analizam strokovnih podlag za občine,prostorskemu načrtovanju,, zdravljenju, svetovanju in oblikovanju turističnih programov za zdravje okolja in človeka. .

—————————————————————————————————

Image title